Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Φυσική παρουσία των συνταξιούχων στα πιστωτικά ιδρύματα

Ανακοίνωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους συνταξιούχους

Από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους.
Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα να προσέλθετε στην τράπεζα από την οποία σας καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, προσκομίζοντας:
  • 1. Το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • 2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
Σε περίπτωση που αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής - να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας και ΟΧΙ στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή σας.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών ΝΠΙΔ στη δικαστική συμπαράσταση

Ανάρτηση από http://mentalhealth-law.blogspot.com

Στα δέκα περίπου χρόνια που μεσολάβησαν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος "Ψυχαργώς", οι φορείς υλοποίησης και οι υπηρεσίες τους απέκτησαν σημαντική εμπειρία. Εμπειρία που, αν αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των κρατικών υπηρεσιών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Η αξιοποίηση, λόγου χάριν, των κοινωνικών υπηρεσιών των ΝΠΙΔ, θα συμπληρώσει προσωρινά το κενό που υφίσταται από την μη συγκρότηση των προβλεπομένων από το νόμο 2447/1996 Κοινωνικών Υπηρεσιών. Θα στηρίξει το κλονισμένο οικοδόμημα του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης, διασφαλίζοντας τα παραπαίοντα σήμερα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων.

Πρακτικά, δηλαδή, να αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΝΠΙΔ, υπό το συντονισμό και την εποπτεία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας των νομών, τη διενέργεια αξιολόγησης της κατάστασης των συμπαραστατέων, την αναγκαιότητα και έκταση του μέτρου, την καταλληλότητα του δικαστικού συμπαραστάτη με τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και τη σύνταξη σχετικής κοινωνικής έκθεσης και, όπου υφίσταται αδυναμία διορισμού, να αναλάβουν δικαστικές συμπαραστάσεις.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ, σας εύχεται να περάσετε όμορφες και ξένοιαστες μέρες, μέσα στο καλοκαίρι...

Είναι κάτι που όλοι έχουμε ανάγκη, μετά
από μια δύσκολη χρονιά που  περάσαμε.
Λίγες ξένοιαστες και χαρούμενες μέρες,
βοηθάνε να ανασυνταχθούμε, να αντλήσουμε
δύναμη για να συνεχίσουμε.
Σαν Έλληνες ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε
τις δυσκολίες με αισιοδοξία και να αγωνιζόμαστε.
Αυτό θα κάνουμε και τώρα....
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...