Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων 2014


Το ΙΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με το πρόγραμμα Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων για το 2014 και κάνει γνωστό ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για όσους θέλουν να συμμετέχουν εκ νέου καθώς και ότι έγιναν οι ανανεώσεις εγκριτικών αποφάσεων ήδη ωφελούμενων του Προγράμματος μετά από διασταύρωση των στοιχείων τους.

Tο ΙΚΑ ανακοινώνει ότι έχει προβεί ήδη στις ανανεώσεις των εγκριτικών αποφάσεων συμμετοχής των ωφελούμενων του προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων για το έτος 2014 ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των δικαιούχων, προχώρησε σε ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων τους (ΚΕΠΑ, ΓΓΠΣ κλπ) ενώ κάνει γνωστό ότι ξεκινούν και αιτήσεις για όσους θέλουν να συμμετέχουν εκ νέου.

Συγκεκριμένα στάλθηκαν οι καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία των ωφελούμενων και δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από την ηλεκτρονική επεξεργασία.Αναλυτικότερα, στις καταστάσεις εμφανίζονται : 

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Κοινωνικός Τουρισμός 2014. Οι αιτήσεις στα ΚΕΠ από 12 Μαρτίου.
Ο ΕΟΤ ανακοίνωσε το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2014 για την β φάση υλοποίησης του προγράμματος Τουρισμός για Όλους και οι αιτήσεις στα ΚΕΠ ξεκινούν στις 12 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2014,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού έχει γίνει κράτηση από τον δικαιούχο σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2014 θα αναπτυχθεί επίσης όπως η Α φάση μέσω δύο υποπρογραμμάτων (εξαήμερων διακοπών και Γ’ ηλικίας) .

Όλοι οι όροι και τα δικαιολογητικά για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2014.

Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας(για λογαριασμό της οποίας υλοποιεί προγράμματα ο ΟΑΕΔ) ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας καθώς και των μελών του Ταμείου Νομικών και με τις προϋποθέσεις της Παραγράφου Ι.Β.

• Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.

• Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας(ΟΑΕΔ), και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων του.

• Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ,Τ.Σ.Α, , πρώην ΤΑΕ οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας .Εξαιρούνται τα μέλη του Ταμείου Νομικών (το οποίο υλοποιεί για τα μέλη του δικό του Πρόγραμμα) .

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...