Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Νέα έντυπα αιτήσεων για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου ανακοινώθηκαν από το ΙΚΑ.


Ανακοινώθηκαν από το ΙΚΑ τα νέα έντυπα αιτήσεων για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου (Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 13/15.2.2012). Η αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον αιτούντα ή από νόμιμο εκπρόσωπό του, οπότε και απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος. 
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την εναρμόνισή τους με την ισχύουσα νομοθεσία, η Διοίκηση σχεδίασε νέα έντυπα αιτήσεων για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας και την απονομή ή μεταβίβαση της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου (Σ1, Σ2 και Σ3) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τα οποία από την 1 Μαρτίου 2012, θα διατίθενται στους υποψήφιους συνταξιούχους από όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα, καθώς και μέσω της Ιστοσελίδας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (www.ika.gr).

Χορήγηση τρίμηνης συνταγής σε ασφαλισμένους με χρόνιες παθήσεις

Στις 3/2/2012 ο αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωσε πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς που έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους του Οργανισμού, να χορηγούν ηλεκτρονική ή χειρόγραφη «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσειςκαι ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.
 
Επίσης οι αγροτικοί ιατροί έχουν δυνατότητα να συνταγογραφούνγια χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας, μόνο βάσει γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας. Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της.
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια θεραπείας σε κάθε φύλλο επαναλαμβανόμενης συνταγής είναι έως 30 ημέρες, η οποία και αναγράφεται επί του σχετικού πεδίου για τις χειρόγραφες συνταγές. 

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Απόφαση Δήμου Αθηναίων για την απογραφή επιδοματούχων Πρόνοιας

Με πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι:

Όσοι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων έπρεπε να προσέλθουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 96 προκειμένου να πάρουν την Αναγνωριστική Απόφαση από την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος τους, μπορούν από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου να απογραφούν σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. χωρίς την αναγνωριστική απόφαση ή αντίγραφο ή βεβαίωση αυτής. Η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, μετά το πέρας της απογραφής, θα προβεί σε αυστηρό έλεγχο των αναγνωριστικών αποφάσεων των απογεγραμμένων δικαιούχων της.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσβαση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ


 Ο ΟΓΑ έχοντας ενταχθεί από 1-1-2012 στον «Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» -Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημερώνει όλους τους ασφαλισμένους του ότι:
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έχουν πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι ή θα συμβληθούν στον «Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» -ΕΟΠΥΥ.
Τα Ατομικά Συνταγολόγια των ασφαλισμένων του ΟΓΑ δεν ισχύουν και η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που έχουν προμηθευτεί οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ είναι απαραίτητο, κατά την επίσκεψη στο γιατρό, να επιδεικνύουν το Βιβλιάριο Υγείας, ασφαλιστικά ενήμερο, (τα βιβλιάρια υγείας ισχύουν και εξακολουθούν να θεωρούνται από τους αρμόδιους Ανταποκριτές του ΟΓΑ), για να έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να έχουν σχετική ενημέρωση για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ καλώντας το τριψήφιο 184 καθώς και από όλα τα ΚΕΠ. Επίσης, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr όπου είναι αναρτημένοι κατάλογοι των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ. 

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας επιδοτούμενων ανέργων ηλεκτρονικά και μέσω ταχυδρομείου.


Εκδόθηκε ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την οποία θα ανανεωθούν τα βιβλιάρια υγείας 178.628 ανέργων, με την αποστολή στη διεύθυνση κατοικίας τους, των ειδικών αυτοκόλλητων ετικετών, από 10-2-2012.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των βιβλιαρίων υγείας τους, θα είναι από 1-3-2012 έως 28-2-2013.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα, περιλαμβάνονται οι άνεργοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (1-1-2011 έως 31-12-2012) είχαν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ, με τακτική επιδότηση, για τουλάχιστον 90 ημέρες.
Επομένως δεν απαιτείται η προσέλευση των ανωτέρω δικαιούχων στις αρμόδιες υπηρεσίες του μητρώου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Επίσης δεν απαιτείται η θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, για τα προστατευμένα μέλη οικογένειας, εφ' όσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέσα στο ασφαλιστικό έτος 2012.

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πραγματοποιείται στα πλαίσια της αξιοποίησης των δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του, στελεχωμένο από εθελοντές γιατρούς και θεραπευτές των εξής ειδικοτήτων: παθολόγος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος, παιδίατρος, ορθοπεδικός, ΩΡΛ, γυναικολόγος, κυτταρολόγος (τεστ ΠΑΠ), ψυχολόγος, ουρολόγος, δερματολόγος, φυσιοθεραπευτής, ρεφλεξολόγος.
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ελάχιστους οικονομικούς πόρους και στερούνται κοινωνικής ασφάλισης. Οι δικαιούχοι εξετάζονται δωρεάν και μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους επίσης δωρεάν, εφόσον είναι διαθέσιμα στο κοινωνικό φαρμακείο. Το ιατρείο στεγάζεται δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού που βρίσκεται μέσα στην πρώην Αμερικανική Βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε:
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού: 210-9631950  (Δευτέρα-Σάββατο 10:00 – 13:00)

Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων:
  • Ελληνικού-Αργυρούπολης: 210-9961973
  • Αλίμου: 210-9853580
  • Γλυφάδας: 210-9647021
  • Αγ. Δημητρίου: 210-9754035
Μέσω διαδικτύου στη σελίδα: http://mki-ellinikou.blogspot.com και στο email: mkiellinikou@gmail.com

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/10, συστήθηκε και λειτουργεί από 1/9/11 Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία υγειονομική κρίση, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων.
Στις 14/12/2011 το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την ισχύ των αποφάσεων προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας εκδοθεισών πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.
Ειδικότερα από τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι πλέον οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τους προσερχόμενους σε αυτές πολίτες μετά την 1/9/11, για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, για τον χαρακτηρισμό τους ως ΑμεΑ καθώς και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’αόριστον, αν πρόκειται για επ’αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.
 
Πηγή: www.disabled.gr 

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Στήριξη των αστέγων απο τον ΟΠΑΠ, σε συνεργασία με την Κλίμακα

Ενα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στήριξη των αστέγων υλοποιεί ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοφαίρου (ΟΠΑΠ), σε συνεργασία με την ΚΛΙΜΑΚΑ.

Οπως ανακοινώθηκε, από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, για τους επόμενους δυο μήνες, η ΟΠΑΠ ΑΕ, σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση ΚΛΙΜΑΚΑ, θα βρίσκεται κοντά στους άστεγους, σε μία προσπάθεια ελάχιστης συνδρομής στους ανθρώπους που βιώνουν την πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ειδικότερα, με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών εργαζομένων της ΟΠΑΠ, κάθε εβδομάδα, θα μοιράζονται μπουφάν και υπνόσακοι, καθώς και μερίδες φαγητού σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, όπου διαβιούν άστεγοι (Σόλωνος, Μοναστηράκι, Πειραιώς, Σταδίου, Πειραιάς).

Επίσης, με απόφαση του ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ, εγκρίθηκε, προς το σκοπό αυτό, η δαπάνη για 200 γεύματα κάθε εβδομάδα, καθώς και η διανομή 500 μπουφάν και 500 υπνόσακων, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος (2 μήνες).
Οπως επισημαίνεται, η στήριξη των αστέγων εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΟΠΑΠ ΑΕ, το οποίο αναπτύσσεται συστηματικά, με στοχευμένες ενέργειες κάθε φορά, οι οποίες υπαγορεύονται και από τις ανάγκες που διαμορφώνονται στην κοινωνία.

Πηγή: http://gr.news.yahoo.com/ 

Δωρεάν συσσίτια σε όλη την Ελλάδα. Τί προβλέπεται από το Υπουργείο Υγείας.


Τον τελευταίο καιρό, ένας άνεμος αλληλεγγύης πνέει στην ελληνική κοινωνία, αποτέλεσμα  της βαριάς ύφεσης, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. 
Διάφοροι φορείς,  όπως δήμοι, εκκλησία, Μ.Κ.Ο., έχουν αρχίσει να οργανώνουν εκτενέστερης κλίμακας συσσίτια σε αστέγους και απόρους, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Περισσότεροι από 20.000 νεόπτωχοι συνωστίζονται έξω από τα ιδρύματα που διανέμουν φαγητό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ελληνες το 60%, οι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι ή πρόσφατα απολυμένοι.
Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,  σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Αντώνης Δημόπουλος, διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η παροχή μη οργανωμένου συσσιτίου και από μη αρμόδιους φορείς. Συσσίτιο μπορούν να προσφέρουν μόνο οργανωμένοι και επίσημοι φορείς, δήμοι, ενορίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία. 

Οι φορείς που ασχολούνται με την παροχή οργανωμένου συσσιτίου, αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς και εγκαίρως για τη δραστηριότητά τους αυτή και να συνεργάζονται με την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας, σχετικά με τον προμηθευτή - παρασκευαστή, τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο διάθεσης των συσσιτίων, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει επίβλεψη της εφαρμογής όλων των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή των προσφερόμενων γευμάτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, και τα κοινωνικά παντοπωλεία και κοινωνικά καφενεία που ανήκουν σε επίσημους φορείς ή ΜΚΟ και τα οποία εξυπηρετούν κοινωνικά ασθενείς ομάδες υπόκεινται σε υγειονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Σας παραθέτουμε συνδέσμους μέσω των οποίων μπορείτε να βρείτε χώρους στους οποίους διανέμεται δωρεάν φαγητό :

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Ζωή...ποδήλατο!

Μία έκφραση που μπορεί στη μεταφορική της εκδοχή, να μη λαμβάνει θετική διάσταση...στην περίπτωση όμως του 61χρονου Φλαμανδού Christian Van Limbergen... Η ζωή είναι κυριολεκτικά συνδεδεμένη με το ποδήλατο!
Ο Christian (ή Christo, όπως θέλει να τον αποκαλούν στην Ελλάδα) ξεκίνησε το ταξίδι του το 1989, με μοναδικούς σύμμαχούς του την ισχυρή του θέληση και το όνειρο να κατακτήσει μία θέση στο βιβλίο Guinness...Με αφετηρία το Βέλγιο, αποφάσισε να κάνει το γύρο της Ευρώπης, αρχικά με τα πόδια και έπειτα με ένα ποδήλατο...
Επί 23 χρόνια ο Christian ταξιδεύει, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα, περνώντας από διαφορετικές χώρες, πόλεις, απομακρυσμένα νησιά και μικρά χωριουδάκια και συγκεντρώνοντας σφραγίδες από δήμους και κοινότητες που πιστοποιούν τη διαδρομή του.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Νέα διαδικασία εξυπηρέτησης των ανέργων από 1η ΦεβρουαρίουΈνας νέος τρόπος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ανέργων καθιερώνεται από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στον ΟΑΕΔ:
  • Η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων απλοποιείται καθώς απαιτείται μόνον επίδειξη δικαιολογητικών.
  • Η διαδικασία ανανέωσης των δελτίων ανεργίας γίνεται στο εξής ανά τρίμηνο για όλες τις κατηγορίες ανέργων. Αυτό σημαίνει βελτίωση της εξυπηρέτησης για τον επιδοτούμενο άνεργο που όφειλε να εμφανίζεται στις υπηρεσίες μία φορά το μήνα για να εξασφαλίσει την είσπραξη του επιδόματος. Στο εξής με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στον ΟΑΕΔ θα κατοχυρώνει την καταβολή του επιδόματος όχι μόνον για τον τρέχοντα μήνα, αλλά και για το δίμηνο που ακολουθεί. Έτσι ένας άνεργος με αναγνωρισμένο δικαίωμα επιδότησης για 12 μήνες θα προσέλθει στις υπηρεσίες συνολικά 5 φορές το διάστημα αυτό (η πρώτη για την υποβολή της αίτησης) έναντι 13 εμφανίσεων που θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς.
  • Παράλληλα, η καταβολή των πληρωμών (επιδόματα και παροχές) αυτοματοποιείται για να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πολίτης.
Με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού οι εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες ανασχεδιάζονται ως εξής:

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...