Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Αναλυτικά όλα τα Δικαιώματα των ΑμΕΑΠοια είναι τα δικαιώματα ενός Ατόμου Με Αναπηρία  (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)

Τι ισχύει γενικά

Πολλά άτομα που πάσχουν από χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις αναρωτιούνται αν λόγω της πάθησής τους μπορούν να έχουν κάποιες διευκολύνσεις. Σήμερα, το ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία, έχει θεσπίσει ένα σύνολο νομοθετημάτων και κανονιστικών ρυθμίσεων με σκοπό την ανακούφιση των ομάδων του πληθυσμού που πάσχουν από κάποια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Οι τομείς στους οποίους το κράτος παρέχει διευκολύνσεις είναι:

1.      Εκπαίδευση
2.      Εργασία και η Απασχόληση
3.      Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση
4.      Μεταφορές και ΕπικοινωνίεςΠαρακάτω παρατίθενται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το τι επιδιώκετε.

Ποια είναι τα πιο κοινά δικαιώματα

Πρώτα από όλα θα πρέπει να γνωρίζετε ποιο δικαίωμα θέλετε να αποκτήσετε και ανάλογα με αυτό να προχωρήσετε.

Τα κύρια δικαιώματα είναι τα ακόλουθα:


1.      Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ (που σας δίνει τη δυνατότητα –εφόσον το εισόδημά σας δεν ξεπερνά το ποσό που ορίζεται με εγκύκλιο κάθε χρόνο- να μετακινήστε δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και να έχετε έκπτωση 50% σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλάδας καθώς και όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ).
2.      Επίδομα από την Πρόνοια (το οποίο δίνεται αν δεν εργάζεστε και αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από το αρμόδιο υπουργείο).
3.      Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την Πρόνοια (η οποία παρέχεται αν δεν εργάζεστε, αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από τον αρμόδιο υπουργείο και δεν καλύπτεστε από κάποιον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα – π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).
4.      Αναπηρική Σύνταξη (η οποία παρέχεται εφόσον έχετε συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων στον Ασφαλιστικό σας  Φορέα).
5.      Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το Ασφαλιστικό σας Ταμείο (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς της).
6.      Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα που αφορούν ΑΜΕΑ.
7.      Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
8.      Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
9.       Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
10. Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις .

Πώς ξεκινάω

Για την κατοχύρωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα βασική προϋπόθεση είναι να χαρακτηριστείτε ως Άτομο Με Αναπηρία  (ΑΜΕΑ) και ως εκ τούτου να σας αποδοθεί συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ΑΜΕΑ είναι τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια ή που είναι τυφλά ή που είναι κωφά ή που έχουν νοητική στέρηση. Η πραγματική έννοια της αναπηρίας περιλαμβάνει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν κάποια ασθένεια που ενώ δεν είναι προφανής  παρ’ όλα αυτά καθιστά τα άτομα αυτά ανίκανα να λειτουργήσουν φυσιολογικά.
Εφόσον λοιπόν έχετε αποφασίσει ποιο/ποια δικαίωμα/τα θέλετε να αποκτήσετε ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Δικαιώματα:           
1. Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ.
2. Επίδομα από την Πρόνοια.
3.  Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την
Πρόνοια.
4.

Ποιος δίνει το Ποσοστό Αναπηρίας ;

Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης  Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) που υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ. (http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm)

Ποιο είναι το ποσοστό αναπηρίας που μου κατοχυρώνει το δικαίωμά μου ;

Πρέπει να σας δοθεί ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

Το ποσοστό αναπηρίας που θα πάρω ισχύει για πάντα ;

Όχι. Η γνωμάτευση που θα σας δοθεί με το ποσοστό αναπηρίας μπορεί να έχει διάρκεια από μερικούς μήνες μέχρι και επ’ αόριστον. Όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.


Θα μου δώσουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% ;

Το ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης (π.χ. αν ο πάσχων έχει έξαρση ή ύφεση, πόσα χρόνια έχει τη νόσο, τι φάρμακα παίρνει, αν έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις κλπ).Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν στην πάθηση σας ανατρέξτε στον  ακόλουθο σύνδεσμο που αφορά τον
Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας  (Κ.Ε.Β.Α):

Τι κάνω αν κρίνω ότι δικαιούμαι το 67% και άνω αλλά η Επιτροπή δεν μου το δίνει ;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής και να περάστε από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ.. Σε περίπτωση που και η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν σας δώσει ποσοστό πάνω από το 67% δεν έχετε δικαίωμα να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για ένα εξάμηνο μετά την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Μετά την πάροδο του εξαμήνου μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Ποια είναι τα βήματα για να εξεταστώ από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Βήμα 1ο
Πρέπει να πάρετε  επίσημη βεβαίωση/γνωμάτευση από τον αρμόδιο γιατρό που σας παρακολουθεί η οποία θα είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του. Αντίγραφο γνωμάτευσης σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού δηλαδή ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος, Ειδικότητα, Φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), τηλέφωνο, FAX, E-MAIL, θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης. Στην ανωτέρω γνωμάτευση θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής. Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ,κλπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής,(π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά. Στα πιο πολλά νοσοκομεία η βεβαίωση δίνεται κατόπιν αίτησης και εφόσον έχετε κανονίσει ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία με τον θεράποντα γιατρό σας.


Βήμα 2ο
Απευθυνθείτε σε μια από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α:
( http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/internet_kepa_grammateies7.xls ) της επιλογής σας και υποβάλλεται Αίτηση Αξιολόγησης: ( http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/aitisi_09072012.doc )με όλα απαιτούμενα δικαιολογητικά : (http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/kepa_odigies.doc)
Στην αίτηση που θα υποβάλετε ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσετε για ποιο λόγο ζητάτε να εξεταστείτε από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα πρέπει να αναφέρετε ποιο από τα δικαιώματα θέλετε να ασκήσετε εφόσον σας αποδοθεί το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται.


Βήμα 4ο
Την ημέρα που έχει οριστεί για να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πάρτε μαζί σας την Αστυνομική σας ταυτότητα και  το βιβλιάριο υγείας σας. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση ένα από τα μέλη της Επιτροπής θα σας πει πότε θα παραλάβετε την απόφαση της Επιτροπής.

Βήμα 5ο
Αφού παραλάβετε τη γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και εφόσον σας έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μπορείτε να προχωρήσετε στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των δικαιώματα 1 έως και 4.

Πώς εφαρμόζονται τα δικαιώματα 1 έως και 4


1. Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ

Κάθε χρόνο το Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ δίνεται στους δικαιούχους από τις Δ/νσεις Πρόνοιας των Νομαρχιών (ή σε κάποιες περιπτώσεις και από τα ΚΕΠ). Απευθυνθείτε σε αυτά για να σας πουν πότε γίνεται η διανομή και τι άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε (εκτός της γνωμάτευσης του ποσοστού αναπηρίας) ώστε να το πάρετε. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως αν το ετήσιο εισόδημά σας ξεπερνά το όριο που τίθεται κάθε έτος από το αρμόδιο υπουργείο ΔΕΝ δικαιούστε το Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ.

2. Επίδομα από την Πρόνοια και από την Πρόνοια  3. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη

Απευθυνθείτε στο Δ/σνη Πρόνοιας όπου διαμένετε και ρωτήστε ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να πάρετε το Προνοιακό Επίδομα και να έχετε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεδομένου ότι σας έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως αν καλύπτεστε ιατροφαρμακευτικά από κάποιο Ασφαλιστικό Φορέα και το εισόδημά σας ξεπερνά το όριο που τίθεται κάθε έτος από το αρμόδιο υπουργείο ΔΕΝ δικαιούστε κανένα από τα παραπάνω.

4. Έκπτωση 2.400,00 € στη φορολογική σας δήλωση (ανεξαρτήτως εισοδήματος).

Προσκομίστε ένα ακριβές φωτοαντίγραφο της γνωμάτευσης του ποσοστού αναπηρίας σας στη ΔΟΥ που υπάγεστε όταν έρθει η ώρα για να καταθέσετε τη φορολογική σας δήλωση. Το βιβλιαράκι οδηγιών που θα βρείτε στο φάκελο που θα σας αποσταλεί με τις δηλώσει της εφορίας εξηγεί πού ακριβώς πρέπει να δηλώσετε την αναπηρία σας ώστε να σας γίνει η έκπτωση των 2.400 € από το εισόδημά σας. Η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά και γονείς που έχουν ως προστατευόμενο μέλος τους παιδί που του έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.


Δικαίωμα: 5. Αναπηρική Σύνταξη

Ποιος δίνει το Ποσοστό Αναπηρίας

Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης  Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) που υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ. (http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm)


Ποιο είναι το ποσοστό αναπηρίας που μου κατοχυρώνει το δικαίωμά μου

Το ποσοστό αναπηρίας για την κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας εξαρτάται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είστε ασφαλισμένοι καθώς και από τα χρόνια που είστε ασφαλισμένοι σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του ασφαλιστικού σας τομέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του. Για το ΙΚΑ η ιστοσελίδα είναι www.ika.gr , για τον ΟΑΕΕ είναι www.oaee.gr και για το ΝΑΤ είναι www.nat.gr .

Το ποσοστό αναπηρίας που θα πάρω ισχύει για πάντα

Όχι. Η γνωμάτευση που θα σας δοθεί με το ποσοστό αναπηρίας μπορεί να έχει διάρκεια από μερικούς μήνες μέχρι και επ’ αόριστον. Όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Θα μου δώσουν το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται
Το ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης (π.χ. αν ο πάσχων έχει έξαρση ή ύφεση, πόσα χρόνια έχει τη νόσο, τι φάρμακα παίρνει, αν έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις κλπ).Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν στην πάθηση σας ανατρέξτε στον  ακόλουθο σύνδεσμο που αφορά τον
Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας  (Κ.Ε.Β.Α):
Τι κάνω αν κρίνω ότι η Επιτροπή δεν μου το έδωσε το σωστό ποσοστό αναπηρίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής και να περάστε από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή σε νέο χρόνο που θα οριστεί. Σε περίπτωση που και η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν σας δώσει και πάλι το ποσοστό που απαιτείται για έκδοση σύνταξης αναπηρίας δεν έχετε δικαίωμα να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για ένα εξάμηνο μετά την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Μετά την πάροδο του εξαμήνου μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Ποια είναι τα βήματα για να εξεταστώ από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτήν για τα δικαιώματα 1 έως και 4. Για να πληροφορηθείτε ακριβώς τη διαδικασία, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσετε και πού, απευθυνθείτε στα γραφεία του Ασφαλιστικού σας Φορέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του. Για το ΙΚΑ η ιστοσελίδα είναι www.ika.gr , για τον ΟΑΕΕ www.oaee.gr είναι και για το ΝΑΤ είναι www.nat.gr

Δικαίωμα: 6. Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το
 Ασφαλιστικό σας Ταμείο

Η ύπαρξη χρόνιας πάθησης που συνεπάγεται στη συνεχή χρήση φαρμάκων σας δίνει το δικαίωμα να παρατείνετε την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο υπάγεστε ακόμα και αν λήξει η περίοδος κάλυψής σας. Για να πληροφορηθείτε ακριβώς τη διαδικασία, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσετε και πού, απευθυνθείτε στα γραφεία του Ασφαλιστικού σας Φορέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του. Για το ΙΚΑ η ιστοσελίδα είναι www.ika.gr , για τον ΟΑΕΕ είναι www.oaee.gr και για το ΝΑΤ είναι www.nat.gr

Δικαιώματα:            7. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα
που αφορούν ΑΜΕΑ.
8. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
9. Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.

Για να μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα πρέπει να έχετε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που να σας έχει αποδοθεί από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.ΠΑ.  (δείτε Δικαίωμα 5). Εφόσον, σας απονεμηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό και με την προϋπόθεση να είστε άνεργος πρέπει να εγγραφείτε στα Μητρώα Ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Μετά την εγγραφή σας ως άνεργος ΑΜΕΑ μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα 7 , 8 και 9 ανάλογα με την προσωπική σας προτίμηση. Το γραφείο του ΟΑΕΔ της περιοχής σας μπορεί να σας δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες του.(www.oaed.gr)

Δικαίωμα: 10. Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο
αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

Ποιος αποφαίνεται για σωματική ικανότητα των στρατευσίμων

Οι Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίζουν για τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων.

Ποια είναι τα βήματα για να εξεταστώ από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

Όταν πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Στρατολογίας που υπάγεστε θα πρέπει μαζί με τα έγγραφα που θα προσκομίσετε να καταθέσετε και γνωμάτευση από τον θεράποντα γαστρεντερολόγο σας στην οποία θα αναφέρεται το ιατρικό ιστορικό σας. Το Γραφείο Στρατολογίας θα φροντίσει για την εξέτασή σας από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία και τον τόπο που θα λάβει χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Στρατολογίας που υπάγεστε.

Δικαίωμα: 11. Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση
συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις (Ισχύει για συγκεκριμένες παθήσεις ).

 ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
01
ΤΥΦΛΟΙ
02
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 85%)
03
ΚΩΦΟΙ
04
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
06
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΑΝΑΙΜΙΑ
07
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ  ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
08
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT),ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ,ΌΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
09
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
10
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
12
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
13
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
14
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
16
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
18
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
19
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
20
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
21
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΑΡΔΙΑΣ
22
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΗΠΑΤΟΣ
23
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
24
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΝΕΦΡΟΥ
25
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
27
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
28
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
29
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
30
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
31
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
33
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
34
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
35
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50MM HG
36
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
37
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ
38
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ <35 span="">
39
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
41
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
43
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
44
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
46
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
47
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
48
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
49
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)
50
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
51
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ)
52
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 
53
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΧΕΩΝ Η ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ
54
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
55
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
56
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΕΡΥΘΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4 span="">
57
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4 span="">
58
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

323 σχόλια:

 1. είμαι αμεα συνταξιούχος του ογα μπορώ να παρω καντίνα στο όνομα μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γνωρίζουμε τί ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ανήκει στις αρμοδιότητές μας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλο φορέα.

   Διαγραφή
 2. ειμαι μεταμοσχευμενος στους πνευμονες λογω κυστικης ινωσης ,και ειμαι σε πολυ καλη κατασταση,υπαρχει περιπτωση να μου βγαλουν στο κεπα μικροτερο ποσοστο απο το 67% ? και αν ναι υπαρχει περιπτωση να χασω τα επιδοματα που παιρνω εως τωρα (διατροφικο και προνοιας)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν σας δώσουν ποσοστό κάτω του 67%, τότε φυσικά θα σας διακόψουν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, επειδή δε θα θεωρείστε πλέον ανίκανος προς εργασία.

   Διαγραφή
 3. εχω περάσει από επιτροπή Κ.Ε.Π.Α και μου εβγαλε ποσοστο αναπηρίας 67% και ανικανο για εργασία.Μπορώ να κάνω αιτήσεις για εργασία στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή άλλων φορέων για το Δημόσιο για ΑΜΕΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πρόσληψη ΑμεΑ, όταν υπάρξει προκήρυξη. Αρχικά θα πρέπει να πάρετε την ειδική κάρτα ανεργίας ΑμεΑ, από τον ΟΑΕΔ της περιοχής σας, ώστε να μοριοδοτηθείτε και ως άνεργος-η.

   Διαγραφή
 4. Είμαι άνεργος 12 μήνες περίπου και περασα επιτροπή ΚΕΠΑ η οποια με εβγαλε ΑΜΕΑ.Μπορώ να βγάλω κάρτα ανεργίας ΑΜΕΑ και ταυτόχρονα να έχω και την παλια μου καρτα ανεργίας σε ισχύ?θα μου μηδενιστεί ο χρόνος ανεργίας αν βγάλω κάρτα ανεργίας ΑΜΕΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον χαρακτηριστήκατε ΑμεΑ, θα έχετε την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας. Δεν μπορείτε να έχετε δύο κλάρτες ανεργάις.

   Διαγραφή
 5. Με έβγαλαν από την επιτροπή 50% αναπηρία. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα; Αν όχι πρέπει να κάνω ένσταση για να περάσω απο δευτεροβάθμια επιτροπή για να με βγάλουν 67%; Πρέπει να πληρώσω κάτι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με 50% μόνο σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ δικαιούστε, ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
   Διαφορετικά πρέπει να υποβάλλετε ένσταση με στόχο το 67%, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα το πάρετε.

   Διαγραφή
 6. καλησπέρα θα ηθελα να σας ρωτησω :εχω συνδρομο ρεινο ,θα μπορουσα να παρω καποιο ποσοστο αναπηριασ (πανω από 50%)μιασ και το εχω χρονια και τον τελευταιο καιρο οι γιατροι μου απαγορευουν σχεδόν τα παντα....ευχαριστω πολύ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Μόνο η επιτροπή των ΚΕΠΑ μπορεί να σας πει το ποσοστό που σας αναλογεί, αφού εξετάσει εσάς και δει και τις εξετάσεις σας, μαζί με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού σας.

   Διαγραφή
 7. Καλημέρα. Πέρασα από επιτροπή ΚΕΠΑ και μου έβγαλαν ποσοστό 35%. Έχω δικαίωμα προσωρινής συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ η κάποιο άλλο δικαίωμα? Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με το ποσοστό αυτό δεν θεωρείστε ανίκανος προς εργασία, επομένως δεν μπορείτε να διεκδικήσετε σύνταξη ή επίδομα.

   Διαγραφή
 8. Καλησπερα.η αδερφη μου ειναι 44ετων.ασφαλησμενη στον ογα πανω απο 15 χρονια.πριν ληγες μερες περασε απο επιτροπη και της εβγαλαν ποσοστο αναπηριας 95% λογο τυφλοτητας.αρχης γενομενου απο 31 12 2013.με ετερο προσωπο.θα ηθελα να ροτησω.βαση τις αποφασης τον κεπα δικαιουτε αναδρομικα;και ποσο περιπου θα ειναι η δυνταξητης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εαν έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας από το ΟΓΑ, πριν περάσει ΚΕΠΑ, θα πάρει αναδρομικά. Αν τώρα καταθέσετε τα δικαιολογητικά για σύνταξη αναπηρίας, ο χρόνος θα μετρήσει από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη σύνταξη αναπηρίας. Το ύψος της σύνταξης θα το μάθετε από τον ΟΓΑ.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω για την απαντηση.τα δικαιολογητικα για την συνταξη τα καταθεσαμε στον ογα τον ιανουαριο.μας εστειλαν το παραπεμπτικο για κεπα.και το κεπα εστειλε το ποσοστο πριν 10 μερες στον ογα.δικαιουται απο τον ιανουαριο αναδτομικα?

   Διαγραφή
  3. Εφόσον έχετε καταθέσει τα δικαιολογητικα στον ΟΓΑ από τον Ιανουάριο, δικαιούται τα χρήματα αναδρομικά. Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας, προκειμένου να βεβαιωθείτε.

   Διαγραφή
 9. ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΠΑ ΣΤΙΣ 08/04/13 ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΑΣΑ ΣΤΙΣ 18/06/14) ΣΤΙΣ 17/07/14.ΤΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?(ΠΟΣΟΣΤΟ 85%). ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από την ημέρα που θα καταθέσετε την απόφασητων ΚΕΠΑ στην Πρόνοια.

   Διαγραφή
 10. Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλετε το ίδιο ερώτημα κάτω από διάφορες αναρτήσεις. Εμείς θα το δούμε, κάτω από όποια ανάρτηση και αν το γράψετε.
  Σχετικά με αυτό που ρωτάτε, θα θέλαμε να μας πείτε από πού προέρχονται τα 6.248€.
  Είναι εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, από ενοίκια, από σύνταξη, από πού εισπράτονται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το εισοδημα των 6.248€ προερχεται απο ενοικιο καταστηματος.Συγγνωμη για την διπλη ερωτηση.Ευχαριστω.

   Διαγραφή
  2. Εφόσον υπάρχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, είναι δύσκολο να πάρει επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια. Αυτό δίδεται σε άτομα που δεν έχουν πόρους ώστε να μπορούν να επιβιώνουν.

   Διαγραφή
 11. καλησπέρα, η αδελφη μου εχει 67% αναπηρια ειναι ΑΜΕΑ και παιρνει το επιδομα απο την προνοια...πηρε μερος σε σεμηναρια επαγγελματικης καταρτισης ΕΣΠΑ τωρα της λενε οτι δν ειχε δικαιωμα ισχυει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν έχουμε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σημαίνει ότι δεν είμαστε ικανοί προς εργασία. Αυτός είναι ο λόγος που, όταν έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, παίρνουμε και το επίδομα αναπηρία από την πρόνοια. Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουμε σε επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον είμαστε ανίκανοι προς εργασία; Είναι ασύμβατο....

   Διαγραφή
 12. καλησπέρα.1)Τα ΚΕΠΑ μου έβγαλαν 80%.Εκτος από σύνταξη δικαιούμαι ταυτόχρονα να παίρνω και κάποιο άλλο επίδομα (π.χ από πρόνοια)? 2)Αν θέλω κάποια στιγμή και αισθάνομαι καλά να πάω για δουλειά μπορώ να διακόψω τη σύνταξη?Αν τελειώσει η σύνταξη(μετά από 3 χρόνια) μου επιτρέπεται να δουλέψω κανονικά ή δεσμεύομαι σε κάτι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν παίρνετε σύνταξη αναπηρίας από κάποιον ασφαλιστικό φορέα, δεν δικαιούστε επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια, εκτός εξαιρέσεων που έχουν να κάνουν με το είδος της ασθένειας που έχετε.
   Δικαιούστε όμως φοροαπαλλαγές, μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, δωρεάν μετακίνηση εντός πόλης και 50% έκπτωση συ υπεραστικές γραμμές και πλοία.
   Εφόσον έχετε απόφαση από τα ΚΕΠΑ για τρία χρόνια, όταν πλησιάζει η λήξη της θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά για να επανεξεταστείτε.
   Τη σύνταξη την παίρνετε επειδή έχετε χαρακτιριστεί ως ανίκανος προς εργασία. Αν εργαστείτε είναι σα να διαψεύδετε τα ΚΕΠΑ. Θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναπάρετε ποσοστό αναπηρίας, χωρίς να έχει επιδεινωθεί η κατάστασή σας.

   Διαγραφή
 13. Πάσχω από την Νόσο του Meniere εδώ και 30 χρόνια Έχω χειρουργηθεί δύο φορές στο ίδιο αυτή Σακοτομή και Νευροτομή. Έχω περάσει πρωτοβάθμια επιτροπή και μου βγάλαν 80% αναπηρία για τρία χρόνια. Ερώτηση. Δικαιούμαι αναπηρικό αυτοκίνητο. Μπορώ να φέρω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο χωρίς δασμούς από το εξωτερικό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται όσοι έχουν κινητική αναπηρία. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε μέχρι πέρσι. Καλό θα ήταν όμως να απευθυνθείτε σε συλλόγους ΑμεΑ, για να έχετε πιό πρόσφατη ενημέρωση.

   Διαγραφή
 14. Καλησπερα μου εχουν διαγνωση βαρηκοια αμφω στης υψηλες συχνοτητες μεσαιου και μεγαλου βαθμου με συνοδες εμβοεες,και εχω υποστει ορχεκτομη αρ ορχι απο τραυματισμο θα ηθελα μια εκτιμηση ποσοστου αναπηριας,και για την επιτροπη περνας εκει που κατοικεις η οπου επιλεξεις εσυ ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ της χώρας. Εκτίμηση για το πιθανο σας ποσοστό δεν μπορούμε να σας πούμε.Θα ήταν εκ του προχείρου, κάτι που δεν επιθυμούμε.Παρόλα αυτά, θα μπορούσατε να ανατρέξετε στον Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας και να κάνετε τους κατά προσέγγιση υπολογισμούς σας. Δείτε τον εδώ: http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf

   Διαγραφή
 15. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ 3 ΕΤΩΝ ΕΧΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ FALLOT. ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΓΑΛΑΝ 80 ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ 80 ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ. ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΑΡ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΗΣ. ΕΧΩ ΣΠΙΝΘΙΡΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΤΡΙΠΛΕΞ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ. ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΞΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΩ ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΗΔΗ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 3 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ....ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΣΕ ΤΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΑΣΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Παπαδόπουλε,
   Είναι απόλυτα δικαιολογημένη τόσο η αγανάκτηση,όσο και η οργή σας!
   Συμφωνούμε και συμπαραστεκόμαστε σε ότι περνάτε τόσο εσείς, όσο και η κόρη σας.
   Δεν ξέρουμε αν έχετε δει τις παθήσεις που πλέον δε χρειάζεται να ελέγχονται από τα ΚΕΠΑ... Αν όχι, τότε δείτε εδώ: http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2013/11/43.html.
   Ενδεχομένως να μη χρειαστεί να ξαναπεράσει από επιτροπή. Αν παρόλα αυτά πρέπει να εξεταστεί από τα ΚΕΠΑ, να καταθέσετε στην επιτροπή την αγανάκτηση και τη δυσαρέσκειά σας.
   Σας ευχόμαστε καλή δύναμη!!

   Διαγραφή
 16. καλημερα. εχω περασει επιτροπη η οποια μου εδωσε ποσοστο αναπηριας 81% για ακρωτηριασμο δεξιου κατω ακρου και για τον λογο του οτι εχω δηλωσει πως βρισκομαι σε προγραμμα απεξαρτησης απο τα ναρκωτικα . για τον ακρωτηριασμο ελαβα 70 % και για το αλλο 11% . στο παρελθον ομως εχω υποβληθει σε επεμβαση ριζικης ορχεκτωμης αριστερα το οποιο ομως δεν συμπεριελαβαν στην εκτιμηση τους . γνωριζοντας οτι και η ορχεκτωμη λαμβανεται υπ'οψην στην ποσοστη , τι θα μπορουσα να κανω για να διορθωθει οταν θα ξαναπερασω επιτροπη το 2016 ?? επισης μηπως θα μπορουσε να με πληροφορησει καποιος για το υψος του επιδοματος που θα λαβω με αυτο το ποσοστο που εχω λαβει τωρα ???
  ευχαριστω προκαταβολικως !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να συνυπολογιστούν όλες οι παθήσεις σας, θα πρέπει να έχετε γνωματεύσεις από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων των ασθενειών σας. να καταγραφούν στον Ενιαίο Ιατρικό Φάκελο και κατόπιν να κατατεθούν στα ΚΕΠΑ.
   Έτσι, θα συμπεριληφθούν τα ποσοστά όλων των παθήσεών σας. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το ποσοστό της αναπηρίας που θα σας δοθεί. Όταν αυτό οριστικοποιηθεί, τότε απευθυνθείτε στην πρόνοια του δήμου σας, προκειμένου να σας ενημερώσουν για το τί θα ισχύει, τότε.

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα.
  Έχω υποβληθεί σε μεταμόσχευση κερατοειδή στον αριστερό οφθαλμό το 1997.Την ίδια πάθηση αντιμετωπίζω στον δεξιό οφθαλμό (κερατόκωνος).στο οποίο όμως έχει εφαρμοστεί η μέθοδος crosslinking για την σταθεροποίηση του με υπεριώδη ακτίνα φωτός.Τελευταία ενημερώθηκα χωρίς να το γνωρίζω ότι η εν λόγω πάθηση συγκαταλέγεται στις σπάνιες παθήσεις ανά τον κόσμο και ότι έχω δικαίωμα σε παροχές της πρόνοιας.Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και να μου πείτε αν τα ποσοστά που αναφέρονται σε επικαιροποιημένα φεκ είναι τα ελάχιστα ή το ταβάνι;Δλδ για ετερόπλευρη μεταμόσχευση είναι έως 67% ή από 67% και πάνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η ίδια ασθένεια, ανάλογα με την κλινική της εικόνα και την εξέλιξή της, δίνει διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, από ασθενή σε ασθενή. Για το λόγο αυτό εξετάζεστε από την επιτροπή των ΚΕΠΑ. Υπάρχουν 43 παθήσεις, για τις οποίες δεν χρειάζεται να εξετάζεται ο ασθενής σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά μετά την πρώτη εξέταση ισχύει εφ' όρου ζωής. Δείτε τις εδώ: http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2013/11/43.html

   Διαγραφή
 18. Καλημέρα, είμαι ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και η πάθηση μου κρίνετε χρόνια, εχω γνωμάτευση από Ά βάθμια επιτροπή του ΙΚΑ απο το 2008 και δεν έχω διεκδικήσει κάποιο προνοιακό επίδομα έως τώρα. Για προνοιακά επιδόματα χρειάζεται να ξανα περάσω απο επιτροπή ΚΕΠΑ (πλέον) η με καλύπτει η γνωμάτευση που έχω εφόσον η πάθηση μου κρίνετε χρόνια και δεν θέλει ανανέωση ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρέπει να επανελεγχθείτε από τα ΚΕΠΑ, προκειμένου να επικαιροποιήσετε τόσο τη γνωμάτευσή σας, όσο και το ποσοστό σας.

   Διαγραφή
 19. exw diaviti typoy 1 edw k 25 xronia(eimai 44) pernw anapiriki syntaksi tetarto xrono fetos me apolaves 350 evrw twra k 250 ta prwta 2 xronia..twra ksanapernaw epitropi ..ta prwta 2 xronia eixa 51% k ta alla 2 67%...exw nevropatheia sta katw akra(de ta aisthanomai katholou)provlima sta matia k megalo [provlima me ton thiroidi mou...yparxei periptwsi na parw 80%....pernw mipos k kapoio allo epidoma??efxaristw poli

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα μας διευκολύνατε αν γράφατε στην Ελληνική γλώσσα, δυσκολευτήκαμε να κατανοήσουμε το ερώτημά σας....
   Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει την απόφαση της επιτροπής. Αν σας δώσουν όμως ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω θα παίρνετε περισσότερα χρήματα και θα έχετε περισσότεαρα προνόμοια. Αναφέρονται αναλυτικά στην πιό πάνω ανάρτηση.

   Διαγραφή
 20. Καλημέρα έχω ποσοστό αναπηρίας 67 άνω και παίρνω επίδομα απο την πρόνοια.Αν αποφασίσω να εργαστώ θα πρέπει να κάνω διακοπή του επιδόματος μόνη μου η γίνεται αυτόματα?Επίσης αν εργαστώ π.χ για 2 μήνες και με απολύσουν μπορώ να το επαναφέρω?Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν εργάζεστε σε θέση για ΑμεΑ, θα υπάρξει πρόβλημα όταν θελήσετε να το επαναφέρετε. Το επίδομα σας το δίνει το κράτος, επειδή αξιολογηθήκατε από την επιτροπή ότι είστε ανίκανη προς εργασία. Αν τους αποδείξετε με το να εργαστείτε, ότι είστε ικανή για εργασία, πώς ακριβώς θα το αλλάξετε αυτό, μετά;
   Αν εργαστείτε, εσείς θα δηλώσετε στην πρόνοια για το θέμα αυτο, ώστε να διακόψουν τη χορήγηση του επιδόματος.

   Διαγραφή
 21. Καλησπέρα. Έχω περάσει επιτροπή η οποία μου έδωσε ποσοστό αναπηρίας 50% για σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχω την κάρτα ανεργίας για ειδικές κοινωνικές ομάδες(ΕΚΟ) άρα είμαι γραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.Ως φοιτητής και σύντομα διπλωματούχος του Πολυτεχνείου έχω τη δυνατότητα να γραφτώ στο ΤΕΕ, το οποίο θα μου παρέχει ασφάλιση (με το αζημίωτο φυσικά καθώς οι εισφορές έχουν εκτιναχθεί). Φαντάζομαι ότι ως μέλος του ΤΕΕ δε θα θεωρούμαι πλέον άνεργος άρα θα χάσω και την όποια δυνατότητα μου έδινε πριν το 50% που γράφετε ότι είχα πριν να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για ανέργους. Αυτό που θέλω τελικά να μάθω είναι τι είδους προνόμιο θα έχω τελικά με αυτό το "πενιχρό" 50% που μου ορίστηκε. Δεν ξέρω αν ρωτάω στο κατάλληλο σαιτ άλλα πιστεύω ότι θα ξέρετε την περίπτωση των μηχανικών που και με μηδενικό εισόδημα θεωρούνται εργαζόμενοι και υπόχρεοι εισφορών. Τελικά είναι ιδέα μου ή αν δεν πάρεις το 67% είναι σα να μην έχεις πάει καν στα ΚΕΠΑ?? Όπως καταλαβαίνετε για ένα νέο άνθρωπο το δικαίωμα συνταξιοδότησης που αναφέρετε δεν ωφελεί. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την έκταση του κειμένου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά ζητούμε συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση. Λόγοι ανωτέρας βίας, δεν μας επέτρεπαν να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα τις τελευταίες εβδομάδες.
   Εάν είστε έως 29 ετών, με κάρτα ανεργίας, μπορείτε να έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως μακροχρόνια άνεργος, από το ΙΚΑ. Αυτό σας το λέμε για την περίπτωση που επιθυμείτε να καθυστερήσετε την εγγραφή σας στο ΤΕΕ, αλλά παράλληλα να είστε καλυμένος ιατροφαρμακευτικά.
   Το ποσοστό που σας δόθηκε από τα ΚΕΠΑ, μπορεί να μεταβληθεί την επόμενη φορά που θα εξεταστείτε. Εάν έχετε όμως, 1500 ένσημα, τα 500 εκ των οποίων είναι αποκτημένα τα τελευταία 5 χρόνια, το 50% θα σας έδινε τη δυνατότητα συνταξιοδότησής σας από το ΙΚΑ.
   Δε γνωρίζουμε τις ειδικές διατάξεις που αφορούν τον κλάδο σας. Προτείνουμε να απευθυνθείτε στο ΤΕΕ και να δείτε (μέσω εγκυκλίων και όχι μόνο προφορικά), τί ισχύει για περιπτώσεις σαν τη δική σας.
   Παρ' όλα αυτά σας ευχόμαστε καλή δύναμη και άσχετα με το ποσοστό που θα έχετε, καλή σταδιοδρομία!!

   Διαγραφή
 22. ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ 67%, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά δικαιούνται το επίδομα της πρόνοιας, εφόσον έχουν και τις άλλες προϋποθέσεις.Το πού κατοικεί κάποιος δεν αλλάζει την κατάσταση της υγείας του, ούτε και διαφοροποιεί την οικονομική του αδυναμία.

   Διαγραφή
 23. καλησπέρα,ο φίλος μου πέρασε επιτροπή και το είπανε ότι 8α πληρο8η μετά από έξι μήνες,πως 8α πέραση χωρίς την αναπηρική σύνταξη που έπερνε από την αναπηρίατου εδώ και δέκα χρόνια,με πλήρη αναπηρία 80 της εκατό;και αν ισχύ να να πληρώνετε μέχρι να παρί το κενούριο εγράφο αναπηρίας με το κενούργιο ποσοστό,ηπαρχη μήπως καπιο επίδομα;ευχαριστώ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε δίκιο σε όσα αναφέρετε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο επίδομα για όσο χρονικό διάστημα περιμένει. Θα πάρει τα χρήματα αναδρομικά από τότε που κατέθεσε την απόφαση των ΚΕΠΑ στο φόρεα.

   Διαγραφή
 24. Καλημέρα. Έχω χαρακτηριστεί ως ΑΜΕΑ από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2000 και το έτος 2010 με ποσοστό αναπηρίας 67% αορίστου χρόνου (χρόνιο νόσημα) σύμφωνα με το νόμο 2643/98. Αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος αλλά ασφαλισμένος προσωρινά στο ΙΚΑ (αφού το τελευταίο διάστημα έχω συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης). Το σύνολο των ενσήμων μου ύστερα από αίτημά μου και καταμέτρηση από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν επαρκεί για συνταξιοδότησή μου. Το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά μου είναι πολύ χαμηλό. Μπορώ να κάνω αίτηση για επίδομα από την πρόνοια ή πρέπει να περιμένω να λήξει η ασφαλιστική μου ικανότητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά μπορείτε να επιδοτηθείτε από την πρόνοια, άσχετα με το ποιός φορέας σας καλύπτει ιατροφαρμακευτικά.

   Διαγραφή
 25. ΕΧΩ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ,ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ Τ.Ε.Ι.??

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημά σας.

   Διαγραφή
 26. Καλησπέρα σας,
  Οι ασφαλισμένοι με βιβλιάριο απορίας δικαιούνται παροχές; Πιο συγκεκριμένα παροχές σε γυαλιά, αν ναι πως γίνεται αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς θα πρέπει να τα πληρώσετε εσείς. Η πρόνοια δεν έχει αυτή την παροχή.

   Διαγραφή
 27. ΕΧΩ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2009 ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΛΟΓΟ FAP ΠΕΡΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 80 ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 13-14 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΘΗΣΗ ΔΕΝ ΦΥΤΡΩΣΕ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ.....ΑΚΟΜΑ ΜΑΛΛΟΝ ΛΟΓΟ ΤΡΟΙΚΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ 50 ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ.....ΑΛΛΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΛΟΓΟ ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΣΕΚΑΠ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ.....ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΛΕΟΣ ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΗ Η ΠΑΘΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΗ..........ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε απόλυτο δικιο. Ίσως θα έπρεπε να κάνετε ένσταση κατά της απόφασης της Α'/Βάθμιασ επιτροπής και να ζητήσετε επανεξέταση από τη Β/Βάθμια. Δείτε παράλληλα μήπως η πάθησή σας, περιλαμβάνεται στισ 43 παθήσεις που δίνουν ποσοστό αναπηρίας εφ' όρου ζωής.

   Διαγραφή
 28. Καλησπερα σας! Ειμαι 56 χρονων και εχω 7238 ενσημα. Προσφατα μου διεγνωσθει μεγαλη βαρηκοια αμφω. Πασχω επισης απο καταθλιψη, διαταραχες αγχους, αυχενικο συνδρομο, οσφυοισχιαλγια και καθιζηση Ι1 σπονδυλου. Θα μπορουσατε να με ενημερωσετε αν μπορω να βγω σε αναπηρικη συνταξη;Σας ευχαριστω προκαταβολικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν περάσετε από ΚΕΠΑ και σας δώσει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και έχετε 500 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια (εκτός των άλλων που έχετε), τότε μπορείτε να πάρετε σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ.

   Διαγραφή
 29. Καλημέρα ανήκω στο δήμο Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Γνωρίζετε αν έχει πιστώσει το επίδομα προνοιας στους λογαριασμούς των δικαιούχων; γιατί εγώ που ελενξα δεν έχω λάβει κατι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τέτοιου είδους πληροφορίες θα παίρνετε από το γραφείο της πρόνοιας, όπου ανήκετε.

   Διαγραφή
 30. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ.ΕΙΜΑΙ 32 ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ.ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΘΗΚΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΟΙΤΙΔΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΡΕΙΝΟ.ΠΗΡΑ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ,ΑΡΑΒΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΝΟΛΗ,ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΩ ΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΝ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΠΑΝ ΑΛΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΩ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΥ ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ;ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά πρέπει να πιστοποιήσετε την αναπηρίας σας, μέσω των ΚΕΠΑ. Όταν γίνει αυτό, τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε για άλλες παροχές.

   Διαγραφή
 31. Καλησπέρα σας,

  Είμαι 44 χρονών εργαζόμενος και πατέρας 3 ανηλίκων τέκνων.Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με περίπου 6,500 ένσημα. Το 2002 παρουσιάστηκε καρκίνος πνεύμονα ακολούθησε λοβεκτομή. Το 2003 μετάσταση στην σπονδυλική στήλη .Εγχείρηση αφαίρεση πλευρών,χημιοθεραπείες ,ακτινοβολίες. Με την βοήθεια του θεού ελεύθερος νόσου μέχρι τον Μάρτιο 2014 όπου παρουσιάστηκε μεσοθηλίωμα υπεζωκότα. 2 επεμβάσεις αφαίρεσης όγκων και υπεζωκότα.Τώρα κάνω χημιοθεραπείες και εργάζομαι. Θέλω να περάσω ΚΕΠΑ για ποσοστό αναπηρίας αλλά δεν μπορώ να βρω τι ποσοστό δίνεται στην τελευταία μου πάθηση γιατί για τα προηγούμενα δεν μπορώ να διεκδικήσω κάτι, σωστά? Να διευκρινίσω ότι η ασθένεια δεν έχει σχέση με το επάγγελμα μου και το χώρο εργασίας (αμίαντο) ούτε τώρα ούτε παλιότερα.Μήπως γνωρίζεται σε ποιά κατηγορία αναπηρίας εμπίπτει η πάθηση για να δω το ποσοστό αναπηρίας πριν κάνω κάποια λάθος κίνηση αν και δεν έχω πολλά περιθώρια επιλογής αφού πλέον οι δυνάμεις μου με έχουν εγκαταλείψει τόσο αναπνευστικά όσο και σωματικά.

  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε, κατ' αρχήν, οι ασθενείς με ca, παίρνουν συνήθως ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Δε στερείστε κάποιο εργασιακό δικαίωμα, αν καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας ώστε να περάσετε από ΚΕΠΑ. Ανάλογα με το ποσοστό που θα σας δώσουν, τότε θα προβείτε ή όχι στην αίτηση για συνταξιοδότηση αναπηρίας. Επομένως, συγκεντρώστε τις παλιές και νέες γνωματεύσεις σας (σε φωτοτυπίες) και καταθέστε τις μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα ΚΕΠΑ που επιθυμείτε.
   Σας ευχόμαστε καλή δύναμη!

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα σας και πάλι,

   Περνώ ΚΕΠΑ σε λίγες μέρες .Στην αίτηση έχω σημειώσει μόνο τις άλλες παροχές και όχι απονομή σύνταξης (λάθος μου από κακή αντίληψη κάποιον θεμάτων). Στην περίπτωση που δοθεί ένα ποσοστό 67% ή οποιοδήποτε ποσοστό και σε λίγες μέρες καταθέσω το αίτημα για σύνταξη θα πρέπει να ξαναπεράσω ΚΕΠΑ και το ποσοστό που αρχικά πήρα θα αλλοιωθεί?

   Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

   Διαγραφή
  3. Εάν πάρετε 67% και άνω, άσχετα με το αν το γράψατε ή όχι, μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξη αναπηρίας από το ταμείο σας, εφόσον έχετε και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Δε θα χρειαστεί να ξαναπεράσετε από ΚΕΠΑ. Παρ' όλα αυτά, την ημέρα που θα περάσετε από την επιτροπή, μπορείτε να τους ζητήσετε να γράψετε και το θέμα της συνταξιοδότησής σας.

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας.
   Βρήκα πριν από λίγο και τις σχετικές εγκυκλίους του ΙΚΑ αναφορικά με το θέμα αυτό οι οποίες με έκπληξη μου είναι ευκολονόητες.
   Και πάλι ευχαριστώ για την αμεσότητα αλλά και την ορθότητα της απάντησης σας.

   Διαγραφή
 32. Καλησπέρα.
  Ο πατέρας μου, συνταξιούχος ΟΠΑΔ, έχει γνωμάτευση από δευτεροβάθμια υγιεινομική επιτροπή που του ορίζει άνω του 80% αναπηρία λόγω κινητικού προβλήματος. Επειδή η γνωμάτευση αυτή λήγει, πρόκειται να καταθέσει αίτημα αξιολόγησης στο ΚΕΠΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν εκτός από τη χρήση σε εφορία, ΔΕΚΟ και κοινωνικές παροχές θα πρέπει να αιτηθεί κάτι άλλο; Για παράδειγμα δικαιούται επίδομα ετέρου προσώπου ή κάτι παρόμοιο; Στη γνωμάτευση που έχει από τη δευτεροβάθμια υγιεινομική επιτροπή αναφέρεται ότι είναι ανίκανος να αυτοεξυπηρετηθεί.
  Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν δίνεται επίδομα εταίρου προσώπου συνήθως. Για την κάλυψη των αναγκών του ασθενούς, δίνεται η σύνταξη αναπηρίας. Αν ο πατέρας σας λαμβάνει σύνταξη γήρατος και όχι αναπηρίας, τότε απευθυνθείτε στον ΟΠΑΔ, για πιθανό επιπλέον επίδομα.

   Διαγραφή
 33. επερνα συνταξη 67% αναπηρικη περασα επιτροπη για να με ανεβασουν τα ποσοστο με κοψανε δεν εκανα ενσταση στι δεκα μερεσ τι μπορω να κανω τωρα ηλικια μου ειναι 70 ετων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας στον ΟΓΑ, για να πάρετε τη σύνταξη υπερηλίκων. Απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 34. ευχαριστο πολυ για την απαντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Γεια σας. έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο, πέρασα από κεπα με 67% για 3 χρόνια. έκανα ένσταση διότι δεν είχαν βάλει όλα τα προβλήματα, κατάγματα κ.λπ. πχ απο τον αυχένα μου! 3 νοσοκομειακοί γιατροί έχουν δόση βεβαίωσης ότι απαγορεύετε κάθε εργασία και συνιστάτε ήπιες φυσικοθεραπείες ώστε να παροτρύνουμε την τρετραπλειγια κ.λπ. πέρασα ξανά δίνοντας μου για τα προβλήματα που έχω σκελετικά και ψυχικά 40%, 30%, 10% από της τρις παθήσεις 80% και τελικό συνολικού 62% από 67% που μου είχαν δώσει πριν από 7 μήνες. επειδη δεν έχω δικαίωμα μέχρι την 1/05/2015 να κάνω το ότι δήποτε, μπορώ να προσβάλω την απόφαση με άλλο τρόπο?? πχ δικαστικά? Είναι Αλήτες... στο τέλος τι φταίω και εγώ να με ταλαιπωρούν?? άλλος με παρέσυρε με το ιχ του ανασφάλιστος και 72 χρόνον. εγώ δεν ζήτησα τίποτα παραπάνω από το να μπορέσω να ζήσω..!!!! Μ Σπυρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Μου δώσανε και στη δευτεροβάθμια 60% για 2 χρόνια. Δικαιούμε απο τον ΟΑΕΕ κάποιο χρηματικό επίδομα; Αν όχι σε τι θα μου χρησιμέυσει το ποσοστό αυτο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Καληπερα,
  εκανα χημειοθεραπειες απο τον Ιανουαριο εως τον Απριλιο του 2013 και στην συνεχεια υποβληθηκα σε μεταμοσχευση μυελου των οστων.Επειδη η διαδρομη για τις χημειοθεραπειες γινονταν σε αλλη πολη απο αυτη που μενω μονιμα μου ειπαν οτι δικαιουμαι οδοιπορικα.Μαζεψα τα δικαολογητικα (παραπεμπτικο,μερες κινησης απο το νοσοκομειο,,,,)και τα πηγα στον ασφαλιστικο φορεα την προηγουμενη εβδομαδα,ειμαι δ.υ. αρα πηγα στον πρωην ΟΠΑΔ.Εκει μου ειπαν οτι δεν μπορουν να μου τα χορηγησουν γιατι εχει παρελθει η ημερομηνια.Δεν μπορουσα να παω νωριτερα λογω μη δυνατοτητας απο την μεταμοσχευση.Μου ειπαν σωστα ή απλα ηθελαν να αποφυγουν την διαδικασια καταχωρησης επιδη ηταν απο το προηγουμενο έτος??Κατοικω σε πολη της επαρχιας,να παρω τηλεφωνο κεντρικα να ρωτησω μηπως δεν ειναι ορθο αυτο που υποστηριζουν εδω στην πολη μου??

  Σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Καλησπέρα!
  Πέρασα από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή ΚΕΠΑ όπου μου μείωσαν το ποσοστό αναπηρίας από 85% σε 80%. Έκανα ένσταση στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ΚΕΠΑ η οποία μου απέδωσε ποσοστό αναπηρίας 95% και με χαρακτήρισε ως ανίκανη προς εργασία, ενώ εγώ εργάζομαι ως αναπληρώτρια δασκάλα!
  Μάλιστα, η ισχύς της απόφασης χαρακτηρίστηκε ως εφ'όρου ζωής.
  Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
  1)Πώς μπορώ να προσβάλλω την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ΚΕΠΑ;
  2)Δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην εργασία μου η απόφαση περί ανικανότητάς μου προς εργασία; Σημειώνω ότι δεν ζήτησα στην έντασή μου να χαρακτηριστώ ως ανίκανη προς εργασία αφού εργάζομαι κανονικά εδώ και 7 χρόνια και επιθυμώ να συνεχίσω να εργάζομαι.
  3) Από τη στιγμή που η ισχύς της απόφασης είναι εφ'όρου ζωής, ισχύει αυτό που διάβασα σε μια παλιότερη ανάρτησή σας, ότι θα πρέπει να περιμένω 6 μήνες από την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας και να ξαναπεράσω από Πρωτοβάθμια ΚΕΠΑ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι η πρώτη φορά που μας ζητά κάποιος να του πούμε τον τρόπο που θα μειώσει το ποσοστό αναπηρίας του. Είμαστε σίγουροι ότι και η Β/βάθμια επιτροπή των ΚΕΠΑ θα εκπλαγεί με το αίτημά σας.
   Για όλα τα εργασιακά σας ζητήματα καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας ή στη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Διαγραφή
 39. καλησπερα εχω κανει χειρουργιο για μηνηγγιωμα εκαν την αιτηση για τα κεπα και με καλεσαν στης 18 Σεμπτεμβρη υστερα απο τρεις μηνες αναμονη περασα επιτροπη απο νευρολογους ,οι οποιοι μου ειπαν οτι θα με καλεσουν απο το οφθαλμολογικο τμημα να ξαναπερασω επιτροπη για το λογο οτι εχει βλαβη και η οραση μου μετα το χειρουργειο η ερωτηση μου ειναι ποσο θα περιμενω ακομα και αν χρειαζετε να κανω εγω κατι..πχ ξανα αιτηση .ΟΙ γιατροι παντως που εχουν το φακελο μου δεν μου ειπαν κατι τετοιο.Σας γραφω γιατι εχουν περασει 30ημερες και δεν με εχουν καλεσει ακομα. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν χρειάζεται να κάνετε καποια ενέργεια εσείς. θα περιμένετε να σας καλέσουν για τη δεύτερη επιτροπή. Έτσι γίνεται συνήθως και πιθανόν να πάρει κι άλλο χρόνο, μέχρι να σας καλέσουν. Είναι αναμενόμενο. Καλή επιτυχία.

   Διαγραφή
 40. Κατ' αρχάς συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και βλέπω ότι το κάνετε καλά.Αν έχετε την καλοσύνη ενημερώστε με: Η μητέρα μου με εγκεφαλικό και κινητικό πρόβλημα κρίθηκε από το Κ.Ε.Π.Α .με ποσοστό αναπηρίας 85% εφ' όρου ζωής και βοήθεια τρίτου προσώπου.Τα χαρτιά τα καταθέσαμε τον Ιούνιο και η απόφαση βγήκε σήμερα.Φαντάζομαι ότι δεν δικαιούται τίποτα από τον Ιανουάριο του 2012 που έπαθε το εγκεφαλικό, αλλά από τον Ιούνιο του 2014 που κατέθεσε την αίτηση για το ΚΕΠΑ. Λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα μου που ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου. (στρατιωτικός).Τι ακριβώς δικαιούται (εφορία,ΔΕΗ,επίδομα Πρόνοιας,επιδομα τρίτου προσώπου,αναπηρική),και αν κάτι από αυτά επηρεάζεται από το γεγονός ότι ανήκει στους ελάχιστους ακόμα προνομιούχους Έλληνες που λαμβάνουν σύνταξη λίγο πάνω από τα 1000 ευρώ.Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλή δύναμη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάθε συνταξιοδοτικό ταμείο έχει ακόνη τις δικές του παροχές. Θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε στο ταμείο που χορηγεί τη σύνταξη στη μητέρα σας.

   Διαγραφή
 41. καλησπέρα..επαιρνα συνταξη του ικα με πσοσστο αναπηριας 80%.τελεωσε τον αυγουστο κ μεχρι να ξαναπερασω επιτροπή εκανα αιτηση για παραταση να συνεχιστεί η συνταξη μου για 6 μηνες μεχρι να ξαναβγει...απ το ικα είναι όλα οκ και νομιμα μου ειπαν η αιτηση εγινε δεκτη θα πληρωνομαι κανονικα κάθε μηνα....απ τον αυγουστο όμως δεν εχω παρει καθολου χρηματα..γιατι γινεται αυτό? που να απευθυνθώ επιτελους???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο ΙΚΑ θα απευθυνθείτε. Αν δεν παίρνετε απαντήσεις, μπορείτε να πάτε στον προϊστάμενο ή στο διευθυντή.

   Διαγραφή
 42. Καλησπερα.Περασα απο ΚΕΠΑ και με βγαλανε 50% (τη πρωτη φορα με ειχανε βγαλει 67%,πριν 4 χρονια περιπου λογο αφαιρεσεις μυνυγγυωματος στο κεφαλι).Θελω να παρω πισω το επαγγελματικο διπλωμα οδηγησης που ειχα πριν παρω τη συνταξη για να εργαστω σαν οδηγος.Η υγεια μου ειναι μια χαρα.Εκανα γενικες εξετασεις και ολα ειναι μια χαρα.Θελω να διακοψω τη συνταξη και να περασω απο Δευτεροβαθμια Ιατρικη Επιτροπη για να μου το επιστρεψουν.Γνωριζετε εαν εχω πιθανοτητες να το παρω πισω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Καλησπερα σας, εχω 67% αναπηρια βεβαιωμενη απο πρωτοβαθμια υγειονομικη επιτροπη με διπληγια κατω ακρων και θελω να βγαλω την ειδικη καρτα ανεργιας του ΟΑΕΔ. Δεν μου την βγαζουν διοτι θελουν γνωματευση απο ΚΕΠΑ αλλα σε επικοινωνια με τα ΚΕΠΑ εφόσον παιρνω και το εξωιδρυματικο επιδομα ΙΚΑ και η γνωματευση αναφερει διαρκεια αοριστου χρονου δεν απαιτειται η γνωματευση ΚΕΠΑ. Το αναφερω εκ νεου στον ΟΑΕΔ και συνεχιζει να μην μου εκδιδει την καρτα καθως η διοικηση του ΟΑΕΔ θελει αυστηρα γνωματευση ΚΕΠΑ. Τι μπορω να κανω? Ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Μπορείτε να τους δείξετε την παλιά γνωμάτευσή σας, την απόφαση του ΙΚΑ ή να απευθυνθείτε στον διευθυντή του υποκαταστήματος που ανήκετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ειμαι 80 χρονων και πασχω απο σακχ.διαβητη τυπου Ι απο την ηλικια των 30 ετων (ινσουλινοεξαρτωμενη). Εχω υποστει εμφραγμα μυοκαρδιου και κολπικη μαρμαρυγγη ως επιπλοκη του διαβητη. Επισης εχω χρονιά βρογχιτιδα ( ασθμα) και ακολουθω μονιμη αγωγη με εισπνεομενα κλπ. Ειχα περασει ΚΕΠΑ μεχρι το 2011 και μου ειχε δοθει αναπηρια 67% και ανω. Δεν ανανεωσα τωρα θα ξαναπερασω εκ νεου απο επιτροπη. Εαν μου δοθει 67% δικαιουμαι να παρω επιδομα προνοιας; Ειμαι χαμηλοσυνταξιουχα ΙΚΑ (παιρνω την μειωμενη συνταξη του θανωντα συζυγου μου) και επιδομα ΕΚΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν το σύνολο της σύνταξης με το ΕΚΑΣ που λαμβάνετε ήδη, είναι έως 310€/μήνα περίπου, δικαιούστε το επίδομα της πρόνοιας. Εάν είναι περισσότερα, δεν το δικαιούστε.

   Διαγραφή
 46. Καλησπερα εχω διδυμα κοριτσακια εχουν διαγνωση ψυχωκινητικη κσθυστερηση απο 4 ετων σημερα ειναι 6.5 ετων τις εχει δει αναπτυξιολογος παιδοψυχιατρος,ψυχολογος και στο κεδδυ η διαγνωση απο παντου ιδια. πηγα να τις κανω τεστ νοημοσυνης αλλα δεν συνεργαστηκαν τα πηγα δευτερη φορα σε αλλο ψυχολογο και παλι δεν συνεργαστηκανε δικαιουμε καποιο ποσοστο αναπηριας για τα παιδια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας έχουμε απαντήσει ήδη στην ανάρτηση "Μονογονεϊκή Οικογένεια".

   Διαγραφή
 47. Η ΚΕΠΑ έβγαλε για τον πατέρα μου (υπερήλικας) αναπηρία 90% λόγω Αλτσχάιμερ τελευτ. σταδίου, χωρίς επίδομα (δεν είναι τυφλός ή τετραπληγικός κλπ και είναι συνταξιούχος ΙΚΑ). Δικαιούμαι τουλάχιστον παροχή αναλωσίμων (Pampers, υποσέντονα κλπ)? Με ποιά δικαιολογητικά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον ο πατέρας σας λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ, δε δικαιούται επιδόματος πρόνοιας. Απευθυνθείτε στο ΙΚΑ για τα περαιτέρω.

   Διαγραφή
 48. ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΙΝ ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑΡΚΟΤΙΚΩΝ.ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΊΑΣ, ΦΟΒΙΕΣ.ΟΤΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.ΠΗΓΕΝΩ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΜΕΘΑΔΌΝΗ.ΠΑΡΑΛΗΛΑ ΠΕΡΝΩ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΈΝΤΑ.ΈΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΗΤΡΟΠΕΣ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣΜΕ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΊΑΣ 67%.ΤΩΡΑ ΠΕΡΑΣΑ ΞΑΝΑ ΜΕΣΟ ΚΕ.ΠΑ.ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΗΓΕΝΩ ΑΘΗΝΑ 4-5 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΩ.ΥΙΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ;ΓΙΤΙ ΠΕΡΑΣΑ ΕΠΗΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΟΚΤΏΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΘΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΑΝ ΒΓΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 67%.ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πληρωθείτε θα πρέπει να καταθέσετε στην πρόνοια την απόφαση των ΚΕΠΑ. Είναι νωρίς ακόμη για να σας δώσουν από τα ΚΕΠΑ την απόφαση. Συνήθως χρειάζονται 20 μέρες - ένα μήνα. Μόλις την πάρετε, αφού κρατήσετε επικυρωμένο αντίγραφο, καταθέτετε την πρωτότυπη στην πρόνοια, μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Από την ημέρα που την καταθέτετε στην πρόνοια, ξεκινά να μετρά ο χρόνος πληρωμής σας.
   Για να δείτε τα υπόλοιπα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ανάρτησή μας με τίτλο: "Αναλυτικά όλα τα Δικαιώματα ΑμΕΑ".

   Διαγραφή
 49. ΕΧΩ ΑΝΧΟΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ. ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας έχουμε απαντήσει ήδη, σε όλες τις αναρτήσεις που έχετε γράψει το ίδιο ερώτημα: Καταθέστε τα δικαιολογητικά στο ΚΕΠΑ για τα δύο κορίτσια σας.

   Διαγραφή
 50. περασε απο ΑΥΕ ΚΕΠΑ και του εδωσαν 85% απο τον 9/2013 ως 10/2016 και ακομα δεν εχει παρει ουτε ευρω ενω εχει τα ενσημα για να του δωσουν συνταξη,βλεπεις στο ικα πεθενουν απο την πολυ δουλεια μπαχαλο θα τα παρει ολα αναδρομικα,εχει σπαστικη αριστερη ημιπαρεση,αφασικες διαταραχες,σοβαρου βαθμου, εκπτωση των νοητικων λειτουργειων συνεπεια κρανιοεγκεφαλικης κακωσεις,εκτοπος οστεοποιηση γονατων αμφω με λειτουργεικα προβληματα ενω χρηζει βοηθεια ετερου προσωπου ,μπορει να βγαλει καρτα οαεδ,μπορει να γραφτει σε ΤΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρει κάρτα ΟΑΕΔ για ΑμεΑ, θα πρέπει με τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ κ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να απευθυνθεί στο ειδικό τμήμα του ΟΑΕΔ που χορηγεί αυτές τις κάρτες. Για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να εγγραφεί στο ΤΕΙ, απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας.

   Διαγραφή
 51. Γεια σας είμαι ασφαλισμένος από το ΙΚΑ μέσω κάρτας ανεργίας πέρασα από δευτεροβάθμια επιτροπή στην πάτρα 16 Σεπτεμβρίου και μου είπαν να πάω στο Αγρίνιο στις 10-15 Οκτωβρίου για να μάθω το αποτέλεσμα το οποίο όμως ακόμα δεν έχει βγει μήπως γνωρίζετε γιατί; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλέστε στο ΚΕΠΑ Αγρινίου για να σας πουν. Τα τηλέφωνα είναι:
   26410 60139, 186, 187.

   Διαγραφή
 52. καλησπερα η κορη μου ειναι 4,5 ετων εχει παρει ποσοστο αναπηριας 85% λογο εγκεφαλικης παραλησης και νταντι γουοκερ για πεντε χρονια τι πρεπει να κανω για να παρω σημα αναπηριας για το αυτοκινητο? και μου ειπαν οτι αν την περασω απο τεστ IQ μπορω να παρω και απαλλαγη απο τα τελη κυκλοφοριας ισυει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απευθυνθείτε στην εφορία σας για τα τέλη κυκλοφορίας και για το σήμα, στο δήμο σας.

   Διαγραφή
 53. καλησπερα σας.
  είχα ποσοστο αναπηριας μεσω κεπα 78% (40 % οφειλομενο σε ψυχ.παθηση +38% ρευματικη νοσο) ως τον δεκ.2014,οπότε επαιρνα ολοκληρη την συνταξη.Περασα προσφατα κεπα για παραταση της αναπηρικης συνταξης (ικα) και μου εδωσαν ποσοστο 68% συνολικα, εκ του οποιου το 50% ειναι για την ρευματοπαθεια και το 35% οφειλεται σε ψυχ.παθηση(οπως γραφει).Θα συνεχισω να παιρνω ολοκληρη την αν.συνταξη αραγε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Έχω πάρει 67% αναπηρια από κεπα χωρίς όμως να αναγράφει ανικανος για εργασια.έχω σχιζοφρενεια και έχω όλα τα ενσημα για αναπηρικη συνταξη του ικα.δικαιούμαι συνταξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά και δικαιούστε σύνταξη αναπηρίας, εφόσον έχετε όλες τις άλλες προϋποθέσεις.

   Διαγραφή
 55. ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιά να δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα πρέπει να μην έχετε οφειλές στον ΟΑΕΕ.

   Διαγραφή
 56. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕ ΒΓΑΛΑΝ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΛΩΓΡΑΦΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ.ΗΜΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ.ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. exo xronia pathisi epilicia k perasa kepa k mou evgalan 80%anapiria alla den exo parei akomi tipota 7 mines.gnorizei kaneis to pote k pos tha ta paro

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πού έχετε καταθέσει τα δικαιολογητικά σας, μαζί με την απόφαση των ΚΕΠΑ;

   Διαγραφή
 58. που περνω την καρτα αναπηριας??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Καλησπέρα.έχω 67% ποσοστό αναπηρίας από κεπά λόγο νόσος crohn.Εδώ και 10 χρόνια δουλεύω σε μια εταιρία.Για το δικαίωμα 7 πρέπει να είμαι μόνο άνεργος;Αν όχι τι πρέπει να κάνω για να πάρω μέρος στους διαγωνισμούς;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί προγράμματα για άνεργους. Επομένως, σαφώς και θα πρέπει να είστε άνεργος για να συμμετάσχετε σε προγράμματά του.

   Διαγραφή
 60. Γεια σας, έχω αιμοροφιλία και ποσοστο αναπηρίας 67% δια βίου, από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή που περασα το 1993. Στον οαεδ μου ζητήσανε γνωματευση απο κεπά για να μου εκδοσουν κάρτα ανεργιας για αμεα. Χρειάζεται να περάσω πάλι απο επιτροπή κεπά; Αν ναι υπάρχει περίπτωση να μου μειώσουν το ποσοστό; Εκ των πραγματων η κατασταση της υγειας μου δεν επιδεχεται βελτίωση... ευχαριστώ εκ των προτερων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, θα πρέπει να περάσετε από ΚΕΠΑ. Μόνο όσοι πέρασαν από το 2011 και μετά, με τη δική σας πάθηση, δεν είναι υποχρεωτικό να ξαναπεράσουν. Το ποιό θα είναι το ποσοστό που θα σας δώσουν, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.

   Διαγραφή
 61. .Λέγομαι Ζουλιανίτης Παύλος και είμαι από τα Τρικαλα..εχω αναπηρία 50% είμαι διαβητικός και έχω κάνει και κάποιες σπουδές σε επαγγέλματα υγειας..εχω ξεκινήσει γερμανικά εδώ και 2 μήνες...και είμαι 33χρονων τι μου προτείνετε να κανω..η αναπηρία θα είναι εμποδιο..εχω και ένα χρόνο προυπειρησια..αυτα εν ολίγοις..αφηστε ένα τηλ. απαντήστε εδω..θα με βοηθήσετε πολυ..ευχαριστώ εκ τον προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Ζουλιανίτη, τα τηλέφωνά μας βρίσκονται πάνω αριστερά στη σελίδα μας. Καλέστε μας απόΔευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 15.00 για να συνομιλήσετε μαζί μας. Δεν έχετε διατυπώσει με σαφήνεια το ερώτημά σας.

   Διαγραφή
 62. ΣΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ19 Νοεμβρίου 2014 - 7:38 π.μ.

  Καλημέρα σας. Ο πατέρας μου 91 ετών κρίθηκε από το ΚΕΠΑ με αναπηρία 90%. Είναι κατάκοιτος και δεν έχει δυνατότητα ομιλίας και επικοινωνίας με το περιβάλλον. Επειδή όμως η καταστασή του δεν οφείλεται σε παραπληγία αλλά στην ηλικία και σε άνοια, δεν του παρέχεται επίδομα αναπηρίας, παρόλο που στη γνωμάτευση της επιτροπής αναφέρεται ότι δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί και ότι χρήζει βοηθείας ετέρου προσώπου. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Μπορώ να απευθυνθώ κάπου για οτιδήποτε δικαιούται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚυρίαΣέργη,
   εάν ο πατέρας σας παίρνει σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ, θα μπορούσε να πάρει ένα μικρό ποσό από το ΙΚΑ, λόγω της αναπηρίας του. Εάν παίρνει σύνταξη αναπηρίας, τότε δε δικαιούται κάτι επιπλέον.Σε καμμία περίπτωση όμως, δε δικαιούται επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια, αν η σύνταξη που παίρνει από το ΙΚΑ, είναι μεγαλύτερη από το επίδομα της πρόνοιας. Σας συνιστούμε να πάτε στην πρόνοια, με την απόφαση συνταξιοδότησής του από το ΙΚΑ και με την απόφαση των ΚΕΠΑ και να ρωτήσετε αν μπορεί να διεκδικήσει το επίδομα της πρόνοιας.

   Διαγραφή
 63. Το ΙΚΑ στο οποιο κατέθεσα αίτηση(7/2/2014) για σύνταξη αναπηρίας(1500 ένσημα) , με παρέπεμψε στον ΟΑΕΕ ως τελευταίο ασφαλιστικό φορέα(50 ένσημα), για να βγάλει απορριπτικό και να στείλει το φάκελό μου ξανά στο ΙΚΑ να μου βγάλει τη σύνταξη.Ο ΟΑΕΕ μου έβγαλε παραπεμπτικο να περασω ΚΕΠΑ το οποιο μου έδωσε ποσοστό 80%(από 7/4/2014-30/4/2017).Γνωρίζετε όταν βγει το απορριπτικό από τον ΟΑΕΕ και σταλεί στο ΙΚΑ για να μου βγάλει τη σύνταξη αν θα πάρω αναδρομικά και από πότε?Υπάρχει περίπτωση το ΙΚΑ να με βάλει να ξαναπεράσω ΚΕΠΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά να σας πούμε ότι την απόφαση των ΚΕΠΑ θα την καταθέσετε εσείς και στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ. Μην περιμένετε να γίνει υπηρεσιακά.
   Δε θα χρειαστεί να ξαναπεράσετε από ΚΕΠΑ για το ΙΚΑ.
   Το θέμα των αναδρομικών ρωτήστε το στο ΙΚΑ. Κάθε ταμείο έχει διαφορετική πολιτική, αλλά το πιθανότερο είναι να σας τα δώσουν.

   Διαγραφή
 64. Γεια σας. Κατεθεσα αιτηση για αναπηρικη συνταξη με ολα τα απαιτουμενα δικαιολογητικα 7 /10 /2013. Με τις γνωστες απεργιες των γιατρων που ξεκινησαν ενα μηνα μετα επιτελους περασα απο επιτροπη των ΚΕΠΑ 4 /7 /2014.!!!! Μετα απο ενα μηνα η γνωματευση μου εδινε συνταξιμο ποσοστο 60% για δυο χρονια δηλαδη το 50% της πληρους.Για να μην σας κουραζω περισσοτερο με ειδοποιησαν οτι 20 /11 /2014 θα μπορουσα να πληρωθω.Η αποφαση της συνταξιοδοτησης αναφερει πως απο τις 7 /10 /2013 εως 31/10/2015 δικαιουμαι ποσο μηνιαιας καταβολης 330 ευρω συν μιας ξεχωριστης αποφασης για καταβολη μηνιαιως 121ευρω ΕΤΕΑΜ. Πηγα λοιπον στο ταμειο και μου εδωσαν μια επιταγη των 3900ευρω με δυο αποδειξεις-παραστατικα της κανονικης και του ΕΤΕΑΜ. Βλακεια μου βεβαια εκεινη την στιγμη που το μυαλο μου ηταν απλο και οχι κομπιουτερακι..!! Θα κλεισω με αυτο οι αποδειξεις-παραστατικα που μου εδωσαν (συν την επιταγη) εγραφαν στην κορυφη ''ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Π.Σ. και λιγο πιο πανω απο τις υπογραφες του υπαλληλου του ταμειου και του προισταμενου εγραφε το εξης: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 7 /10 /2013 ΕΩΣ 30 /1 /2015!!!!;;;;; Γνωριζετε λοιπον μηπως δεν δινουν ολα τα αναδρομικα σε μια δοση η σε περισσοτερες; κι αυτο το ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και μαλιστα εως 30/01/ 2015; και τι σημαινει το [Ο.Π.Σ.] που ανεφερε στην κορυφη της αποδειξης; Σας ευχαριστω που μπηκατε στον κοπο να διαβασετε το μηνυμα μου.. περιμενω την γνωμη σας και τα οποια φωτα σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε γνωρίζουμε όλα αυτά που μας ρωτάτε. Αναρωτιόμαστε όμως, για ποιό λόγο δεν απευθύνεστε στο συνταξιοδοτικό σας φορέα;

   Διαγραφή
 65. καλησπέρα..περασα κεπα για παραταση αναπηρικης συνταξης και .εχω ένα μηνα που πηρα το ποσοστο αναπηριας από το ικα 67%..ποτε θα αρχισω να πληρωνομαι?αφου βγηκε το ποσοστο αναπηριασ από το κεπα κ το κατεθεσα στο ικα γιατι δεν ξεκινησε η καταβολή συνταξης?εχω 5 μηνες να πληρωθω..από τη στιγμη που παιρνεις το ποσοστο αναπηριας ποτε ξεκινουν οι πληρωμες?? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τους χρόνους πληρωμών του εκάστοτε συνταξιοδοτικου φορέα. Απευθυνθείτε στο φορέα σας.

   Διαγραφή
 66. ΕΙΜΑΙ ΑΤΟΜΟ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80 % ΑΠΟ ΚΕΠΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΛΟΓΩ ΚΩΦΩΣΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η περιπτωσή σας είναι ιδιάζουσα. Θα σας προτείναμε να απευθυνθείτε στην πρόνοια του δήμου σας.

   Διαγραφή
 67. perno sintaksi anapirias 50%apo to ika to poso ine390evro.mporo na paro ke to epidoma apo tin pronia ?


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον πάιρνετε σύνταξη από το ΙΚΑ, δεν μπορείτε να παίρνετε και το επίδομα της πρόνοιας. Άλλωστε με το ποσοστό που σας έδωσαν, δε θα μπορούσατε να το πάρετε, ακόμη κι αν δεν παίρνατε σύνταξη. Η πρόνοια δίνει επιδόματα σε όσους δεν έχουν άλλους πόρους και το ποσοστό αναπηρίας τους είναι 67% και άνω.

   Διαγραφή
 68. Αναπηρία 80% εφορου ζωής , επίδομα πρόνοιας , κάρτα ανεργίας για Αμεα, μπορώ να συμετασχω στα προγράμματα ΟΑΕΔ( Vaucher 29-64);, και αν ναι, τι προβλέπεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε τέτοια προγράμματα μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο όταν προβλέπεται από το πρόγραμμα. Αυτό το βλέπει κανείς από τις δημοσιεύσεις του ΟΑΕΔ. Εκεί αναφέρονται και οι προϋποθέσεις.

   Διαγραφή
 69. Καλησπέρα σας...ο πατέρας μου είναι καρκινοπαθης με γνωμάτευση από Κεπα αναπηρίας 81 τοις εκατό... Θέλουμε να αιτηθουμε του κοινωνικού τιμολογίου αλλά μας είπαν πως πρέπει να φανεί στη φορολογική δήλωση για να το εγκρίνουν... Τι πρέπει να κάνουμε για να το προσθέσουμε ως στοιχείο; Ευχαριστώ προκαταβολικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ζητείστε από το λογιστή σας, να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση, στην οποία να αναφέρει (στο ειδικό πεδίο), την αναπηρία του πατέρα σας. κατόπιν, με τη νέα δήλωση απευθυνθείτε στη ΔΕΗ.

   Διαγραφή
 70. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΟ CROHN ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΧΕΙ 67% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ. ΕΧΕΙ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΟΑΕΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, θα πρέπει να ξαναπεράσει από την επιτροπή των ΚΕΠΑ. Με τη νέα απόφαση, εφόσον τηρεί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, να καταθέσει τα δικαιολογητικά του στον ΟΑΕΕ για συνταξιοδότηση.

   Διαγραφή
 71. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ 21 ΧΡΟΝΩΝ Κ ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΘΗΚΑ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN.ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΧΩ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Κ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ..ΕΧΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΠΑ ΑΝ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΑΙΣΘΑΝΘΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Κ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕΙ ΠΑΛΙ Τ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Μ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΞΑΝΑΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Η ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ;Τ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΦΕΣΕΙΣ Κ ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΘ ΣΤΑΘΕΡΟ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν σας δώσουν από τα ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αξιοποιήστε το, για όσο διαρκεί η απόφαση και αργότερα θα δείτε τί θα κάνετε.

   Διαγραφή
 72. καλημερα, εχω περασει ca ωοθηκων πριν απο 7 χρονια, οι εξετασεις μου τωρα ( ευτυχως) δειχνουν καθαρες. δεν εχω ενσημα καθολου ειμαι εμμεσα ασφαλισμενη στον αντρα μου στο ικα , δικαιουμαι καποιο επιδομα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχόμαστε να παραμέινετε υγιής. Για όσο χρονικό διάστημα είστε καλά, δε δικαιούστε κάποιο επίδομα.

   Διαγραφή
 73. Εχω τρεις μηνες που κατεθεσα τα χαρτια και ακομα δεν με καλεσαν να περασω επιτροπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απευθυνθείτε στα Κεντρικά Γραφεία των ΚΕΠΑ, στην Αγ. Κωνσταντίνου 9, Αθήνα.

   Διαγραφή
 74. καλησπερα σας.
  εκανα την αρχικη μου αιτηση στα κεπα τον μαιο
  τον οκτωβρη περασα απο επιτροπη που μου εβγαλε ποσοστο αναπηριας 67%
  αρχες νοεμβρη εκανα αιτηση για χορηγηση επιδοματος στον δημο μου.
  οι ερωτησεις μου ειναι οι εξης:
  1) θα παρω αναδρομικα και απο τον μαιο?
  2) τι ποσον θα παιρνω το διμηνο?
  ρωταω γιατι ενω μου ειχαν πει στο δημο οτι το ποσον ανερχεται 700 ευρω μηνικαιως και οτι θα παρω αναδρομικα απο τον μαιο, ενας γνωστος μου που παιρνει το επιδομα εδω και τεσσερις μηνες, μου ειπε οτι παιρνει 348 το διμηνο(και οχι 700 οπως μου ειπαν στο δημο) και συν τοις αλλοις δεν πηρε αναδρομικα γιατι ηταν η πρωτη φορα που αρχισε να παιρνει το επιδομα κ δεν ηταν ανανεωση.
  σας ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αναδρομικά θα πάρετε από τη μέρα που καταθέσατε την απόφαση των ΚΕΠΑ στην πρόνοια. Το ποσό που θα πάρετε εξαρτάται από την ασθένεια που έχετε. Θα σας ενημερώσουν στο γραφείο επιδομάτων της πρόνοιας.

   Διαγραφή
 75. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την βοήθειά σας σε σχέση με το τι πρέπει να γράφει η απόφαση αναπηρίας ώστε να δικαιούται φοροαπαλλαγή ο πατέρας μου, συνταξιούχος γήρατος ικα και οαεε με απόφαση κεπα 85% με ισχύ από 13/9/13, εφ'όρου ζωής και ενώ αναφέρεται ότι χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως εταίρου προσώπου, καθ' ότι κατά το υπουργείο οικονομικών δεν δικαιούται φοροελαφρύνσεις επειδή δεν γράφει συγκεκριμένα "κινητική αναπηρία". Η επίσημη διάγνωση είναι ΔΕ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ, ΑΦΑΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ "Ε" ΑΠΟΤΟΚΑ ΑΕΕ. Χρειάζεται να ζητήσω επαναπροσδιορισμό της διάγνωσης αυτής από τα ΚΕΠΑ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντιλαμβανόμαστε την απορία και ενδεχομένως το θυμό σας, για όσα παράλογα αντιμετωπίζετε. Πιστεύουμε, ότι θα σας βοηθούσε αν είχατε μια νέα απόφαση των ΚΕΠΑ.

   Διαγραφή
  2. Από την στιγμή όμως που η απόφαση είναι εφ' όρου ζωής και δεν έκανα ένσταση τότε λόγω άγνοιας των μικρών γραμμάτων των φορολογικών απαιτήσεων, δεν θα έπρεπε να συντρέχουν νέοι λόγοι υγείας, αφού στην προκειμένη περίπτωση τα ίδια δικαιολογητικά και εξετάσεις θα κατέθετα; Επίσης εφόσον ό,τι και να κάνω φέτος αναγκαστικά θα πληρώσει γνωρίζετε αν ισχύει αυτό που διάβασα ότι από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για όλους τους αναπήρους με αποφάσεις 80% και άνω ανεξαρτήτως προσδιορισμού αναπηρίας γιατί τότε ίσως να ήταν και ανώφελη μια επιπλέον ταλαιπωρία στα ΚΕΠΑ. Συν ότι τότε για να μην καθυστερήσει να περάσει, τον πήγαμε με ασθενοφόρο ενώ θα μπορούσα δηλώσω αδυναμία μετακίνησης.

   Διαγραφή
 76. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ, 80 ΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ, ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Κ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ? ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να έχει απόφαση των ΚΕΠΑ, προκειμένου να διεκδικήσει οτιδήποτε.

   Διαγραφή
 77. Καλησπερα εχω παρει αποφαση απο ΚΕΠΑ για 67% αναπηρια εδω και ενα χρονο περιμενω ελενχους απο το ΙΚΑ για να σταλει ο φακελος μου στον ΟΑΕΕ (ειχα και στα δυο ταμεια ενσημα) μπορω μεχρι να αρχισω να παιρνω συνταξη να παρω επιδομα απο την προνοια; Δεν εχω καθολου εισοδηματα, ουτε ιατροφαρμακεφτικη περιθαλψη,Μαριαλενα σας ευχαριστω !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ.ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ.ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ.ΞΕΡΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ

   Διαγραφή
  2. Είναι αλήθεια ότι αν είστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο, δε δικαιούστε κάτι από την πρόνοια.

   Διαγραφή
 78. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΠΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗ.ΣΤΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΕΠΑ 74%.ΣΤΙΣ 2/12/2014 ΒΓΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΩ ΕΩΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΙΣ 12-12-2014.ΒΕΒΑΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΩΡΙΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΙΟΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ?
  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 74 % ΣΤΑ 334 ΕΥΡΩ,ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΚΑΣ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλέστε μας την Πέμπτη (αύριο) στο τηλέφωνο, να σας δώσουμε απάντηση.

   Διαγραφή
 80. O GIOS MOU EPERNE EPIDOMA LOGO PARAPLIGIAS ME POSOSTO 80%
  EOS 6-3-13..LOGO ALAGES STA KEPA DEN SINEDRIAZAN OPOTE KATHISTERISE NA KRITHI KAI PALI I ANAPIRIA TOU.STIS 16-10-14
  KRITHIKE ME POSOSTO 67%..TO XRONIKO DIASTIMA POU DEN LAMBANAI TO EPIDOMA MPOROUMAI NA TA ZITISOUMAI OS KATHISTEROUMAINA; KAI APO POU;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η πρόνοια συνήθως καταβάλει χρήματα αναδρομικά, από τη στιγμή που τους καταθέτετε την απόφαση των ΚΕΠΑ και μετά. Παρ' όλα αυτά, δε χάνετε κάτι να τους ρωτήσετε, διότι υπάρχουν περιπτώσεις που πληρώνουν και το χρόνο αναμονής, αν δεν είναι πολύ μεγάλος.

   Διαγραφή
 81. ΕΧΩ 67% ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΛΟΓΩ ΣΚΠ ΠΟΥ ΝΑ ΨΑΞΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να δείτε τα δικιαώματά σας, δείτε την παραπάνω ανάρτηση.

   Διαγραφή
 82. ΕΙΜΑΙ Ο ΗΛΙΑΣ 29 ΕΤΩΝ ΕΧΩ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΧΩ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΨΑΞΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Καλημέρα σας.
  Ήμουν ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, για δύο χρόνια έλαβα ποσοστό 67% και πήρα σύνταξη για τα επόμενα δύο όμως μου δώσανε 60% και μου κόπηκε η σύνταξη και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη διότι είμαι ασφαλισμένος προ του 1993, πρόσφατα πέρασα πρωτοβάθμια και μου δώσανε 48% φυσικά θα κάνω ένσταση για δευτεροβάθμια.
  Τα ερωτήματα είναι αν υπάρχει σκέψη αλλαγής του νόμου ώστε να μπορούμε και εμείς οι προ του 1993 να λαμβάνουμε σύνταξη με ποσοστό λιγότερο του 67% ; (ίσως εμάς τους παλαιότερους μας θεωρούν κατσαρίδες αντέχουμε και σε πυρηνικό πόλεμο)
  Και ως κάτοχος κάρτας ανεργίας μπορώ να την μετατρέψω σε κάρτα ΑΜΕΑ χωρίς να χάσω τα χρόνια ανεργίας ;
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είμαστε σε θέση να μαντέψουμε τις προθέσεις της κυβέρνησης, σχετικά με τοθέμα που απασχολεί εσάς και χιλιάδες άλλους Έλληνες πολίτες. Κάρτα ανεργίας ΑμΕΑ μπορείτε να εκδώσετε από το αντίστοιχο τμήμα του ΟΑΕΔ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 84. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?ΠΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Τ ΝΟΜΟΥ 2643/98 ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΔΙΟΤΙ Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 67% ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΙΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΩ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ Η ΟΧΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τις προκυρήξεις του ΟΑΕΔ, μπορεί να υποβάλλει δικαιολογητικά κάποιος που είναι άνεργος και αν πρόκειται για ΑμΕΑ, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, στην προκύρηξη ότι θα προσληφθούν ΑμΕΑ. Αν αυτό δεν αναφέρεται στην προκύρηξη, δεν έχει νόημα να καταθέσει η αδερφή σας δικαιολογητικά.
   Όσον αφορά εσάς, πώς είναι δυνατόν να καταθέσετε δικαιολογητικά ως άνεργη-ος, εφ' όσον εργάζεστε; Πόσο μάλλον, αν η προκύρηξη αφορά ΑμΕΑ.

   Διαγραφή
 85. παιρνω λογο θανατου του πατερα μου 220€ απο την συνταξη του.ειμαι αναπηρος 67% ανικανος για καθε εργασια.δικαιουμαι επιδομα προνοιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν έχετε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και επειδή τα χρήματα που παίρνετε είναι λιγότερα από το επίδομα που δίνει η πρόνοια, τότε μπορείτε να πάρετε και το επίδομα της πρόνοιας.

   Διαγραφή
 86. Τα δελτία ΑΜΕΑ στις αστικές συγκοινωνίες που είχαμε το 2014 πότε θα ανανεωθούν;; ισχύουν μέχρι την ανανέωση η θα έχουμε πρόβλημα με τους ελεγκτές;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχετε πρόβλημα με τις συγκεκριμένες κάρτες. Αυτές συνήθως ανανεώνονται στα μέσα της επόμενης χρονιάς. Μέχρι να ανακοινωθεί η επόμενη ανανέωσή τους, μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε ελεύθερα.

   Διαγραφή
 87. Έχω κάνει αφαίρεση 2 λοβών πνεύμονα, λοβεκτομή, με ποσοστό αναπηρίας 67% για 2 χρόνια, δικαιούμαι την είσοδο μου σε πανεπιστήμιο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον έχετε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έχετε όλα τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

   Διαγραφή
 88. Καλημερα σας και καλη χρονια. Θα ηθελα να ρωτησω το εξης. Αν καποιος εχει ωφεληθει σαν πατερας ανηλικου με αναπηρια πριν απο χρονια απο τον ν.1648/86, μπορει να χρησιμοποιηθει ο 2643/98 για αδελφο ατομου με αναπηρια 'η αφορα μονο εναν ωφελουμενο αποκλειστικα?

  Με εκτιμηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή Χρονιά και σε σας!
   Ο κάθε νόμος αναφέρετε σε πολλά ζητήματα. Θα μπορούσατε να αποσαφηνίσετε το ερώτημά σας;

   Διαγραφή
 89. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SITE.

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ,ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΟΥ

  ΕΙΜΑΙ 46 ΕΤΩΝ ,ΑΝΕΡΓΟΣ 2ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.
  ΕΚΑΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΙΝ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
  ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΠΟΥ ΜΕ ΕΒΓΑΛΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ (ΗΔΗ Ο ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2015.

  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΤΙ ΠΑΡΟΧΕΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ
  ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ?

  ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΕΙΑ ΤΩΡΑ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ? ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015? ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΠΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ? ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ? ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΛΛΗ Η ΑΜΕΑ? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΑ ΑΣΕΠ ? ΜΕΤΑ ΘΑ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΟΨΟΥΝ?

  ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΕΙΑ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια.
   Είναι κατανοητό ότι έχετε αρκετό άγχος και αγωνία, για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της υπόθεσης της συνταξιοδότησής σας και κατά συνέπεια της επιβίωσής σας. Όλα τα ερωτήματα καλύπτονται από την πιό πάνω ανάρτηση και από την ανάρτηση που αναφέρεται στα "Επιδόματα της Πρόνοιας". Να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να πάρετε επίδομα από την Πρόνοια, εφόσον παίρνετε σύνταξη από κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Να φροντίσετε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας για ΚΕΠΑ, τρεις μήνες ΠΡΙΝ λήξει η περίοδος της πρώτης απόφασης. Εάν σας δώσουν πάλι το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, τότε θα καταθέσετε την απόφαση στον ασφαλιστικό σας φορέα και θα συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξής σας.
   Μπορείτε να πάρετε κάρτα ανεργίας ως ΑμεΑ και να προσληφθείτε ως ΑμεΑ, εφόσον βγει κάποια ανάλογη προκήρυξη.

   Διαγραφή
 90. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ .ΑΝΗΚΩ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔ.28.000 (ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΞ.ΑΝΑΠΗΡ.ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑ) ΑΚΟΜΑ .ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 50.000 ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚ. & ΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΑ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΗΡ.) ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΤΙ ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τα εισοδήματα που δηλώνετε, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε κάτι άλλο.

   Διαγραφή
 91. Γειά σας!
  Η μητέρα μου έκανε (πρίν από 1χρόνο και 9 μήνες) αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών. Πέρασε από επιτροπή για πιστοποίηση αναπηρίας και το αποτέλεσμα ήταν 40%. Ρωτήσαμε αν γίνεται να κάνουμε ένσταση για να περάσει από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, αλλά μας είπαν ότι αφού έγραψαν οι γιατροί στο έγγραφο ότι δεν υπάρχει υποτροπή, θα είναι άσκοπη ενέργεια. Πέρυσι που είχε περάσει είχαν βγάλει 80% ποσοστό αναπηρίας.Μετά από 1 χρόνο μειώνεται τόσο πολύ το ποσοστό? Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την απόφαση της επιτροπής, εκτός από την Β/βάθμια. Εφόσον δεν κάνατε ένσταση δε μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Θα περιμένετε να περάσουν έξι μήνες και θα υποβάλετε τα δικαιολογητκά σας να ξαναπεράσετε από ΚΕΠΑ.

   Διαγραφή
 92. Καλησπέρα σας, Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος γήρατος ΙΚΑ και κρίθηκε απο ΑΥΕ του ΚΕΠΑ ανάπηρη 95% λόγω άνοιας τελικου σταδίου με αρ πυραμιδική σημειολογία με ανάγκη συμπαραστάτη εφ όρου ζωής.Δεν πηρε το παραπληγικό εξωιδρυματικό επιδομα που ζητησε. Με βάση αυτά τα δεδομένα, δικαιούται κάποιο άλλο επίδομα (π.χ. επίδομα συνοδού, κίνησης από Πρόνοια) ή κάποια προσαύξηση στη σύνταξή γήρατος που λαμβάνει;Με το ΙΚΑ δεν βγάζουμε άκρη, γίνεται χαμός!!!Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τα έργο σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Στέφανοσ Γ.
  Καλησπερα και καλή χρονιά,εχω νοσο Crohn σε καταστολή με φάρμακα. Πέρασα απο το κεπα επιτυχως με ποσοστό 67% για 2 χρόνια.Δικαιούμαι κάρτα σταθμευσης στα αναπηρικά parking?Δουλευω με ημιαπασχόληση 4 ωρες την ημέρα. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα?Επίσης για τη συμμετοχή μου σε προκυρήξεις πρέπει να ζητανε αμεα σαν προϋπόθεση ή μπορώ να καταθέσω την αναπηρία μου σαν προσμετρήσημο δικαιολογητικό?ευχαριστω πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι θέσεις στάθμευσης, αφορούν άτομα με κινητικές δυσκολίες ή τυφλότητα.
   Εφόσον εργάζεστε πώς θα σας δώσει η Πρόνοια το επίδομα βαριάς αναπηρίας;
   Στις προκηρυξεις πρέπει να υπάρχουν θέσεις για ΑμεΑ, προκειμένου να προσληφθείτε.

   Διαγραφή
 94. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ... ΥΠΗΡΞΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Ο.Γ.Α) ΑΠΟ 01/01/2006 ΕΩΣ 31/01/2012 (ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 01/01/1997 .ΤΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ) ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 67 ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑ ΕΞΙ ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΜΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. καλημερα σας.αληθευει οτι υπαρχει νομος οτι τα ποσοστα για ψυχικες παθησεις ανεβαινουν αυτοματα κλιμακα?παραδειγμα το 50% γινεται 67%-το 67% γινεται 80% και το 80% επ αοριστο?και αν ναι ποιος νομος ειναι?ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε γνωρίζουμε την ύπαρξη τέτοιου νόμου. Αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε τί λόγο ύπαρξης έχουν οι επιτροπές των ΚΕΠΑ;

   Διαγραφή
 96. Καλησπέρα,

  είμαι ασφαλισμενος του ΙΚΑ και έχω βγεί με αναπηρία 67% εδώ και λίγο καιρό...έκανα τα χαρτιά μου στο ΙΚΑ για αναπηρικη συνταξη και ζήτησα προχρονολόγιση της ασθένειας...Με την προχρονολόγιση απο πότε πιάνεται η 5ετια για τα τελευταία 600 ένσημα και το σύνολο τα 1500 ένσημα ;;π.χ. αν η προχρονολόγιση έγινε το 2005, πως γίνεται η καταμέτρηση των τελευταίων και των συνολικών ενσήμων ;;; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι διατάξεις του ΙΚΑ αναφέρουν ότι για να δικαιούστε σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να έχετε συνολικά 1500 ένσημα, αλλά τα 500 εξ' αυτών, να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

   Διαγραφή
 97. εχω μικροδρεπανοκυτταρικη αναιμια οταν παθαινω κρισεις οι πονοι ειναι αφορητοι δικαιουμαι να παρω επιδομα προνιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίδομα μπορεί να πάρει όποιος έχει απόφαση από ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

   Διαγραφή
 98. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN. ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΡΝΩ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 300 €. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Καλησπέρα,

  έχω κάνει τα χαρτιά μου για αναπηρική σύνταξη του ΙΚΑ...αν δεν πάρω απο το ΙΚΑ και πάρω απο την Πρόνοια, θα πληρωθώ αναδρομικά απο την Πρόνοια τους μήνες που περίμενα για την σύνταξη ;;; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...