Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ΟΑΕΔ:  Έως 21/8 οι αιτήσεις για προσλήψεις 1.135 ανέργων στο τομέα της Υγείας.


Την Δευτέρα 21-08-2017 ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:
 • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
 • στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,
 • στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας ,
 • στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας,
 • στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων,
 • στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
  Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 10/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης σε αυτήν (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) έως και 21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
 • Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 • Μακροχρόνια άνεργοι.
 • Ευπαθείς ομάδες ανέργων.
 • Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 • Ηλικία.
 • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 • Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω.
 • Εντοπιότητα.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Πηγή:  http://www.oaed.gr/

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΟΓΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων και των παρόχων για τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ έτους 2017. Η κλήρωση για  την ανάδειξη  δικαιούχων πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα  με  τον  προγραμματισμό  και με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Τα ονόματα των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα από χθες, Δευτέρα 31 Ιουλίου, στην ιστοσελίδα  του  ΟΓΑ  (www.oga.gr  - ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  -  Αγροτική  Εστία-κληρωθέντες  δικαιούχοι) για  τα  προγράμματα  του  Κοινωνικού  - Ιαματικού Τουρισμού,  των 4ήμερων εκδρομών και των εισιτηρίων θεάτρου.
 
Από σήμερα 1/8/2017 μέχρι και 7/9/2017 οι κληρωθέντες μπορούν να προσέρχονται
σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους. 

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από  15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία  θα  διανέμονται  με  σειρά  προτεραιότητας  προσέλευσης  στα  ΚΕΠ, σε  όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΓΑ 2017, ανεξαρτήτως εάν κληρώθηκαν ή όχι.
Ειδικά  για  τα  προγράμματα  Κοινωνικού  και  Ιαματικού  Τουρισμού,  οι κληρωθέντες πρέπει να  προβούν  έγκαιρα σε  κράτηση  δωματίου, παραλαμβάνοντας την  Επιβεβαίωση  Κράτησης  (voucher)  από  το  κατάλυμα  της  επιλογής  τους.  Στη συνέχεια πρέπει να εισέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του  ΟΓΑ  «Καταχώρηση  κράτησης  δωματίου» και  να  καταχωρούν  τα  στοιχεία  της κράτησης  τουλάχιστον  2  ημέρες  πριν  την  προσέλευση  τους  στο  κατάλυμα. Η διαδικασία  είναι  υποχρεωτική  προκειμένου  οι  δικαιούχοι  να  παραλάβουν,  από οποιοδήποτε  ΚΕΠ,  τα  δελτία  τους,  στα  οποία  θα  εκτυπώνεται  και  η  επωνυμία του  καταλύματος  όπου  έγινε  η  κράτηση.  Ο  κατάλογος με  τα τουριστικά καταλύματα  που  έχουν  συμβληθεί  φέτος με  τον  ΟΓΑ  αναρτάται σήμερα 1/8  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού(ειδικά ο κατάλογος των ιαματικών πηγών θα αναρτηθεί την Δευτέρα 7/8).
Υπενθυμίζεται πως η διαμονή στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα είναι ήδη από πέρυσι εντελώς δωρεάν για τους δικαιούχους,λόγω του προσφυγικού. Μετά και τους πρόσφατους σεισμούς, ο Οργανισμός διαμόρφωσε ειδικό πρόγραμμαγια την δοκιμαζόμενη Λέσβο. 
Όσοι από τους κληρωθέντες επιλέξουν ως προορισμό το νησί της Λέσβου θα έχουν ειδικές παροχές :
-  Επιδότηση του κόστους μετακίνησης με 50€ το άτομο για ολόκληρο εισιτήριο και 25€ για μειωμένο. 
2πλάσιο αριθμό διανυκτερεύσεων από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδήθα έχουν 10 διανυκτερεύσεις αντί για 5.
Την ίδια επιπλέον παροχή (10 διανυκτερεύσεις αντί για 5) θα έχουν και όσοι κάτοικοι της Λέσβου δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους εντός του νησιού τους (εκτός της πόλης ή του χωριού μόνιμης κατοικίας τους).
-  Διαμονή εντελώς δωρεάν, καθώς ο ΟΓΑ πληρώνει ήδη από πέρυσι το συνολικό κόστος διαμονής,καλύπτονταςεξ ολοκλήρουκαι τη συμμετοχή του δικαιούχου.
Προσοχή: Οι δικαιούχοι που θα ταξιδέψουν στην Λέσβο πρέπει να κρατήσουν τα αποκόμματα των εισιτηρίων τους, ώστε να αιτηθούν την ειδική επιδότηση εισιτηρίου από τον ΟΓΑ, μετά την επιστροφή τους.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι: 
 
1)  Κοινωνικός Τουρισμός για 55.000 δικαιούχους από 1/8/2017 ως 8/5/2018.
2)  Ιαματικός Τουρισμός για 4.000 συνταξιούχους από 1/8/2017 ως 8/5/2018.
3)  4ήμερες εκδρομές για 12.500 δικαιούχουςαπό 1/8/2017 ως 8/5/2018 (οι
κληρωθέντες επιλέγουν τουριστικό γραφείο από τον κατάλογοπου αναρτάται αύριο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ). 
4)  Δωρεάν βιβλία για 175.000 δικαιούχους από 1/9/2017 ως 8/5/2018 (από 1/9/2017 και εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Η κλήρωση για τους δικαιούχους επίκειται).
5)  Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου για 66.000 από 1/8/2017 έως 31/5/2018.
Από Διοίκηση ΟΓΑ
Πηγή:  http://www.oga.gr/#

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...