Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Αλλαγές για τους συνταξιούχους του δημοσίου

Αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους συνταξιούχους του δημοσίου και στις διαδικασίες απονομής σύνταξης αλλά και σε άλλα συνταξιοδοτικά θέματα .
Το  Σχεδίου Νόμου με τίτλο “Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών”, που κατατέθηκε στις 7 Μαρτίου στη Γενική Γραμματείας της Κυβέρνησης, αναφέρει τα εξής για τις αλλαγές που θα επέλθουν για τους συνταξιούχους του δημοσίου :
Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης.
Συγκεκριμένα:

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Πιστοποιητικά υγείας για την εγγραφή μαθητών στο σχολικό έτος 2013-2014.Ως γνωστόν, είναι υποχρεωτική η εξέταση των μαθητών από ιατρούς, οι οποίοι χορηγούν πιστοποιητικά υγείας, προκειμένου να εγγραφούν οι μαθητές στο σχολείο τους. 
Το Υπουργείο Υγείας, με επείγουσα εγκύκλιό του προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, προωθεί την διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης για τα πιστοποιητικά Υγείας για την εγγραφή των μαθητών στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.
Στο πλαίσιο αυτό συγκροτούνται άμεσα, με ευθύνη των διοικητών των Υ.Πε, κλιμάκια Ιατρών με ειδικότητες Οδοντιάτρων, Καρδιολόγων, Οφθαλμιάτρων και κατά περίπτωση Παιδιάτρων, που θα εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς, με κατάλληλο προγραμματισμό, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, καθώς και στα κέντρα υγείας.
Ως περίοδος εξυπηρέτησης των οικογενειών και των μαθητών-τριών ορίζονται οι μήνες Απρίλιος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013.

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Εγγραφή στον ΟΑΕΔ : Γιατί είναι απαραίτητη η κάρτα ανεργίας, Διαδικασία, Δικαιολογητικά.Η κάρτα ανεργίας στις μέρες μας είναι απαραίτητη σε όλους όσοι είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι, διότι μέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς πρόσληψης ανέργων, σε επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, αλλά και  πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Για το θέμα της ασφάλισης ανέργων, μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερη ανάρτησή μας με τίτλο : "Επιδόματα Ανεργίας και Ασφάλιση Ανέργων". Στη συγκεκριμένη ανάρτηση θα δείτε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων, κάθε ηλικίας.
Επομένως, όσοι άνεργοι δεν έχουν εκδώσει έως τώρα κάρτα ανεργίας, καλό θα ήταν να το κάνουν το συντομότερο δυνατό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή στον ΟΑΕΔ , προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

  1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.
  2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  3. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
  4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
  5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έκαναν διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τώρα είναι άνεργοι και θέλουν να κάνουν εγγραφή στον ΟΑΕΔ, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά  για να εκδώσουν δελτίο ανεργίας:

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΕΚΑΣ 2013 ποιοι το δικαιούνται πόσο θα είναι


Σύμφωνα με τη απόφαση του υπουργού Οικονομικών, τα ποσά  και οι δικαιούχοι για το ΕΚΑΣ 2013 διαμορφώνονται ανάλογα με τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2012 ως εξής:
·         Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (7.715,65 ευρώ) καταβάλλεται ΕΚΑΣ 230 ευρώ το μήνα.
·         Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ, καταβάλλεται ΕΚΑΣ 172,50 ευρώ.
·         Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 115,00 ευρώ.
·         Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 57,50 ευρώ.

Επίσης, χορηγείται ποσό ΕΚΑΣ 30 ευρώ εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
·         Ποσό εισοδήματος από 8.472,10 μέχρι 9.200 ευρώ
·         Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ.
·         Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500 ευρώ.
Το 2013 είναι και η τελευταία χρονιά που θα πάρουν το ΕΚΑΣ όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε να μείνουν αμετάβλητα τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός από νέους συνταξιούχους που αποχωρούν με χαμηλές συντάξεις, να λάβουν ως μερική αντιστάθμιση των μισθολογικών τους απωλειών το μηνιαίο βοήθημα και κυρίως τα 230 ευρώ.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Επιστροφή δώρου Χριστουγέννων 400 ευρώ σε κάποιους συνταξιούχους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 400 ΕΥΡΩ

Επιστροφή δώρου Χριστουγέννων ύψους 400 ευρώ κατ' άτομο θα λάβουν περίπου 50.000 συνταξιούχοι που είναι στα ειδικά μισθολόγια, καθώς, μετά την μείωση που έγινε στις συντάξεις τους αναδρομικά από την 1 Αυγούστου 2012, οι συνταξιούχοι παίρνουν πολύ πιο κάτω από τα 2.500 ευρώ, που ήταν το όριο των χρημάτων, πάνω από το οποίο είχε καταργηθεί η καταβολή δώρων από το 2010 .
Οι συνταξιούχοι αυτοί θα πάρουν επιστροφή δώρου Χριστουγέννων 400 ευρώ, επειδή οι μειώσεις στις συντάξεις τους έριξαν κάτω από το πλαφόν των 2.500 ευρώ και ταυτόχρονα έγιναν δικαιούχοι του δώρου Χριστουγέννων για το 2012, μία που οι περικοπές των ειδικών μισθολογίων εφαρμόστηκαν από την 1η Αυγούστου 2012.
Η επιστροφή του δώρου Χριστουγέννων οριστικοποιήθηκε και η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων  κατά πάσα πιθανότητα να γίνει μέσα στο Μάιο.Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Άδεια θηλασμού και φροντίδας του παιδιού. Μειωμένο Ωράριο.Σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, στη μητέρα παρέχεται δικαίωμα για τριάντα (30) μήνες να προσέρχεται αργότερα ή να αποχωρεί κατά 1 ώρα νωρίτερα από την εργασία της. Η έναρξη του μειωμένου αυτού ωραρίου αρχίζει μετά τη λήξη της άδειας λοχείας. 
Την άδεια αυτή εναλλακτικά δικαιούται και ο πατέρας εάν προσκομίσει βεβαίωση η μητέρα από τον εργοδότη της ότι δεν θα κάνει χρήση αυτής της άδειας (άρθρο 6 παρ. 2 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ). Η άδεια αυτή ισχύει με τους ίδιους όρους και για τους θετούς γονείς για παιδί μέχρι ηλικίας έξι (6) ετών (δηλαδή, όταν το παιδί συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του ή από την ημέρα της υιοθεσίας να περάσουν 6 έτη).
Με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και επί μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Το μειωμένο αυτό ωράριο είναι με αποδοχές, γιατί θεωρείται ως χρόνος εργασίας σύμφωνα με τη ΔΣΕ 103/1952 που κυρώθηκε με το άρθρο 5 του Ν 1302/1982 . 
Το δικαίωμα της μειωμένης απασχόλησης έχει και η άγαμη μητέρα ή και ο πατέρας με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αναγνώριση του τέκνου από αυτόν, όπως και οι μητέρες που απασχολούνται με εκ περιτροπής απασχόληση (δηλ. 2 ή 3 κ.λπ. ημέρες την εβδομάδα) αλλά με πλήρες ωράριο (Εγγρ. 6698/12.5.2011 Υπουρ. Απασχ. και Κοιν. Ασφάλισης, ΔΕΝ 2011,1029). Συνεπώς, για όλους τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς, με εξαίρεση τους ανωτέρω εκ περιτροπής, δεν έχουν εφαρμογή οι αναφερόμενες διατάξεις περί μειωμένου ωραρίου.

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...