Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

Επειδή η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι παλιά, σας παραθέτουμε νέα ανάρτηση η οποία περιγράφει τα νεότερα δεδομένα για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ.: 

http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html
Ποια είναι τα δικαιώματα ενός Ατόμου Με Αναπηρία
(με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)

Τι ισχύει γενικά

Πολλά άτομα που πάσχουν από χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις αναρωτιούνται αν λόγω της πάθησής τους μπορούν να έχουν κάποιες διευκολύνσεις. Σήμερα, το ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία, έχει θεσπίσει ένα σύνολο νομοθετημάτων και κανονιστικών ρυθμίσεων με σκοπό την ανακούφιση των ομάδων του πληθυσμού που πάσχουν από κάποια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Οι τομείς στους οποίους το κράτος παρέχει διευκολύνσεις είναι:

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Μονογονεϊκή οικογένεια

Τις τελευταίες δεκαετίες οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξήθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα αντιπροσωπεύουν το 3% περίπου όλων των ευρωπαϊκών οικογενειών και το 9% των οικογενειών με παιδιά. Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μονογονέων τόσο στην Ευρώπη γενικά όσο και στην Ελλάδα ειδικά, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 91%.
Σύμφωνα με τις στατιστικές της Eurostat το 2001 στην ΕΕ των 15 υπήρχαν 4,3 εκατ. μονογονεϊκές οικογένειες. Ο αριθμός αυτής της μορφής οικογενειών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά σε διαφορετικά ποσοστά ανά κράτος μέλος.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Κοινωνικοπρονοιακά θέματα για τα νησιά των Κυκλάδων

Η ΚΛΙΜΑΚΑ μεταξύ των άλλων της προγραμμάτων, διατηρεί Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε νησιά των Ν.Α. Κυκλάδων (Νάξο, Σαντορίνη, Ίο, Σίκινο, Αμοργό).
Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ, προκειμένου να διευκολύνει το σημαντικό έργο που επιτελείται από τις Κινητές μας Μονάδες Ψ.Υ. στα νησιά των Ν.Α. Κυκλάδων, αναζήτησε πληροφορίες που αφορούν κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα και που ενδέχεται να φανούν χρήσιμα στη συναλλαγή με τους επωφελούμενους των υπηρεσιών της ΚΛΙΜΑΚΑ, στα νησιά αυτά.

Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία

Ευμολπιδών 30-32, 118 54 Αθήνα

Τηλ: 210 3417160-2, fax: 210 3417164

Site: www.klimaka.org.gr

E-mail : http://www.Klimaka.socialservice@gmail.com/

Blog : http://www.klimaka-socialservice.blogspot.com/

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συσσωρευμένων κοινωνικών ζητημάτων, οδήγησε τη Μ.Κ.Ο. ΚΛΙΜΑΚΑ στην υιοθέτηση οργανωμένων διαδικασιών παρέμβασης κοινωνικής πολιτικής, με σαφή προσανατολισμό τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των επωφελούμενων στην επίλυση ή στην άμβλυνση των θεμάτων που τους απασχολούν, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία αποτελεί μία από τις υπηρεσίες της ΚΛΙΜΑΚΑ, η οποία αφενός καλύπτει όλες τις κοινωνικοπρονοιακές ανάγκες των δομών του φορέα και αφετέρου συμβάλλει στην ευρύτερη δράση της ΚΛΙΜΑΚΑ με στόχο τη μείωση των διακρίσεων και ανισοτήτων και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

Παρέχει πληροφόρηση και κατευθύνσεις για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί η ΚΛΙΜΑΚΑ και συνεργάζεται με άλλους δημόσιους (π.χ. Υπουργεία, Ο.Τ.Α.) και ιδιωτικούς φορείς, στα πλαίσια της διασύνδεσης, έρευνας, ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας, παραπομπής περιπτώσεων .

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ παρέχει πιο συγκεκριμένα:

  • Πληροφόρηση πολιτών, επαγγελματιών και φορέων για τις δομές και τα προγράμματα της ΚΛΙΜΑΚΑ.
  • Ενδυνάμωση - Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούμενων.
  • Στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσα από μια συστηματική και ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας.
  • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών και ερευνών σε τομείς και ομάδες πληθυσμού, με τις οποίες ασχολείται η ΚΛΙΜΑΚΑ.
  • Ευαισθητοποίηση κοινού με επιμορφωτικά σεμινάρια σε ζητήματα υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
  • Εκπαίδευση και εποπτεία σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.
  • Κοινωνικές παρεμβάσεις ή επιτόπια παρουσία και κοινωνική έρευνα με στοιχειοθέτηση κοινωνικού ιστορικού, όταν μας ζητηθεί από διάφορους φορείς και υπηρεσίες (Δήμοι, Αστυνομικά Τμήματα, κλπ).
  • Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες (όπως Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων ή Δήμων κλπ) με στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες δομές και προγράμματα της ΚΛΙΜΑΚΑ και προωθούν τις απαραίτητες παρεμβάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο. Προκειμένου να επιτελεί πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά το έργο της, η Κ.Κ.Υ. συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Το Γραφείο της Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 17:00.

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...