Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Έξοδα Μετακίνησης


Γενικά, υπάρχει το επίδομα που δίδεται κάθε δύο μήνες σε παραπληγικούς και σε τετραπληγικούς. Αυτό έχει ως προϋπόθεση να υπάρχει αναπηρικό αυτοκίνητο. Για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος υπεύθυνη είναι η διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας της νομαρχίας που ανήκει ο δικαιούχος. Επίσης, υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που συμμετέχουν οικονομικά στο κόστος μεταφοράς για την υποβολή σε διάφορες θεραπείες.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Συντάξεις ΟΑΕΕΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί ασφαλισμένοι

1.Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:

α) Όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

β) Όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συντάξιμο χρόνο 35 ετών.

γ) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

δ) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον 11 ½ έτη υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, μέχρι τις 31.12.2009 και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Παροχές ΟΓΑ


Ο ΟΓΑ παρέχει ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη στους δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού (σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών δικαιούνται άμεσα τις παροχές περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν τις δικαιούνται από τον ΟΓΑ.
Δικαιούχοι περίθαλψης Ο.Γ.Α.

Περίθαλψη από τον ΟΓΑ δικαιούνται όλοι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του.

Ι) Άμεσα ασφαλισμένοι είναι:

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Συντάξεις ΟΓΑ

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) χορηγεί συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (χηρείας, ορφανείας) και ανασφαλίστων υπερηλίκων. Επίσης χορηγείται προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στις συντάξεις αναπηρίας ή τυφλότητας στις συντάξεις γήρατος καθώς και εξωϊδρυματικό επίδομα παρα/τετραπληγίας. Διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει και ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγείται αυτή στον συνταξιοδοτούμενο. Έτσι έχουμε:
- Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.2458/1997 όπως ισχύει σήμερα και του N. 3232/2004 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3518/2006.

- Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/1987.

- Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4169/1961 όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 1287/1982.

Για τη χορήγηση των συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΟΓΑ απαιτείται

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Γραμμής Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 801 801 99 99 ή 1018.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ, από το Μάιο του 2007, λειτουργεί την τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία, 801 801 99 99,ή το 1018, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας «Ομόνοια». Η Γραμμή λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και δέχεται κλήσεις από όλη την Ελλάδα, με αστική χρέωση. Στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εργαζόμενους του φορέα. Παράλληλα, ο φορέας αναπτύσσει δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος που περιλαμβάνουν:

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Πρόγραμμα "Ψυχαδέλφεια" - Έλληνες ΡΟΜ & Έλληνες Μουσουλμάνοι

Το πρόγραμμα «Ψυχαδέλφεια» αποτελεί ένα υποπρόγραμμα του προγράμματος «Ψυχαργώς» που περιέχει εξειδικευμένες παρεμβάσεις υποστήριξης σε άτομα με φυλετικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το πρόγραμμα «Ψυχαδέλφεια» προβλέπει τη δημιουργία στεγαστικών δομών, κέντρων ημέρας και εργαστηρίων κατάρτισης στην κοινότητα. Τα άτομα τοποθετούνται στις δομές αυτές ανάλογα με τις ανάγκες τους και το επίπεδο λειτουργικότητας τους. Στις δομές αυτές έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, έτσι ώστε η υποδοχή, η προσαρμογή και η ενσωμάτωση των ωφελουμένων να είναι απαλλαγμένες από τις δυσκολίες που οφείλονται στις πολιτισμικές διαφορές και στο διευρυμένο από αυτές στίγμα για την ψυχική νόσο.

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Δικαιολογητικά για κοινωνικοπρονοιακά θέματα του Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Χορήγηση Επιδόματος Απροστάτευτων Παιδιών

1. Αίτηση (σας την παραθέτουμε πιό κάτω).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία).

4. Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών (αναζητούνται από την Υπηρεσία).

5. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει την έλλειψη πατρικής προστασίας, π.χ.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών για την Παραβατικότητα Ανηλίκων

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ, στο πλαίσιο δράσεων που εστιάζουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και επαγγελματιών που απασχολούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υλοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Παραβατικότητα Ανηλίκων».

Αξιοποιώντας την άμεση ανταπόκριση και τη θετική διάθεση που εκδηλώθηκε εξαρχής, τέθηκε μία νέα βάση συνεργασίας μεταξύ του φορέα της ΚΛΙΜΑΚΑ και του Γραφείου Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης, απευθυνόμενης σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...