Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 5/ΜΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ 26-9-2013, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 

  Αθήνα, 24/9/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ειδικοτητασ υ.ε. γενικων καθηκοντων


Σήμερα στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).
Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.   εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4.   εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5.   άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Απαλλαγή από το χαράτσι 2013 τα κριτήρια και τα δικαιολογητικάΜε εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών εξειδικεύει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να δίνεται απαλλαγή από το χαράτσι 2013 αλλά και ή δυνατότητα μείωσης ή πληρωμής του σε δόσεις. 

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τα κριτήρια απαλλαγής ή πληρωμή σε δόσεις ή μείωση του ΕΕΤΑ του 2013
Αρμόδιο όργανο για την απόφαση της απαλλαγής από το χαράτσι 2013
 Βάση της τροποποίησης που υπέγραψε χθες ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα που ορίζει η παράγραφος 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την απαλλαγή από το χαράτσι της ΔΕΗ για το 2013 (ΕΕΤΑ) στους προϊσταμένους των εφοριών . 

Προϋποθέσεις :
Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ή την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου, του ή της συζύγου του και των προστατευόμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), προσώπων.

Τα κριτήρια για την απαλλαγή από το χαράτσι 2013 :

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας για χιλιάδες ασφαλισμένους


Ειδικές διατάξεις για ταχύτερη έξοδο ισχύουν για τους ασφαλισμένους σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.
Από 20 έως 37 τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται.
Σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας μπορούν να πάρουν χιλιάδες ασφαλισμένοι που θα ανοίξουν φέτος την πόρτα εξόδου. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης κυμαίνονται από 20 έως και 37, με τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις να ισχύουν για τις γυναίκες.
Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ – τράπεζες) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982. Ο συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (δηλαδή ασχέτως του πότε γίνεται η θεμελίωση).
Ακόμα ευνοϊκότερο είναι το πλαίσιο συνταξιοδότησης για τις έγγαμες γυναίκες και τις μητέρες, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983. Η «έξοδος» από το Δημόσιο μπορεί να γίνει με 22 έως 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τις μητέρες τριών τουλάχιστον τέκνων, που ασφαλίστηκαν μέχρι το τέλος του 1992. Για τις συγκεκριμένες ασφαλισμένες καταβάλλεται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 20 χρόνια ασφάλισης, εφόσον η θεμελίωση έγινε μέχρι το τέλος του 2010.
Αυστηρότερες διατάξεις προβλέπονται για το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, όπου η έξοδος χωρίς όριο ηλικίας γίνεται μόνο με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης (11.100 ημέρες).
 Μάλιστα, υπάρχουν δύο πρόσθετες προϋποθέσεις: Ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
Στην περίπτωση του ΙΚΑ τα 37 έτη πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε φορέα μισθωτών. Αντίστοιχα, στον ΟΑΕΕ τα απαιτούμενα χρόνια πρέπει να έχουν διανυθεί σε ένα από τα τρία Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ).

Πηγή: newsitamea.gr

Αλλαγές έρχονται στον τρόπο νοσοκομειακής περίθαλψης όσων έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας.
 Αλλαγές έρχονται στον τρόπο νοσοκομειακής περίθαλψης όσων έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας. 

Σας παραθέτουμε τη σχετική επιστολή του Υπουργείου Υγείας, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας:
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αθήνα,      25/07/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. Υ4α/οικ. 70456

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA A’                                                                                    ΠΡΟΣ:

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17                              ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΕ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Ταχ. Κώδικας : 10433                                       και τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους.
Πληροφορίες: Σ.Σαλάχα

Τηλέφωνο: 210 5223604
                     213 2161436

FAX :      210 5239238

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τη δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας και σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους Αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Έχοντας υπόψη:

1.            Τις  διατάξεις  του  N.Δ.  57/1973  (ΦΕΚ  149/τ.Α/19-07-1973) «Περί  λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων».
2.            Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, περ. α 13,15 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ
76/Α/10 -03- 2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299/2000 ΕΚ 240/τ.Α΄/2-11-2000).
3.            Την   Αριθμ.   139491/06   (ΦΕΚ   1747/τ.Β/30-11-2006)   Κοινή   Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».
4.            Την  Αριθμ.πρωτ.Υ/οικ.45610/2-5-2012  (ΑΔΑ:Β49ΚΘ-55Π)  εγκύκλιο  του
ΥΥΚΑ προς τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.


Με σκοπό την επίτευξη του ελέγχου, περιορισμού και εξορθολογισμού των δαπανών στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας και δεδομένου ότι δεχόμαστε πλήθος αιτημάτων οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων πολιτών, κατόχων βιβλιαρίων οικονομικής αδυναμίας και Αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να τους παρασχεθεί δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη (εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων) και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για χρόνιες παθήσεις, συσκευές) που δεν προβλέπονται ρητά από την ανωτέρω σχετική αριθμ. 139491/06 (ΦΕΚ
1747/  Β/30-11-2006)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση,  παρακαλούμε  να  εφαρμοσθούν  τα ακόλουθα:
Ειδικότερα:

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Αλλαγές στο επίδομα 200€ των μακροχρόνια άνεργων, από 1-1-2014

Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση ΙΙΙ, Ν.4093/2012 εισάγονται από 1/1/2014 μεταβολές στο επίδομα μακροχρονίως ανέργων. 
Με την ανωτέρω διάταξη διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς διευρύνονται τα όρια ηλικίας, τα οποία ορίζονται από 20–66 ετών (από 45–65 που είναι σήμερα). 
Μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 3016/2002 και της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών με αριθμ. 31092/4-7-2002 (Β' 859), όπως η τελευταία έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 31217/8-4-2003 (Β' 448) και 14080/513/11-1-2012 (Β' 657) όμοιές της. 
Τα δικαιολογητικά αναμένεται να είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν αυτή την στιγμή για το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων σε ανέργους άνω των 45 ετών, δηλαδή: 

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΑμΕΑ 2013.Ποιοι είναι δικαιούχοι για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΑμεΑ 2013 σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση .
 Δικαιούχοι Άτομα με Αναπηρίες:
 − Ελληνικής υπηκοότητας,
 − υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α΄ 246), − υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
 Άτομα με Αναπηρίες:
 − Ελληνικής υπηκοότητας,
 − υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Τι θα ισχύει για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων, το 2014Το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων θα χορηγείται από το 2014 σύμφωνα με διάταξη που προβλέπετε στους Έλληνες υπηκόους και υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων θα δικαιούνται, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.
Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση ΙΙΙ, Ν.4093/2012 εισάγονται από 1.1.2014 μεταβολές στο επίδομα μακροχρονίων ανέργων. 
Με την ανωτέρω διάταξη διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων καθώς διευρύνονται τα όρια ηλικίας, τα οποία ορίζονται από 20 – 66 ετών (από 45-65 που είναι σήμερα). 
Μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.3016/2002 και της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών με αριθμ. 31092/4-7-2002 (Β΄ 859), όπως η τελευταία έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 31217/8-4-2003 (Β’ 448) και 14080/513/11-1-2012 (Β’ 657) όμοιες της.
Τα δικαιολογητικά αναμένεται να είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν αυτή την στιγμή για το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων:

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...