Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

Επειδή η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι παλιά, σας παραθέτουμε νέα ανάρτηση η οποία περιγράφει τα νεότερα δεδομένα για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ.: 

http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html
Ποια είναι τα δικαιώματα ενός Ατόμου Με Αναπηρία
(με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)

Τι ισχύει γενικά

Πολλά άτομα που πάσχουν από χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις αναρωτιούνται αν λόγω της πάθησής τους μπορούν να έχουν κάποιες διευκολύνσεις. Σήμερα, το ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία, έχει θεσπίσει ένα σύνολο νομοθετημάτων και κανονιστικών ρυθμίσεων με σκοπό την ανακούφιση των ομάδων του πληθυσμού που πάσχουν από κάποια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Οι τομείς στους οποίους το κράτος παρέχει διευκολύνσεις είναι:

1. Εκπαίδευση
2. Εργασία και η Απασχόληση
3. Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση
4. Μεταφορές και Επικοινωνίες


Παρακάτω παρατίθενται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το τι επιδιώκετε.

Ποια είναι τα πιο κοινά δικαιώματα

Πρώτα από όλα θα πρέπει να γνωρίζετε ποιο δικαίωμα θέλετε να αποκτήσετε και ανάλογα με αυτό να προχωρήσετε.

Τα κύρια δικαιώματα είναι τα ακόλουθα:

1. Έκπτωση 2.400,00 € στη φορολογική σας δήλωση (ανεξαρτήτως εισοδήματος).
2. Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ (που σας δίνει τη δυνατότητα –εφόσον το εισόδημά σας δεν ξεπερνά το ποσό που ορίζεται με εγκύκλιο κάθε χρόνο- να μετακινήστε δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και να έχετε έκπτωση 50% σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλάδας καθώς και όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ).
3. Επίδομα από την Πρόνοια (το οποίο δίνεται αν δεν εργάζεστε και αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από το αρμόδιο υπουργείο).
4. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την Πρόνοια (η οποία παρέχεται αν δεν εργάζεστε, αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από τον αρμόδιο υπουργείο και δεν καλύπτεστε από κάποιον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα – π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).
5. Αναπηρική Σύνταξη (η οποία παρέχεται εφόσον έχετε τουλάχιστον 10 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο Ασφαλιστικό Φορέα).
6. Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το Ασφαλιστικό σας Ταμείο (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς της).
7. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα που αφορούν ΑΜΕΑ.
8. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
9. Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
10. Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
11. Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις .

Πώς ξεκινάω

Για την κατοχύρωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα βασική προϋπόθεση είναι να χαρακτηριστείτε ως Άτομο Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και ως εκ τούτου να σας αποδοθεί συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ΑΜΕΑ είναι τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια ή που είναι τυφλά ή που είναι κωφά ή που έχουν νοητική στέρηση. Η πραγματική έννοια της αναπηρίας περιλαμβάνει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν κάποια ασθένεια που ενώ δεν είναι προφανής παρ’ όλα αυτά καθιστά τα άτομα αυτά ανίκανα να λειτουργήσουν φυσιολογικά.
Εφόσον λοιπόν έχετε αποφασίσει ποιο/ποια δικαίωμα/τα θέλετε να αποκτήσετε ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Δικαιώματα: 1. Έκπτωση 2.400,00 € στη φορολογική σας δήλωση (ανεξαρτήτως
εισοδήματος).
2. Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ.
3. Επίδομα από την Πρόνοια.
4. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την
Πρόνοια.

Ποιος δίνει το Ποσοστό Αναπηρίας

Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Δ/νσης Πρόνοιας της Νομαρχίας στην οποία διαμένετε μόνιμα.

Ποιο είναι το ποσοστό αναπηρίας που μου κατοχυρώνει το δικαίωμά μου;
Πρέπει να σας δοθεί ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

Το ποσοστό αναπηρίας που θα πάρω ισχύει για πάντα;

Όχι. Η γνωμάτευση που θα σας δοθεί με το ποσοστό αναπηρίας μπορεί να έχει διάρκεια από μερικούς μήνες μέχρι και επ’ αόριστον. Όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Θα μου δώσουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% ;

Το ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης (π.χ. αν ο πάσχων έχει έξαρση ή ύφεση, πόσα χρόνια έχει τη νόσο, τι φάρμακα παίρνει, αν έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις κλπ).

Τι κάνω αν κρίνω ότι δικαιούμαι το 67% και άνω αλλά η Επιτροπή δεν μου το δίνει;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής και να περάστε από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή σε νέα ημερομηνία που θα οριστεί. Σε περίπτωση που και η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν σας δώσει ποσοστό πάνω από το 67% δεν έχετε δικαίωμα να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για ένα εξάμηνο μετά την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Μετά την πάροδο του εξαμήνου μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Ποια είναι τα βήματα για να εξεταστώ από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή;
Βήμα 1ο
Πρέπει να πάρετε από Δημόσιο Νοσοκομείο μία επίσημη βεβαίωση/γνωμάτευση από τον αρμόδιο γιατρό που σας παρακολουθεί στην οποία πρέπει να αναφέρει ποια είναι η πάθησή σας, πόσο καιρό την έχετε, τι φάρμακα παίρνετε και σε τι φάση (έξαρση ή ύφεση) βρίσκεται η νόσος. Στα πιο πολλά νοσοκομεία η βεβαίωση δίνεται κατόπιν αίτησης και εφόσον έχετε κανονίσει ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία με τον θεράποντα γιατρό σας.

Προσοχή: Οι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές δεν δέχονται βεβαιώσεις από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Βήμα 2ο
Επικοινωνήστε με τη Δ/νση Πρόνοιας της Νομαρχίας όπου διαμένετε μόνιμα κάτοικοι και ζητήστε να σας δώσουν τη διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ώστε να πάτε εκεί για να καταθέσετε την αίτησή σας. Στην Αττική υπάρχουν 4 Νομαρχίες, η Νομαρχία Αθηνών (που έχει 4 Δ/νσεις Πρόνοιας λόγω του μεγέθους της), η Νομαρχία Πειραιά, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και η Νομαρχία Δυτικής Αττικής.

Βήμα 3ο
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που ανήκετε για να μάθετε τις ώρες λειτουργίας της και τι άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την ιατρική βεβαίωση ώστε να κάνετε την αίτηση. Συνήθως ζητείται ένας λ/σμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας για να αποδείξει πού μένετε. Επίσης μπορεί να σας ζητηθούν δύο πρόσφατες φωτογραφίες σας. Στην αίτηση που θα υποβάλετε ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσετε για ποιο λόγο ζητάτε να εξεταστείτε από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα πρέπει να αναφέρετε ποιο από τα δικαιώματα 1 έως και 4 θέλετε να ασκήσετε εφόσον σας αποδοθεί το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται.


Βήμα 4ο
Την ημέρα που έχει οριστεί για να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πάρτε μαζί σας τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων εξετάσεών σας καθώς και το βιβλιάριο υγείας σας. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση ένα από τα μέλη της Επιτροπής θα σας πει πότε να περάσετε για να πάρετε τη γνωμάτευσή της.

Βήμα 5ο
Αφού παραλάβετε τη γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και εφόσον σας έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μπορείτε να προχωρήσετε στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των δικαιώματα 1 έως και 4.

Πώς εφαρμόζονται τα δικαιώματα 1 έως και 4

1. Έκπτωση 2.400,00 € στη φορολογική σας δήλωση (ανεξαρτήτως εισοδήματος).

Προσκομίστε ένα ακριβές φωτοαντίγραφο της γνωμάτευσης του ποσοστού αναπηρίας σας στη ΔΟΥ που υπάγεστε όταν έρθει η ώρα για να καταθέσετε τη φορολογική σας δήλωση. Το βιβλιαράκι οδηγιών που θα βρείτε στο φάκελο που θα σας αποσταλεί με τις δηλώσει της εφορίας εξηγεί πού ακριβώς πρέπει να δηλώσετε την αναπηρία σας ώστε να σας γίνει η έκπτωση των 2.400 € από το εισόδημά σας. Η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά και γονείς που έχουν ως προστατευόμενο μέλος τους παιδί που του έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2. Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ

Κάθε χρόνο το Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ δίνεται στους δικαιούχους από τις Δ/νσεις Πρόνοιας των Νομαρχιών (ή σε κάποιες περιπτώσεις και από τα ΚΕΠ). Απευθυνθείτε σε αυτά για να σας πουν πότε γίνεται η διανομή και τι άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε (εκτός της γνωμάτευσης του ποσοστού αναπηρίας) ώστε να το πάρετε. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως αν το ετήσιο εισόδημά σας ξεπερνά το όριο που τίθεται κάθε έτος από το αρμόδιο υπουργείο ΔΕΝ δικαιούστε το Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ.

3. Επίδομα από την Πρόνοια και 4. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την Πρόνοια

Απευθυνθείτε στο Δ/σνη Πρόνοιας ή στη γραμματεία της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας όπου διαμένετε και ρωτήστε ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να πάρετε το Προνοιακό Επίδομα και να έχετε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεδομένου ότι σας έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως αν καλύπτεστε ιατροφαρμακευτικά από κάποιο Ασφαλιστικό Φορέα και το εισόδημά σας ξεπερνά το όριο που τίθεται κάθε έτος από το αρμόδιο υπουργείο ΔΕΝ δικαιούστε κανένα από τα παραπάνω.

Δικαίωμα: 5. Αναπηρική Σύνταξη

Ποιος δίνει το Ποσοστό Αναπηρίας;

Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Καταστήματος του Ασφαλιστικού σας Φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ) της περιοχής όπου διαμένετε μόνιμα.


Ποιο είναι το ποσοστό αναπηρίας που μου κατοχυρώνει το δικαίωμά μου;

Το ποσοστό αναπηρίας για την κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας εξαρτάται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είστε ασφαλισμένοι καθώς και από τα χρόνια που είστε ασφαλισμένοι σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του ασφαλιστικού σας τομέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του. Για το ΙΚΑ η ιστοσελίδα είναι http://www.ika.gr/ , για τον ΟΑΕΕ είναι http://www.tebe.gr/ και για το ΝΑΤ είναι http://www.nat.gr/ .

Το ποσοστό αναπηρίας που θα πάρω ισχύει για πάντα;
Όχι. Η γνωμάτευση που θα σας δοθεί με το ποσοστό αναπηρίας μπορεί να έχει διάρκεια από μερικούς μήνες μέχρι και επ’ αόριστον. Όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Θα μου δώσουν το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται;

Το ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης (πχ αν ο πάσχων έχει έξαρση ή ύφεση, πόσα χρόνια έχει τη νόσο, τι φάρμακα παίρνει, αν έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις κλπ).

Τι κάνω αν κρίνω ότι η Επιτροπή δεν μου το έδωσε το σωστό ποσοστό αναπηρίας;
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής και να περάστε από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή σε νέο χρόνο που θα οριστεί. Σε περίπτωση που και η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν σας δώσει και πάλι το ποσοστό που απαιτείται για έκδοση σύνταξης αναπηρίας δεν έχετε δικαίωμα να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για ένα εξάμηνο μετά την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Μετά την πάροδο του εξαμήνου μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Ποια είναι τα βήματα για να εξεταστώ από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή;
Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτήν για τα δικαιώματα 1 έως και 4. Για να πληροφορηθείτε ακριβώς τη διαδικασία, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσετε και πού, απευθυνθείτε στα γραφεία του Ασφαλιστικού σας Φορέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του. Για το ΙΚΑ η ιστοσελίδα είναι http://www.ika.gr/ , για τον ΟΑΕΕ είναι http://www.tebe.gr/ και για το ΝΑΤ είναι http://www.nat.gr/

Δικαίωμα: 6. Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το
Ασφαλιστικό σας Ταμείο

Η ύπαρξη χρόνιας πάθησης που συνεπάγεται στη συνεχή χρήση φαρμάκων σας δίνει το δικαίωμα να παρατείνετε την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο υπάγεστε ακόμα και αν λήξει η περίοδος κάλυψής σας. Για να πληροφορηθείτε ακριβώς τη διαδικασία, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσετε και πού, απευθυνθείτε στα γραφεία του Ασφαλιστικού σας Φορέα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του. Για το ΙΚΑ η ιστοσελίδα είναι http://www.ika.gr/ , για τον ΟΑΕΕ είναι http://www.tebe.gr/ και για το ΝΑΤ είναι http://www.nat.gr/

Δικαιώματα:
7. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα
που αφορούν ΑΜΕΑ.
8. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
9. Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.

Για να μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα πρέπει να έχετε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που να σας έχει αποδοθεί από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ της περιοχής (δείτε Δικαίωμα 5). Εφόσον, σας απονεμηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό και με την προϋπόθεση να είστε άνεργος πρέπει να εγγραφείτε στα Μητρώα Ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Μετά την εγγραφή σας ως άνεργος ΑΜΕΑ μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα 7 , 8 και 9 ανάλογα με την προσωπική σας προτίμηση. Το γραφείο του ΟΑΕΔ της περιοχής σας μπορεί να σας δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες του.

Δικαίωμα: 10. Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο
αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

Ποιος αποφαίνεται για σωματική ικανότητα των στρατευσίμων;

Οι Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίζουν για τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων.

Ποια είναι τα βήματα για να εξεταστώ από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων;
Όταν πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο Στρατολογίας που υπάγεστε θα πρέπει μαζί με τα έγγραφα που θα προσκομίσετε να καταθέσετε και γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό σας, στην οποία θα αναφέρεται το ιατρικό ιστορικό σας. Το Γραφείο Στρατολογίας θα φροντίσει για την εξέτασή σας από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία και τον τόπο που θα λάβει χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Στρατολογίας που υπάγεστε.

Δικαίωμα: 11. Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση
συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις (Ισχύει για συγκεκριμένες παθήσεις ).

690 σχόλια:

 1. π ως μπορειμονογονεικη οικογενεια να υιοθετησει μωρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλες τις πληροφορίες περί υιοθεσιών, μπορείτε να τις δείτε στον Νόμο 2447, ΦΕΚ 278, τον οποίο είτε μπορείτε να κατεβάσετε από το διαδύκτιο, είτε να τον προμηθευτείτε από το Εθνικό Τυπογραφείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δικαίωμα 11. Ποιές ειναι οι συγκεκριμένες παθήσεις που δικαιούντε είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όλες οι πληροφορίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Σας παραθέτω τον σύνδεσμο:
  http://www.minedu.gov.gr/dioikhtika-eggrafa/eggrafa-eksetaseon-ypopsifion-me-sobares-pathiseis/02-03-11-diadikasia-eisagogis-stin-tritobathmia-e

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η κόρη μου εχει 80% αναπηρία και ο άντρας μου είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Η κόρη μου δικαιούται αναπηρική σύνταξη απο το ΙΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η κόρη σας μπορεί να πάρει επίδομα βαριάς αναπηρίας από την πρόνοια. Ο σύζυγός σας μπορεί να πάρει από το ΙΚΑ, κάποιο μικρό επίδομα λόγω της κατάστασης της κόρης σας.
   Η κόρη σας από το ΙΚΑ δεν μπορεί να πάρει σύνταξη.

   Διαγραφή
 6. μια φιλη μου ειναι ψυχικα ασθενης με επιβεβαιωμενη απο δημοσιο νοσOκομειο ψυχωσικη διαταραχη F20,0 και ειναι ασφαλισμενη στην προνοια ως ανεργη...δικαιουται συνταξη η επιδομα απο προνοια?που θα απευθυνθει για το ποσοστο αναπηριασ της?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δικαιούται επίδομα αναπηρίας από την Πρόνοια, εφ' όσον δεν έχει εισοδήματα από άλλον ασφαλιστικό φορέα.
  Για να το πάρει πρέπει αρχικά να περάσει από ΚΕΠΑ, ώστε να πάρει πιστοποίηση αναπηρίας άνω του 67%. Δείτε τη σχετική ανάρτηση για τα ΚΕΠΑ, στη θεματολογία "Υπηρεσίες, Φορείς".
  Κατόπιν ανατρέξτε στην ανάρτηση που αφορά τα Επιδόματα πρόνοιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. εχω 5Ο% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟ ΤΗ ΔΗΚΕΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67%, δε θεωρείται κάποιος ανίκανος προς εργασία και επομένως δεν δικαιούται κάποιο από τα προνόμια όσων θεωρούνται ΑμΕΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. η κορη μου εχει οικογενη μεσογειακο πυρετο που ειναι χρονια παθηση αυτη, δικαιουτε καποιο επιδομα να περασει απο επιτροπη προνοιας η κεπα εχουμε ασφαλεια ικα οι γονεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η κόρη σας θα πρέπει να περάσει από ΚΕΠΑ, προκειμένου να της δώσουν το ποσοστό αναπηρίας που της αναλογεί. Επίδομα μπορεί να πάρει εφ' όσον της δοθεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
  Εάν είναι ανήλικη, θα πάρετε από το ΙΚΑ ένα μικρό οικονομικό βοήθημα.
  Αν είναι ενήλικας, μπορεί να διεκδικήσει σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας, από το ΙΚΑ ή την Πρόνοια αντίστοιχα.
  Περισσότερες πληροφορίες θα έχετε, αφού πάρετε την απόφαση των ΚΕΠΑ και μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για την κόρη σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Δικαιουται αυτος που εχει ποσοστο αναπηριας 67% ,εκπτωση επι του παγιου του λογ/μου της Δεη ? η στο χαρατσι της Δεη που εχει στο ονομα του ? δικαιουται επησεις θεση παρκιν του αυτοκινητου του εξω απο το σπιτι του ? απο που θα ενημερωθουμε, και τι πρεπει να κανουμε??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για απαλλαγή από το χαράτσι, πρέπει να έχετε άνω του 80% ποσοστό αναπηρίας. Με ποσοστό άνω του 67% δικαιούστε κάποιες φοροαπαλλαγές (τις γνωρίζει ο λογιστής σας), δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ, εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού (κάθε χρόνο) και έως ένα ποσό, δωρεάν βιβλία.
   Για θέσεις στάθμευσης, θα πρέπει η αναπηρία σας να είναι κινητική και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου στον οποίο διαμένετε.

   Διαγραφή
 13. ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 230 EURO, ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΜΑ ΛΙΓΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι αρκετές οι πληροφορίες που μας δίνετε...
   Από ποιόν φορέα είναι η σύνταξη που παίρνετε, αν προέρχεται από δική σας εργασία ή είναι του/της συζύγου, τί είδους αναπηρία έχετε, τα ετήσια εισοδήματά σας, την οικογενειακή σας κατάσταση, κλπ.
   Είναι ανέφικτο να δίνουμε έγκυρες απαντήσεις, όταν μας δίνετε ελλιπείς πληροφορίες.

   Διαγραφή
 14. Πρόσφατα έχασα περίπου το 1/3 του μεσαίου δαχτύλου του αριστερού μου χεριού από εργατικό ατύχημα καθότι η δουλειά μου είναι χειρωνακτική. θα ήθελα να ρωτήσω εάν η κατάσταση αυτή θεωρείται αναπηρία έτσι ώστε να κινήσω τις κατάλληλες διαδικασίες, και άν ναι, τί περίπου ποσοστό αναπηρίας δίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις εάν αυτό είναι εφικτό να μου το απαντήσετε από την εμπειρία σας. Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πλέον τα ΚΕΠΑ αποφασίζουν για το ποσοστό αναπηρίας κάθε πολίτη.Το αν θα σας δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εξαρτάται από την κρίση των γιατρών της επιτροπής. Αν δηλαδή αποφασίσουν ότι μπορείτε ή δεν μπορείτε να ασκήσετε την εργασία σας, με ένα δάχτυλο λιγότερο.
   Εκτός από κάποιο χρόνο, δεν έχετε να χάσετε κάτι άλλο, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά σας για να περάσετε από τα ΚΕΠΑ. Έχουμε αναρτήσει λεπτομερές άρθρο, το οποίο αναφέρεται στα ΚΕΠΑ (στην κατηγορία "Φορείς-Υπηρεσίες), προκειμένου να δείτε τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

   Διαγραφή
 15. EIMAI AΥΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΚΑ,ΕΙΧΑ 80% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ca ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%.ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΜΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο ερώτημά σας δεν αναφέρετε αν λαμβάνατε κάποια σύνταξη αναπηρίας ή επίδομα και από ποιο φορέα.
   Αν δε λαμβάνατε κάτι από τα δύο, δεν είχατε, ούτε έχετε θέμα με τη νομιμότητα της μερικής σας απασχόλησης.
   Αν λαμβάνατε κάποιο από τα δύο, θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για να σας απαντήσουμε έγκυρα.

   Διαγραφή
  2. ΜΑΣ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΩ 230 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50%!ΑΠΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ!!

   Διαγραφή
  3. Από το ΙΚΑ μας ενημέρωσαν ότι μπορείτε μεν να εργάζεστε, αλλά θα υποστείτε έλεγχο από το ΙΚΑ, αν υπερβείτε τους έξι μήνες εργασίας, τί εισοδήματα σας δίνει η εργασία σας, κλπ. Θα σας προκύψει μια αρκετά μεγάλη χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία.
   Εσείς θα αποφασίσετε τί θα κάνετε....

   Διαγραφή
 16. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΤΙΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ:ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΤΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΚΕΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΓΙΑ ΚΗΝΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ???
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΗ ΚΑΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 62Ο EYRO ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ!ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΝΧΕΙ ΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις ελέγχει η πρόνοια, με την ταυτοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων, μέσω της απογραφής.
   Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία της ταυτοποίησης, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος την έκβαση ανάλογων περιπτώσεων.

   Διαγραφή
  2. ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟ ,ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΟΡΟΙΟ (ΠΛΑΦΟΝ), ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ !Η ΑΠΛΩΣ ΘΑ ΠΕΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΑΙ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΡΗΤΙΡΙΑ.ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΕΡΝΕ ΤΙΠΟΤΑ.

   Διαγραφή
  3. Έχουν τεθεί ήδη τα εισοδηματικά κριτήρια.
   Άλλωστε ανέκαθεν ζητούνταν το Ε9 και το εκκαθαριστικό της εφορίας, από την πρόνοια. Αν κάποιοι χρησιμοποιούσαν αθέμιτους τρόπους ώστε να υπερπηδούν αυτές τις προϋποθέσεις, εναπόκειται στο κράτος να βρει τρόπους για να τους ανακαλύψει και να τους αποτρέψει.
   Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ένας από αυτούς είναι και η απογραφή, την οποία αναμένουμε να ολοκληρωθεί.
   Καλή σας μέρα.

   Διαγραφή
  4. ΜΑ!!!ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΕΡΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΣΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ????ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ!!!!ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΠΑΧΑΛΟ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ!!!ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΕΙΓΗΣΕΤΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ??
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

   Διαγραφή
  5. Κοιτάξτε, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, προκειμένου να σας δώσουμε τις εξηγήσεις που ζητάτε, οι οποίες αφορούν μάλιστα ένα τρίτο άτομο. Ούτε σκοπεύουμε να μπούμε στη διαδικασία των υποθέσεων.
   Υπάρχουν φορές που η εξωτερική εικόνα μιας κατάστασης δεν αποτελεί το όλον, αυτής της περίπτωσης.
   Επομένως θα πρέπει να αρκεστείτε σε όσα σας έχουμε πει και να κλείσει το θέμα αυτό εδώ.
   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε πάλι μαζί μας, για κάποιο θέμα που αφορά εσάς.

   Διαγραφή
 17. Καλημέρα σας,
  Εργαζόμουνα και ήμουν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, όταν πριν από 11 χρόνια έπαθα Σκλήρυνση Κατα Πλάκας. Έκτοτε δεν εργάζομαι, είμαι όμως ασφαλισμένη στο ΙΚΑ (Συνεχιζόμενη Θεραπεία)μόνο για την χρόνια πάθησή μου. Δεν έχω αναπηρία 67% και αναθεωρώ το βιβλιάριο κάθε χρόνο για την ΣκΠ μόνο. Θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να θεωρήσω το βιβλιάριο μου μόνο για την πάθηση μου επ' αόριστον.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η απάντηση που μας έδωσε το ΙΚΑ είναι ασαφής...
   Αν η κλινική σας εικόνα είναι καλή, θα πρέπει να το ανανεώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως τώρα.
   Αν αργότερα μπορέσετε, λόγω της εξέλιξης της νόσου, να πάρετε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εφ' όρου ζωής.

   Διαγραφή
 18. Γεια σας! 2007 επαθα εργατικο ατυχημα. Εχασα δεξει χερι απο καρπο.Για 3 χρονια επαιρνα 67%, η δουλια μου ηταν βοηθος μαγειρα.περασα ΑΥΕ επιτροπη και μου δοθηκε 55% εφορον ζωης, εκανα ενσταση και ΒΥΕ μου εδωσε 50% για 2 χρονια. Πως γηνετε αυτο. Δεν εχω δικαιωμα να εργαστω,ουτε μπορω. Ποιος βφαζει αυτους νομους?Επαιρνα επισης επιδομα ΕΚΑΣ. Τωρα τι θα γινει? Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Έχετε δίκιο να αγανακτείτε. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από τα κέντρα εξουσίας, τα οποία δίνουν τις κατευθύνσεις στις υγειονομικές επιτροπές.
  Αν εσείς το επιθυμείτε και το αποφασίσετε, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ανώτερα κλιμάκια, προκειμένου να δικαιωθείτε.
  Μια αρχή θα ήταν να απευθυνόσασταν στο Συνήγορο του πολίτη ή στη Νομική Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στο κτίριο 5 της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί απευθύνονται όσοι πολίτες έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 6.000€ και ζητούν νομική βοήθεια. Παρέχονται δωρεάν νομικές υπηρεσίες, αν τηρείτε τις προϋποθέσεις.
  Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Συνήγορο του Πολίτη είναι : 210 7289600 και της Νομικής Υπηρεσίας: 210 8843014

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Γεια σας!!!Έχω γνωμάτευση Α/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ικα η οποία αναγράφει ότι λόγω οξείας μυελογενής λευχαιμίας και μεταμόσχευσης μυελού των οστών το ποσοστό αναπηρίας μου ανέρχεται στο 80% γιατί η πάθηση κρίνεται χρόνια και εμπίπτει στις διατάξεις του αρθρου 7 του νόμου 2643 και ισχύει για 5 χρόνια!Η ημερομηνία της γνωμάτευσης είναι 25/1/2011!Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν αυτή η γνωμάτευση ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι το διάστημα που αναγράφει.Ρωτάω γιατί τώρα ιδρύθηκαν τα κέντα πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Έχω τελιώσει νηπιαγωγός και βάση του ποσοστού μου εντάσσομαι στον πίνακα ειδικής αγωγής και δουλεύω ως αναπληρώτρια!Θα συνεχίσω να έχω αυτό το δικαίωμα με την γνωμάτευση της Α/βαθμιας επιτροπής του ΙΚΑ ή οχι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ΙΚΑ είχε δημοσιοποιήσει σχετική ανακοίνωση για την ισχύ των γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών, πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ, την οποία έχουμε δημοσιεύσει εδώ.:http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82?updated-max=2012-02-18T17:36:00%2B02:00&max-results=20&start=40&by-date=false
   Βάσει αυτής της ανακοίνωσης, όπως θα διαπιστώσετε, ισχύει η γνωμάτευσή σας για πέντε χρόνια.

   Διαγραφή
  2. Η γνωμάτευση μου ισχύει για 5 χρόνια αλλά ισχύει σε όλους τους φορείς;;;Εμένα δηλαδή το υπουργείο παιδείας όπου καταθέτω χαρτιά για τον πίνακα αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (με ποσοστό άνω του 67%) θα δεκτούν τη γνωμάτευση;;Ρωτάω επειδή είναι γνωμάτευση Α/βαθμιας αλλα του ΙΚΑ όχι της νομαρχίας!!!Κανονικά πρέπει να την δεκτούν ή είναι στην κρίση τους αυτό!Έχω ρωτήσει στο ΙΚΑ και μου είπαν ο φορέας αποφασίζει, έχω ρωτήσει στα ΚΕΠ και μου έχουν απαντήσει ότι είναι νομιμότατη και φυσικά μπορώ να την χρησιμοποιώ παντού για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση!Τι ισχύει τελικά;;

   Διαγραφή
 21. Αν διαβάζατε το link που σας έστειλα, θα βλέπατε την απάντηση στην ερώτησή σας. Ισχύει ότι σας είπαμε νωρίτερα και ότι σας είπαν τα ΚΕΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. είμαι ασφαλισμένος του ΟΓΑ εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον. Ο υιός μου είναι τεραπληγικός , έγινε 18 ετών και λαμβάναμε το σχετικό επίδομα Δικαιούται σύνταξης αναπηρίας και προσαύξησης και επιδόματος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ηλικία του δικαιούχου δεν επηρεάζει το ποσό του επιδόματος. Δεν έχουμε κατανοήσει επακριβώς το ερώτημά σας. Παρακαλώ πείτε μας τί είναι αυτό που σας ενδιαφέρει, καθώς και από ποιόν φορέα λαμβάνει ο γιός σας το επίδομα και πόσο είναι αυτό.

   Διαγραφή
 23. γεια σας!εμενα τον πατερα μου τον εβγαλαν με 100% βαρια αναπηρια! ειναι ηδη συνταξιουχος δεη δικαιουτε καποιο επιδομα αναπηριας η συνταξη γιατι μεσα στην αποφαση που πηραμε απο την Υ.Ε αναφερει οτι χρηζει επειγοντως ατομο συμπαραστασης! μπορω και απο την δεη να παρω και απο το ικα?απο την προνοια μπορω??ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο πατέρας σας είναι ήδη συνταξιούχος. Δεν τον συμφέρει οικονομικά να λάβει σύνταξη αναπηρίας και ως ήδη συνταξιούχος δεν μπορεί να λάβει κάποιο άλλο επίδομα.
   Οι συντάξεις και τα επιδόματα δίδονται στους δικαιούχους και όχι σε όσους τους φροντίζουν.

   Διαγραφή
 24. Ειμαι 49 χρονων και εχω 11 χρονια ικα και τα τελευταια 19 χρονια ΟΑΕΕ.Εδω και 2,5 χρονια νοσω απο αυτοανοσο, τη νοσο still.Κανω και θεραπεια τελικης ειλεειτιδας που εχει δημιουργηθει απο τη χρηση των σοβαρων φαρμακων.Μπορω να βγω σε συνταξη?Δικαιουμαι ποσοστο αναπηριας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και κατόπιν ανοίξτε το φάκελο "Ενιαίος Πίνακας Καθορισμού Ποσοστών Αναπηρίας".
  http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2012/01/blog-post_20.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανεργη με 67% αναπηρια απο χρονιο νοσημα συχνες μεταγγισεις ,αν εργασθει και εχει παλι χαμηλο εισοδημα α) δικαιουτε το επίδομα; β) με 1600 ενσημα απο το ΙΚΑ και ανήλικο παιδί δικαιουτε σύνταξη και σε ποια ηλικια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφ'όσον τα χρήματα που παίρνει από την εργασία της είναι λιγότερα του επιδόματος, μπορεί να εργάζεται.
   Εάν τα τελευταία πέντε (5)έτη έχει 500 ένσημα, με την απόφαση των ΚΕΠΑ (67% αναπηρία), τότε μπορεί να διεκδικήσει από το ΙΚΑ αναπηρική σύνταξη, η οποία είναι σαφώς υψηλότερη του επιδόματος της πρόνοιας.

   Διαγραφή
  2. Παρακαλω αν εχετε την καλοσυνη,πειτε μας την παθηση που εχετε επικοινωνοντας στο fotisridis@windowslive.com μηπως εχετε την ιδια με τον γιο μας. .

   Διαγραφή
 27. καλησπερα σας και παλι! γιατι δεν τον συμφερει οικονομικα τον πατερα μου να βγαλει συνταξη αναπηριας?? τι εννοειται οτι θα κοπει αυτην που παιρνει?? αυτο μου δινετε να καταλαβω!!ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοούμε ότι οι συντάξεις αναπηρίας είναι χαμηλότερες των κύριων συντάξεων γήρατος.
   Επομένως όταν κάποιος πάρει σύνταξη αναπηρίας, θα παίρνει λιγότερα χρήματα, συγκριτικά με την κύρια σύνταξη γήρατος.
   Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζετε είναι ότι ή θα παίρνει σύνταξη αναπηρίας, ή σύνταξη γήρατος.
   Δεν μπορεί να παίρνει και τα δύο.
   Ελπίζουμε να σας έγινε κατανοητό...

   Διαγραφή
 28. ΚΑΛΗΜΕΡΑ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΘΕ 2ΜΗΝΟ 620 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ.ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ??ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΣΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα είναι πιθανά, στην κατάσταση που έχει έρθει η οικονομία μας. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες.
   Προς το παρόν η σύζυγός σας θα παίρνει κανονικά το επίδομά της, μέχρι να υπάρξει νέα ρύθμιση, αν συμβεί......

   Διαγραφή
 29. Έχω σκλήρυνση κατά πλάκας και μόλις έκλεισα τα 26 χρόνια όντας άνεργος.Πλέον δεν είμαι προστατευόμενο μέλος. Πήγα στα κεπα και πήρα ποσοστό αναπηρίας 50%. Με αυτό το ποσοστό δικαιούμαι ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από κάποιο ασφαλιστικό φορέα έστω για λίγο χρονικό διάστημα ή θα πρέπει να κάνω ένσταση??(την οποία μάλλον θα κάνω ούτως ή άλλως)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω της ασθένειας, αλλά μπορείτε να καλυφθείτε ως άνεργος νέος έως 29 ετών.
   Δείτε την ανάρτησή μας μετίτλο : "Επιδόματα ανεργίας και ασφάλιση ανέργων".Θα τη βρείτε αριστερά, στο πεδίο "Δημοφιλείς Αναρτήσεις".

   Διαγραφή
 30. γεια σας
  η κορη 14 ετων εχει αυτοανοση ηπατητιδα εδω και τεσσερεις μηνες δοικιουται ποσοστο αναπηριας 67% και ο συζυγος μου ειναι ασφαλισμενοσ στο ικα δοικεουτε ενα βοηθιμα απο το ικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητήσει το ΙΚΑ και να πάρετε ένα μικρό έπίδομα, λόγω της υγείας της κόρης σας.

   Διαγραφή
 31. Γειά σας. Πατέρας μου πάσχει από άνοια (Νόσος Alzheimer) που συνεχώς χειροτερεύει και έχει ιατρική γνωμάτευση επ'αυτού. Επίσης πάσχει και από καρκίνο του προστάτη, παρακολουθείται και κάνει θεραπεία με ενέσεις. Έχω επίσης ιατρική γνωμάτευση. Επιπλέον είναι 80 ετών. Έχω καταθέσει τα χαρτιά του στο ΚΕΠΑ για να πάρει βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση. Μήπως γνωρίζετε τι ποσοστό αναπηρίας είναι πιθανόν να του αναγνωρίσουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους προβλέψεις.
   Το σίγουρο είναι ότι θα πάρει τουλάχιστον 67%. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχει συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις από εργασία του, σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα, ΤΟΤΕ μπορεί να πάρει επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια ΚΑΙ σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 32. Γεια σας.
  Χρειαζομα τα φωτα σας.
  Ειμαι ΑΜΕΑ Με 67% Αναπηρια (ακρωτηριασμενο ποδι)
  Απο το 2003 εργαζομαι σε δημο.
  το 2003 προσληφθικα με καποιο προγραμμα για ΑΜΕΑ.
  το οποιο στο περας του προγραμματος συμβαση Αοριστου χρονου.
  οπως κ εγινε,οποτε τα τελευταια 5 χρονια ειμαι Επ'αοριστου χρονου συμβαση.
  (Απο το 2003 ειμαι ασφαλισμενος στο ΙΚΑ.)
  αυτα που θελω να μαθω ειναι τα εξης:
  1ον.Κινδυνευω να μεινω εκτος εργασιας με εφεδρια ?
  2ον.Δικαιουμαι αν θελω συνταξιοδοτηση?
  και αν ναι,τοτε περιπου ποσα λεφτα θα ειναι η συνταξη μου?
  3ον ποια ειναι τα εργασιακα μου δικαωματα?
  Οι προισταμενοι μου ποτε δε με ενημερωσαν για τα δικαιωματα μου,και προσφατα εμαθα οτι εγω σαν ΑΜΕΑ πρεπει να εργαζομαι 7 ωρο.
  και οτι εχω δικαιωμα 31 μερες το χρονο αδεια.
  αντιμετωπιζω ψυχολογικη πιεση απο τους ανωτερους μου για το λογο οτι δεν μπορω να προσφερω ''χειρονακτικη'' εργασια,πχ απορυματοφο,περιποιηση παρκον κοψιμο πρασσινου κλπ.
  η θεση μου ειναι αποθηκαριος,αλλα με το προγραμμα καλικρατης ο δημος που εργαζομαι μεταφερθηκε σε αλλο δημο.και δεν εχω να προσφερω απο την θεση μου τιποτα συμαντικο.
  σας παρακαλω ξερω σας ζαλησα αλλα αν μπορει καποιος φιλος να με βοηθησει,ας το κανει.
  το facebook μου ειναι...sotiris soukrioglou.
  Η ας απαντηση εδω.......Σας ευχαριστω προκαταβολικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Σουκρίογλου,
   δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν σας θέσουν σε εφεδρεία ή όχι.
   Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε, πρέπει να έχετε συνολικά 1500 ένσημα, τα 500 εκ των οποίων τα τελευταία 5 χρόνια. Το ύψος της σύνταξής σας μπορείτε να το μάθετε, αν πάτε τα ένσημά σας στο ΙΚΑ, στο γραφείο συνταξιοδότησης.
   Τα περισσότερα από τα δικαιώματά σας, περιγράφονται στην πιό πάνω ανάρτηση.
   Για να μάθετε τα δικαιώματά σας ως εργαζόμενος, μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιθεώρηση εργασίας και να πάρετε πληροφορίες, καθώς και στο ΙΚΑ.
   Αντιλαμβανόμαστε ότι το κλίμα στον εργασιακό σας χώρο δεν είναι και τόσο ευνοϊκό για σας, επειδή δεν έχετε αντικείμενο εργασίας. Όμως ίσως θα μπορούσατε να βρείτε κάτι να κάνετε, ώστε και τις ώρες σας να περνάτε πιό δημιουργικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας να διαπιστώσουν ότι μπορείτε να ασχοληθείτε με χρήσιμα πράγματα, αλλάζοντας έτσι την συμπεριφορά τους προς εσάς.
   Για ότι άλλο χρειαστείτε, στη διάθεσή σας.

   Διαγραφή
 33. geia sas exo pososto anapireias 55 tis 100 dikaioume syntaxei ki an nai ti poso me analogei?perno psixotika farmaka eforou zois eyxaristo?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μας γράφατε στην Ελληνική, που είναι και η επίσημη γλώσσα μας.

  Με ποσοστό αναπηρίας 55% δεν μπορείτε να πάρετε σύνταξη. Για να έχετε αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει το ποσοστό αναπηρίας σας να είναι άνω του 67%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. καλησπερα σας ειμαι εκπαιδευτικος ειδικης αγωγης π.ε 71 και η γυναικα μου εκπαιδευτικος θεατρικης αγωγης π.ε 32. ειμαστε και οι δυο α.μ.ε.α με ποσοστο αναπηριας ανω του 67% εχοντας και ενα τεκνο 1 χρονου. συμφωνα με τον νομο εφοσον εχουμε 67% και τουλαχιστον 2 χρονια πραγματικη προυπηρεσια μπορουμε να διοριστουμε σε μονιμη θεση στο δημοσιο. απαιτει να προκυρηχθει θεση στο αντικειμενο μας η εφοσον πληρουμε τα απαιτουμενα προσοντα καταθετουμε αιτηση για μονιμο διορισμο χωρις να περιμενουνε να βγει προκυρηξη?εφοσον εχουμε τις απαραιτητες προυποθεσεις δεν κανουμε αμεσα αιτηση στις εκπαιδευση για μονιμο διορισμο?σας ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνομιλώντας με το γραφείο ειδικής αγωγής και με το γραφείο διορισμών β/βάθμιας εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας, μας απάντησαν τα εξής:
   Κάθε έτος το υπουργείο προσκαλεί ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών (οι οποίες πρέπει να έχουν 12μηνη προϋπηρεσία, έως 30-06-2010)να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους. Για φέτος έχει δημοσιευθεί πρόσκληση μόνο για φιλολόγους, μαθηματικούς και φυσικούς και όχι για ειδικές κατηγορίες.
   Αργότερα, μέσω των γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ,μπορείτε να δηλώσετε την ειδική κατηγορία που ανήκετε και να έχετε επιπλέον μοριοδότηση.
   Επομένως, θα πρέπει να προηγηθεί εγκύκλιος του υπουργείου, προκειμένου να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας.
   Μπορείτε να ανατρέξετε στο ΦΕΚ 71α/2010 του Ν. 3848/2010, όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις διορισμού.
   Για κάθε άλλη πληροφορία, επικοινωνείτε με τα τηλ.: 2103442194 και 2103443426 του Υπουργείου Παιδείας.

   Διαγραφή
 36. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΒΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΤΑΤΑΣΩΜΕ ΣΤΟ 67-80 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΙ ΕΡΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ ΠΕΡΝΑΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΕΠΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΕΤΑΣΧΩ ΜΕ ΤΟ 5 % ΣΕ ΤΕΙ ΑΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το θέμα είναι για ποιό λόγο περνάτε από ΚΕΠΑ :
   *Αν περνάτε για ανανέωση επιδόματος πρόνποιας, πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ανικανότητα προς εργασία και κατόπιν ξαναπερνάτε από άλλη επιτροπή, όπου σας δίνουν μια δεύτερη απόφαση, χωρίς την παράμετρο της ικανότητας προς εργασία.
   *Αν δεν παίρνετε κάποιο επίδομα, τότε μπορείτε να πάρετε μια απόφαση η οποία δεν θα αναφέρει την ικανότητά σας προς εργασία, αρκεί να τους το πείτε.
   Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να πηγαίνατε ο ίδιος να το διευκρινίσετε, πριν την καθορισμένη ημερομηνία που θα σας εξετάσουν στα ΚΕΠΑ.
   Μπορείτε να συμμετάσχετε σε εισαγωγικές εξετάσεις με το 5% των εισακτέων, εφ΄όσον πιστοποιείτε την αναπηρία σας.

   Διαγραφή
 37. -Γεια Σας! -το παιδι μου πασχει απο σπαστικη ημιπλιγια επι εδαφους εγκεφαλικης παραλυσης(67% και ανω αναπηρια)-θα θελαμε να ξερουμε αν δικαιουται το εξωιδρυματικο επιδομα΄, -φ.χ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% δικαιούνται το εξωιδρυματικό επίδομα.
   Ανατρέξτε στην ανάρτησή μας "ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ" ή απευθυνθείτε στην πρόνοια του δήμου σας.

   Διαγραφή
 38. καλησπέρα σας,
  η μητέρα μου υπεβλήθει σε αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών πριν σχεδόν ένα χρόνο, σήμερα πήραμε την πιστοποιήση αναπηριας (67%).θα ήθελα να σας ρωτήσω τι δικαιολογητικά απαιτούνται και που πρέπει να τα καταθέσω για την λήψη του επιδόματος αναπηρίας.
  Η μητέρα μου είναι έμμεσα ασφαλισμένη στον ΟΓΑ.
  ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρέχονται όλες αυτές οι πληροφορίες στην ανάρτησή μας "ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ". Δείτε τη προσεκτικά και επικοινωνήστε πάλι μαζί μας, αν κάτι δεν έχετε καταλάβει...

   Διαγραφή
 39. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ,ΕΙΝΑΙ 62 ΕΤΩΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΕΧΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ 32 ΕΤΩΝ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ;ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΡΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί, διότι έχει αρκετά ένσημα και είναι 62 ετών. Όμως επειδή δεν γνωρίζει κανείς μας τί θα ισχύει με το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στο τμήμα συντάξεων του ΙΚΑ της περιοχής σας. Αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε καταθέστε τα δικαιολογητικά του για να περάσει από ΚΕΠΑ. Αν του δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε μπορεί να διεκδικήσει από το ΙΚΑ σύνταξη αναπηρίας.
   Καλή δύναμη...!

   Διαγραφή
 40. Γεια σας, ηθελα να ρωτησω το εξης, ειμαι πλεον 27χρονων και φανταρος δν εχω παει ακομη.Παλια 13χρονων ειχα περασει καρκινο, εχω χαρτι που λεει οτι εχω αναπηρια 67%, αλλα στην ουσια πλεον δν εχω τιποτα(ουτε καν φαρμακα δεν παιρνω).Θεωρειται οτι θα μου δωσουν μονιμη απαλαγη απο το στρατο ή οχι?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρετε απαλλαγή από το σττρατό, θα πρέπει να προσκομίσετε γνωμάτευση από ΚΕΠΑ, η οποία να ισχύει. Αυτό σημαίνει νέες εξετάσεις και νέα ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα γιατρό σας, στην οποία να πιστοποιεί ότι πασχετε από CA.
   Επομένως, δε νομίζω ότι εφόσον είστε υγιής, να σας δώσουν ποσοστό αναπηρίας.
   Κατά τη γνώμη μας, είναι καλύτερα να πάτε στρατιώτης, παρά να απαλλαγείτε λόγω CA... Έτσι δεν είναι;

   Διαγραφή
 41. Γεια σας!Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με την ανανέωση του επιδόματος πρόνοιας,δεδομένου ότι πάσχω από αυτοάνοσο νόσημα (ΣΕΛ)που είναι χρόνιο και το ποσοστό είναι 67%. Έχω δει τον πίνακα που δίνει επ'αόριστον την αναπηρία από 80% και άνω αλλά όταν κατέθεσα μου κράτησαν τις γνήσιες εξετάσεις (όταν είχα αρρωστήσει την πρώτη φορά). Ξέρω ότι λογικά δεν ξέρετε να μου απαντήσετε αλλά στα ΚΕΠΑ δεν είναι καθόλου εξυπηρετικοί. Τι εξετάσεις να καταθέσω αφού τις φωτοτυπίες δεν τις δέχτηκαν την πρώτη φορά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρόλα αυτά,μπορείτε να πάρετε μια ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό σας, στην οποία να αναφέρεται η πάθησή σας, η χρονιότητά της, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε και ότι δεν είστε ικανός-ή προς εργασία. Αν ο ιατρός σας δεν ανήκει στο ΕΣΥ (δλδ είναι ιδιώτης), για να έχει ισχύ η γνωμάτευσή του θα πρέπει να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του. Αν υποβάλλεστε σε κάποιο τακτικό έλεγχο, καλό θα ήταν να προσκομίσετε και τις νέες εξετάσεις σας. Αν όχι, ζητήστε αντίγραφα από το φάκελο του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλευτήκατε, στο παρελθόν.
   Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί λύση. Να έχετε κατά νου, ότι μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ της χώρας.
   Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
   Καλή δύναμη.

   Διαγραφή
  2. Θυμηθείτε να δώσετε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών σας και να κρατήσετε τα πρωτότυπα...

   Διαγραφή
 42. Καλησπερα! εχω και εγω ΣΕΛ εδω και 12 χρονια εχω περασει 2 φορες απο επιτροπη αναπηριας(προσφατα απο κεπα) και με βγαλανε και τις 2 φορες με 67% και βαση των ενσημων που ειχα οταν κατεθεσα τα χαρτια στα 28 μου χρονια για αναπηρικη συνταξη στο ικα καλυπτα τα ενσιμα που μου ζιταγανε κανονικα μου βγαλανε συνταξη με το 67% 361 ευρω + το εκας που λαμβανω στα 150 ευρω! συμφωνα με αυτα λαμβανω επιδομα προνιας? κοιταξα εκει που λετε για τα επιδοματα αλλα δεν το καταλαβαινω! και κατι ακομα σε 2 χρονια θα ξαναπερασω απο επιτροπη παλι και ειδα το σχολιο του παραπανω φιλου που λει οτι ειδε καποιον πινακα και οτι διακουμαστε 80% ισχιει αυτο οντος για τον ΣΕΛ? και ποσες φορες ακομα θα πρεπει να περασω απο επιτροπη? Ευχαριστω και συγνωμη αν σας κουρασα!!! Δημητρης!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από την πρόνοια δεν μπορείτε να λάβετε επίδομα αναπηρίας, διότι ήδη λαμβάνετε σύνταξη. Η πρόνοια χορηγεί επιδόματα σε πολίτες που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα.
   Το ποσοστό αναπηρίας που δίνουν τα ΚΕΠΑ, έχει να κάνει με την πορεία της νόσου, την κλινική εικόνα και τη λειτουργικότητα του ασθενούς.
   Η απόφαση των ΚΕΠΑ έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Έξι μήνες πριν λήξει, καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας για νέο ραντεβού στα ΚΕΠΑ, ώστε να βγει έγκαιρα, η νέα απόφαση. Θα την καταθέσετε στο ΙΚΑ(αφού κρατήσετε επικυρωμένο αντίγραφο)και έτσι θα συνεχιστεί η σύνταξή σας, χωρίς να διακοπεί.
   Από ΚΕΠΑ περνάτε κάθε φορά που λήγει η γνωμάτευση που έχετε ήδη, λήγει. Να θυμάστε να καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας για το νέο ραντεβού σας με την επιτροπή, τουλάχιστον έξι μήνες πριν λήξει η γνωμάτευσή σας. Τα ΚΕΠΑ αργούν πολύ να σας ορίσουν ραντεβού.

   Διαγραφή
 43. καλημερα σας.ο συζυγος μου ειναι 38 χρονων και εκανε εγχειρηση καρδιας πριν 3 χρονια.οταν περασε απο επιτροπη πηρε ποσοστο αναπηριας 80% το οποιο το χρησιμοποιησαμε μονο στην εφορια.λογικα αν ξαναπερασει απο επιτροπη τωρα θα παρει ποσοστο 67% σωστα?συνεχιζει και εργαζεται και αυτη την βεβαιωση δεν την εχει προσκομισει πουθενα αλλου εκτος απο δου.μπορουμε να την χρησιμοποιησουμε και αλλου?εχει δικαιωμα να παιρνει αναπηρικο επιδομα και παραλληλα να εργαζεται?ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορεί κανείς να μαντέψει το ποσοστό που θα δώσουν τα ΚΕΠΑ στο σύζυγό σας.
   με τέτοι ποσοστό, έχετε απαλλαγή από χαράτσια, έχετε δωρεάν κάρτα μετακίνησης με τα ΜΜΜ, έχετε μειώσεις σε λογαριασμούς ΔΕΗ και ΟΤΕ και φοροαπαλλαγή από τη ΔΟΥ.
   Αν εργάζεται, δεν μπορεί να λαμβάνει επίδομα από την πρόνοια, ενδέχεται να μπορεί να λάβει ένα βοηθητικό επίδομα από το ταμείο του.Καλό θα είναι να ρωτήσετε εκεί.
   Μπορεί όμως να καταθέσει τα χαρτιά του στο ταμείο ασφάλισής του για να πάρει σύνταξη αναπηρίας.
   Το ΙΚΑ π.χ. για να εγκρίνει σύνταξη αναπηρίας, ζητά 1500 ένσημα, τουλάχιστον, εκ των οποίων τα 500 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
   Αξιοποιείστε όσο μπορείτε το ποσοστό αναπηρίας που έχετε.
   Καλή δύναμη.

   Διαγραφή
  2. να ειστε καλα σας ευχαριστω για την απαντηση.

   Διαγραφή
 44. καλησπερα.ειμαι 39 χρονων ασφαλιζομαι στην ιδια επιχειρηση ΝΠΙΔ απο το 1995 με βαρεα ενσημα(25ημ/α).εχω και αλλα ενσημα του ιδιου ταμειου (ικα) πριν σε αλλους εργοδοτες.στα 37 εκανα εγχειρηση καρδιας (δυο μεταμοσχευσεις αρτηριων)και απο την πρωτοβαθμια επιτροπη πηρα για ενα χρονο ποσοστο αναπηριας 80%.εκτοτε δεν ξαναπερασα απο καμια επιτροπη.την βεβαιωση δεν την χρησιμοποιησα πουθενα,ουτε και σταματησα να εργαζομαι σαν οδηγος λεωφορειου ΝΠΙΔ.εχω δυο ανηλικα τεκνα.τεκμηριωνω δικαιωμα αναπηρικης συνταξης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να λάβετε σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να έχετε απόφαση των ΚΕΠΑ σε ισχύ, με ποσοστό άνω του 67%. Η απόφαση που έχετε έληξε, γι' αυτό πρέπει να την ανανεώσετε.
   Με μια νέα απόφαση με το ποσοστό άνω του 67% και με τόσα ένσημα βαρέα που έχετε, μπορείτε άνετα να διεκδικήσετε σύνταξη αναπηρίας. Δε γνωρίζουμε αν θα ισχύουν όλα αυτά με το νέο έτος, γι' αυτό θα έλεγα να κινηθείτε λίγο σύντομα. Δείτε και την απάντηση στο ακριβώς πιό πάνω ερώτημα, μπορεί να βρείτες χρήσιμες τις πληροφορίες.

   Διαγραφή
  2. ευχαριστω για την αμεση ανταποκριση στο ερωτημα μου.διαβασα και την προηγουμενη απαντηση που δωσατε και βλεπω οτι ανηκω κιεγω σάυτη την περιπτωση.οταν λετε μπορει να παρει καποιος επιδομα απο το ταμειο του τι εννοειτε?στην προκειμενη περιπτωση ο δικος μου ασφαλιστικος φορεας ειναι το ικα.εκει να απευθυνθω ή στον εργοδοτη μου?

   Διαγραφή
  3. Απευθυνθείτε στο ΙΚΑ, ο εργοδότης σας δεν θα γνωρίζει τέτοιου είδους θέματα. Το ΙΚΑ, απ' όσο γνωρίζουμε, δε χορηγεί επιδόματα, αλλά χορηγεί συντάξεις αναπηρίας. Αν επισπεύσετε τη διαδικασία, ίσως προλάβετε....

   Διαγραφή
 45. η μητερα μου είναι "έμμεσα" ασφαλισμενη στο ΤΕΒΕ, (χρωστανε εισφορες και δεν ανανεωθηκε το βιβλιαριο υγείας)εχει χειρουργηθει και στα δυο ισχια από οστεοαρθρίτιδα, έχει θυροειδη και εχει κανει και χειρουργείο φλεβητη στα ποδια, θα ήθελα να μάθω εαν δικαιούτε ασφάληση στην πρόνια, ποσοστο αναπηρίας και αν έχει δικαιωμα να παιρνει αναπηρικο επιδομα.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να πάρει επίδομα αναπηρίας η μητέρα σας, θα πρέπει να πάρει από τα ΚΕΠΑ, ποσοστό αναπηρίας άνω 67%.
   Για το βιβλιάριο υγείας παίζει ρόλο η κάρτα ανεργίας της (αν δεν έχει, πρέπει να εκδώσει στον ΟΑΕΔ), το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και το αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά στην οικογένεια.
   Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ανάρτηση "ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ".

   Διαγραφή
 46. Γειά σας, παραπληγικός με 100% αναπηρία έχει το δικαίωμα να εργαστεί στο δημόσιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Για να προσληφθείτε στο δημόσιο, θα πρέπει αρχικά να υπάρχει προκύρηξη για ΑμΕΑ και κατόπιν να διαθέτετε τα προσόντα της συγκεκριμένης θέσης και φυσικά την ικανότητα να ανταποκριθείτε στις εργασιακές σας υποχρεώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΑ.ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΤΙ ΠΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%ΣΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΩΝ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΧΑΡΤΙΜΟΥ.θΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑς ΡΩΤΗΣΩ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΕΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ;;Η ΘΑ ΕΛΕΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟςΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ;
  Επισης ειμαι ασφαλήσμενος στο τεβε 18 συνεχη χρονια και σε κανενα αλλο ταμειο.ειμαι 49 χρονων,,τι συνταξη θα παρω;;ευχαριστω εκ των προτερων.//

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η απόφαση που πήρατε είναι η τελική.
   Καταθέστε τα δικαιολογητικά σας για σύνταξη αναπηρίας στον ΟΑΕΕ, αν φυσικά το επιθυμείτε.
   Το ποσό της σύνταξής σας θα σας το πουν στον ΟΑΕΕ, ανάλογα με τις εισφορές σας.

   Διαγραφή
 49. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟΣ 19 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΘΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΠΕΡΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΠΑ ΜΕ ΕΒΓΑΛΑΝ 50% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε, το ποσοστό που σας έδωσαν, μάλλον δε θα σας βοηθήσει να βρείτε εργασία. Ακόμη και αν προκηρυχθούν θέσεις για ΑμΕΑ, δεν θα έχετε προτεραιότητα, διότι άλλοι έχουν ποσοστό άνω 67%.
   Μην ξεχνάτε ότι στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολη υπόθεση η ανεύρεση εργασίας, γενικότερα. Δείτε αν υπάρχουν προκηρύξεις στο δήμο σας, ή σε όμορους δήμους για κοινωφελή εργασία, αλλά θα μετρήσει περισσότερο το γεγονός ότι είστε πολύτεκνος, παρά το ποσοστό αναπηρίας σας. Επίσης επισκεφθείτε το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ και μιλήστε με έναν εργασιακό σύμβουλο.
   Καλή δύναμη!

   Διαγραφή
 50. Απαντήσεις
  1. Καλημέρα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση..μου αναγνωρίστηκε ποσοστό αναπηρίας 67% απο τν ΚΕΠΑ ΙΚΑ για 2 έτη...αν πάρω την αναπηρική τώρα τι θα γίνει με το εφαπαξ..δουλεύω σε σχολείο στην επαρχία με 25 έτη..και αν μετά την διετία δεν μου δοθεί το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας τι γίνεται?

   Διαγραφή
  2. Δεν μας είναι σαφής η ερώτησή σας... Πρόκειται να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας για σύνταξη με 25 έτη υπηρεσίας; Σκέφτεστε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας για σύνταξη αναπηρίας; Παρακαλούμε πολύ να διευκρυνίσετε τι επιθυμείτε να κάνετε, ποιές είναι οι προϋποθέσεις που έχετε και ποιά τα δεδομένα σας.

   Διαγραφή
 51. εχω ρεβματοιδη αθριτιδα εδω και δεκα χρονια. κανω ενεσεις καθε βδομαδα και ολα αυτα τα χρονια επερνα συνταξη ΜΕ 67 τις εκατο αναπηρια τωρα που περασα επιτροπη με περασαν με 60 τις εκατο...θα συνεχιζω να περνω το επιδομα????ΕΧΩ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΓΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΒΓΑΖΑΝ ΜΕ 67 ΤΙς ΕΚΑΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΟΣΑΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με ποσοστό αναπηρίας 60% δεν θα σας δώσουν επίδομα. Χρειάζεστε ποσοστό άνω του 67% προκειμένου να λαμβάνετε επίδομα αναπηρίας. Αν δεν έχουν περάσει πάνω από 15 μέρες από την ημέρα που βγήκε η από φαση των ΚΕΠΑ, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ένσταση και να ζητήσετε να περάσετε από Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Διαφορετικά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
   Σε πολλούς ανθρώπους μείωσαν το ποσοστό αναπηρίας και πλέον δε λαμβάνουν το επίδομα της πρόνοιας.

   Διαγραφή
 52. Ειμαι συνταξ/χος αναπηριας στο ΙΚΑ με ποσοστο 67% (απο 30/12/2004 ανα 2 χρονια επιτροπη). Η συνταξη ελειξε στης 31/01/2012 και κατεθεσα τα χαρτια μου για να ξαναπερασω επιτροπη(ΚΕΠΑ), μαζι με την συνταξη εληξε και το βιβλιαριο υγειας, την πρωτη φορα που πηγα στο ικα μου δωσανε παραταση 6 μηνων (εως 31/07/2012).Ξαναπηγα στο ικα μετα την ληξη του και ο Διευ/ντης υγειονομικου μου εδωσε παραταση συνεχιζομενης θεραπειας εως 31/12/2012 γιατι χρειαζετε να νοσηλευομαι σε τακτα χρονικα διαστηματα και μου ειπε πως ως το τελος του χρονου θα εχω περασει επιτροπη, αλλα δεν μου ηρθε ακομη ειδοποιηση και το βιβλιαριο μου εχει ληξη παλι. Θα ηθελα να ρωτησω αν εχω δικαιωμα να το θεωρησω ξανα γιατι το φταιξιμο δεν ειναι δικο μου αλλα των μεγαλων καθηστερησεων των κεπα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ζητείστε από τον υπεύθυνο να επαναλάβει τη θεώρηση του βιβλιαρίου σας. Όπως πολύ σωστά λέτε, δεν ευθύνεστε για την καθυστέρηση των ΚΕΠΑ.
   Μη δεχτείτε τίποτα λιγότερο.

   Διαγραφή
 53. Έχω παιδί ανηλικο με 67% αναπηρία ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Εγώ είμαι στον ΟΓΑ μπορώ να πάρω κάποιο βοήθημα ως μητέρα του παιδιού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ότι παροχή δίδεται, χορηγείται στο άτομο που έχει την αναπηρία και όχι στην οικογένειά του.

   Διαγραφή
 54. Καλή χρονιά. Πάσχω από μυϊκή δυστροφία έκανα αίτηση να περάσω από το ΚΕΠΑ στις 20/04/2012. Μου έχουν ήδη ακυρώσει δύο ραντεβού γιατί δεν ήρθαν στο ΚΕΠΑ οι ιατροί. Τι μπορώ να κάνω για να περάσω επιτέλους από την επιτροπή, επειδή εδώ και μήνες μου έχουν κόψει τη σύνταξη και το παραπληγικό επίδομα και δεν έχω άλλα οικονομικά μέσα να ζήσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να διαμαρτυρηθείτε στον διευθυντή του ΚΕΠΑ που υποβάλλατε την αίτησή σας.

   Διαγραφή
 55. Γεια σας.Είμαι 18ετών και έχω γεννηθεί τυφλός από το ένα μάτι.Στην ηλικία του ενός έτους είχα πάει Ελβετία ώστε να μου αφαιρεθεί το μάτι και να μου φτιάξουν μια για να μου βάζουν γυάλινο μάτι.Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια λόγω της ανάπτυξης μου έχω αλλάξει πάνω από 6 με 7 φορές μάτι και όπως καταλαβαίνετε μου έχουν φύγει πολλές χιλιάδες ευρώ.Ωστόσο ευχαριστώ το θεό που δεν γεννήθηκα εντελώς τυφλός.Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι αν δικαιούμαι από τον ΟΓΑ κάποια αναπηρική σύνταξη και αν μπορείτε να μου πείτε τι ποσοστό αναπηρίας έχω και αν δεν δικαιούμαι σύνταξη αν δικαιούμαι κάτι άλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά δικαιούστε σύνταξη αναπηρίας. Πρέπει όμως αρχικά να περάσετε από ΚΕΠΑ. Πιστεύουμε ότι θα σας δώσουν το ποσοστό των 67% και κατόπιν θα απευθυνθείτε στον ΟΓΑ για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά για σύνταξη αναπηρίας.

   Διαγραφή
 56. Είμαι ασθενής με ΣκΠ. Το 2007 πέρασα επιτοπή κι έβγαλε 67% αναπηρίας, για να συνεχιστεί η ασφάλισή μου στο ταμείο του πατέρα μου. Δεν αναγράφει ομως ημερομηνία λήξεως, αυτό σημαίνει ότι είναι έγκυρη για πάντα; Επειδή λήγει φέτος το βιβλιάριο και δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναπεράσω επιτροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάπου αναφέρεται η χρονική διάρκεια της απόφασης. Αν δεν αναγράφεται ημερομηνία, ίσως αναφερεται στο χρόνο περιφραστικά, όπως "Εφ' όρου ζωής" ή κάτι παρόμοιο. Διαβάστε πιό προσεκτικά την απόφαση. Αν συνεχίζετε να μην βρίσκετε τη διάρκειά της, απευθυνθείτε στα γραφεία των ΚΕΠΑ, προκειμένου να σας το διευκρυνίσουν.

   Διαγραφή
 57. Ειμαι 30 ετων,εχω 75%αναπηρια,πασχω απο 2 χρονιες ασθενειες(επιλιψια κ νεανικο διαητη) κ ληγει η παραταση του βιβλιαριου.Δεν ζητω ουτε συνταξη,ουτε λεφτα,θελω τα φαρμακα μου.(οι γονεις μου δεν εχουν ασφαλιστικη καλυψη)Μπορω να ξανακανω παραταση βιιβλιαριου?(δεν εχω εργαστει τα 4 τελευταια χρονια).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υποθέτουμε ότι μέχρι τώρα έχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το ΙΚΑ. Δε γνωρίζουμε όμως αν την έχετε ως έμμεσα ασφαλισμένος από τους γονείς σας, ως μακροχρόνια άνεργος ή κάτι άλλο.
   με το ποσοστό αναπηρίας που έχετε, σίγουρα δικαιούστε επίδομα αναπηρίας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, από την πρόνοια. Αν δεν σας καλύψει το ΙΚΑ και ενδιαφέρεστε, απευθυνθείτε στην πρόνοια.
   Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να πάρετε το επίδομα, μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά για να σας χορηγήσουν βιβλιάριο ασθενείας.

   Διαγραφή
 58. Ο πατέρας μου έχει 100% ανοϊκή αναπηρία πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ και είναι συνταξιούχος ΔΕΗ και ΤΣΜΕΔΕ. Ως τώρα δεν του αναγνωρίζουν καμία ελάφρυνση στη ΔΕΗ επειδή η αναπηρία του δεν είναι κινητική. Στην εφορία θα έχουμε την ίδια αντιμετώπιση ή εκεί τουλάχιστον θα θεωρήσουν ανάπηρο έναν άνθρωπο με βαρύτατο εγκεφαλικό και θα πάρουμε απαλλαγή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σχετικά με τη ΔΕΗ, η απαλλαγή ισχύει για το "χαράτσι", σε όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Επομένως να υποβάλετε αίτηση για αυτή την απαλλαγή. Στις εφορίες ισχύει η έκπτωση φόρου, επίσης για όσους έχουν άνω του 80% ποσοστό αναπηρίας.

   Διαγραφή
 59. προηγουντε οι συζηγοι αναπηρων με ποσοστο 80% αναπηριας και παραπληγιας στην καταβολη της συνταξης τους των ασφαληστηκων ταμειων τους και του εφαπαξ??
  Ευχαρηστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα μπορούσατε να περιγράψετε με περισσότερες λεπτομέρειες την κατάστασή σας και κατόπιν να υποβάλετε το ερώτημά σας;

   Διαγραφή
 60. Ένας φίλος μου κατέθεσε τα χαρτιά για αναπηρική σύνταξη στον ΟΑΕΕ. Είναι αιμοκαθαιρόμενος, έκανε την αίτηση στα ΚΕΠΑ και του είπαν ότι θα τον ειδοποιήσουν.
  Ωστόσο η ασφαλιστική του κάλυψη ισχύει μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου και η διευθύντρια του υποκαταστήματος του είπε ότι δεν θα του ανανεώσουν το βιβλιάριο μέχρι να περάσει από την επιτροπή.
  Όταν τους είπε ότι πολλοί άλλοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα δεν μένουν ανασφάλιστοι, του απάντησε ότι αν της δείξει κάποια εγκύκλιο που να το διευκρινίζει, τότε θα του ασφαλίσει το βιβλιάριο. Είδα σε προηγουμένες αναρτήσεις ότι γίνεται παράταση συνεχιζόμενης θεραπείας. Πού το γράφει όμως αυτό για να τους το δείξει;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να σας απαντήσουμε, χρειάζεται να μας πείτε τα εξής:
   1. εάν εργάζεται ο φίλος σας και είναι άμεσα ασφαλισμένος
   2. σε ποιόν ασφαλιστικό φορέα είναι ασφαλισμένος.

   Διαγραφή
 61. Καλημέρα έχω αναπηρία 67% είμαι ανασφάλιστος... Ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι ασφάλεια από κάπου... Είμαι έγγαμος με οικογενειακό εισόδημα 3600€ παίρνω παραπληγικο επιδωμα από την προνοια ευχαριστώ εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφ' όσον λαμβάνετε επίδομα από την πρόνοια, μπορείτε και να ασφαλιστείτε στην πρόνοια, εσείς και η οικογένειά σας. Προϋπόθεση να μην είστε ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

   Διαγραφή
 62. η γυναικα μου περασε για τριτη φορα απο επιτροπη και τις εδωσαν81% αναπηρια (της αλλες 2 φορες απο 67%) εως το 2016. εχει 5 χρονια που περνει συνταξη το 2016 θα εχει 9 χρονια που θα περνει συνταξη θα γινει μονιμη η θα ξαναπερασιε απο επιτροπη? δικαιουτε επιδομα απο την προνοια? δικαιουτε μειωση απο την δ.ε.η (χαρατσι -τελη δημου)? θα εχει περικοπη στη συνταξη της απο οτι περνει τωρα? τι φοποαπαλλαγη θα εχει απο την εφορια? τι μιωσεις εχει απο μμμ. πλοια .αεροπλανα. κλπ.? ευχαριστω πολυ για την φιλοξενεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα ξαναεξεταστεί από την επιτροπή, λίγο πριν λήξει η απόφαση που έχει. Όταν θα υπάρξει απόφαση που θα της δίνει αναπηρία "εφ' όρου ζωής", τότε θα στααματήσει να εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ.
   Ολα τα υπόλοιπα ερωτήματά σας, απαντώνται από το πιό πάνω άρθρο, που αφοράα τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Διαβάστε τη με προσοχή.

   Διαγραφή
 63. ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΜΑΙ 32 ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΩ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΕΡΝΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ 380 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ:1) ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΚΑΙ AN ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ)
  ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΣΗΜΑ (3500)ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η ΠΑΣΟ ΜΟΝΟ ΑΝ ΒΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕ ΤΟ ΘΕΛΩ.
  2)ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ ΛΗΓΕΙ 02/2014 ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ (ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ 100ΕΝΣΗΜΑ TO ΧΡΟΝΟ)ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ;ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σχετικά με την πρώτη ερώτησή σας, το ΙΚΑ σας έδωσε σωστή απάντηση.
   Με τη δεύτερη ερώτηση μας μπερδεύετε, διότι εφ' όσον εργάζεστε, για ποιό λόγο αναρωτιέστε για τα ένσημά σας; Με ποιό καθεστώς εργάζεστε;

   Διαγραφή
  2. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2014 ΟΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΡΩΤΑΩ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ
   .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

   Διαγραφή
  3. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΔΕ ΒΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ Κ.Λ.Π ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   Διαγραφή
  4. Αναρρωτική Άδεια σημαίνει ότι είμαι σε καθεστώς εργασίας, αλλά λόγω της ασθένειας, δεν μπορώ να παρευρίσκομαι στη θέση μου. Επομένως, πληρώνομαι, έχω ένσημα, άρα και ασφάλεια και δικαιούμαι κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

   Διαγραφή
 64. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΊΜΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΕΤΙΠΟΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΧΤΗΚΑ ΟΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΥΤΟ. ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΞΑΝΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ.ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ΑΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΑΡΤΙ.ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 9ΧΡΌΝΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΩ;ΑΦΟΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΛΙ;ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΚΛΠ ΤΑ ΧΑΝΕΙ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τις ερωτήσεις σας θα σας τις απαντήσει ο λογιστής σας και η Επιθεώρηση Εργασίας.
   Αν αποφασίσει να βγει σε σύνταξη αναπηρίας, τότε δεν θα χρειαστεί να την επαναπροσλάβετε, διότι θα είναι συνταξιούχος. Οι συντάξεις δε δίδονται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, δίδονται εφ' όρου ζωής.

   Διαγραφή
 65. Είμαι 51 χρονών εκπαιδευτικός αδιόριστη ,έχω ανήλικο παιδί.Έχω περίπου 2000 ένσημα ΙΚΑ.Πριν ένα χρόνο υποβλήθηκα σε μαστεκτομή πάσχω από ca μαστού.Η φαρμακευτική αγωγή μου προκάλεσε εκτός των άλλων και αρθρίτιδα .
  μπορώ να πάρω 'έστω κάποια μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Εάν έχετε 1500 ένσημα, εκ των οποίων τα 500 τα τελευταία χρόνια ΚΑΙ σας δώσει το ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, ΤΟΤΕ μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας για σύνταξη αναπηρίας στο ΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Εχω παθη εργατικο ατυχιμα το οποιο καθιστερισα να το διλοσο αλλα τελικα το δηλοσα,επεσα στη δουλια επεσα απο μια αλουμινενια σκαλα και εσπασα κνιμη και περονη εκανα 2 χειρουργια κολισα μικροβιο απο το νοσοκομειο [οστεομελιτιδα]εκανα Αρθροδεση μου αφερεσαν τη κνιμη για να περιορισουν την οστομελιτιδα επερνα ενδοφλεβια αντιβιοση 7 μηνεσ.Τορα εχο μετατραυματικη αθριτιδα και εχο προβλιμα βαδισησ περασα απο επιτροπη και με βγαλανε μονο 35 τησ 100.το εροτιμα ηνε εφοσον χτιπησα στην δουλια και εχη χαρακτιριστη εργατικο και δεν μπορο να εξασκισο το επαγελμα μου ημουνα οδιγοσ σε μπετονιερα εχο κανη αρθροδεση το δεξη ποδι δεν επρεπε να το λαβη η επιτροπη υποψην?[πιοσ εργοδοτησ θα με προσλαβη τορα με το προβλιμα που εχο ?]ΑΠΑΝΤΙΣΤΕΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟ,ΤΗ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΚΑΝΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρέπει να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες:
   1. Πότε περάσατε από ΚΕΠΑ
   2. Αν υποβάλλατε ένσταση για την απόφαση και ζητήσατε να εξεταστείτε από Β΄βάθμια επιτροπή.
   3.Αν στη γνωμάτευση του γιατρού που καταθέσατε την πρώτη φορά, έγραφε : "Ανίκανος προς εργασία".
   4. Την ηλικία σας
   5. Την οικογενειακή σας κατάσταση.

   Διαγραφή
 68. Υπαρχει διαδικασια νομικα για αναδοχη ενηλικου ΑΜΕΑ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχουμε κατανοήσει την ερώτησή σας.Ποιός είναι ΑμΕΑ και ποιός επιθυμεί να γίνει ανάδοχος γονιός; Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες;

   Διαγραφή
 69. Λόγω κοινής νόσου-κινητικά προβλήματα, έχει χαρακτηριστεί με ποσοστό αναπηρίας 67% και είναι 43 ετών. Τα ένσημα στο ΙΚΑ είναι περί τα 2000. Δεν εργάζεται. Δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ; Σε ποια περίπτωση ισχύουν τα 1500 ημερομίσθια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν τα 500 ένσημα από τα 2000 που έχει, τα απέκτησε τα τελευταία 5 χρόνια, τότε με το ποσοστό αναπηρίας που έχει, μπορεί να πάρει σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η διάταξη για τα 1500 ένσημα.

   Διαγραφή
 70. γεια σας.απο την επιτροπη περασα 16/1/2013και η αποφαση βγηκε 25/1/2013οπου γραφειτα εξεις.ΑΘΡΟΔΕΣΗ ΔΕ ΠΟΔΟΚΝΙΜΙΚΗΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΠΛΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟ(ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ).ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΘΡΙΤΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ. ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 35% ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ 5/7/2012ΕΩΣ 31/7/2014.ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ 24/7/2010.Η ΗΛΙΚΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 38 ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ.Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΓΡΑΦΕ ΑΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΔΗΣΕΙΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λόγω της γνωμάτευσης του γιατρού σας έδωσαν αυτό το ποσοστό. Αν μπορείτε να πάρετε γνωμάτευση γιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι δεν είστε ικανός προς εργασία, τότε μπορείτε να κάνετε ένσταση και να ζητήσετε να περάσετε β/βάθμια επιτροπή. Με "αστάθεια και πρόβλημα βάδισης" δεν χαρακτηρίζεστε ανίκανος προς εργασία. Έχετε κατά νου ότι υπάρχει ορισμένη χρονική προθεσμία που μπορείτε να υποβάλετε την ένστασή σας. Καλό είναι να κινηθείτε άμεσα, ξεκινώντας από τη γνωμάτευση του γιατρού σας.
   Μπορείτε επίσης να πάρετε αποζημίωση από τον εργοδότη σας.

   Διαγραφή
 71. Σημερα 1\2 θα καταθεσο ενσταση με κενουρια Γνοματευση Γιατρου που ξεκαθαριζη οτι δεν μπορο να δουλεψο σε βαριεσ δουλιεσ ορθοσταστικεσ,και αναφερη κιολασ οτιτο ποσοστο που επρεπαι να μου δοσουν ηνε τουλαχιστον 67/100.[το θεμα ηνε οτι περιμενα την επιτροπη 5 μηνεσ χορισ να πλιρονομε τορα παλη τα ιδια,και δεν ημε μονοσμου εχο και δυο ανιλικα παιδια.]ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΙΣΗΣΑΣ-ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΙΜΗΟΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΕΟΥΜΕ ΕΚΑΝΑ ΕΚΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΕΡΔΙΣΑ ΤΟΡΑ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΙΘΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. ΟΤΑΝ ΗΝΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΙΜΑ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΤΟ ΛΑΒΗ ΥΠΟΨΗΝ ΤΗΣ?ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΟΙΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Το έργο της επιτροπής συνίσταται στο να αποφασίσει το κατά πόσο ένας πολίτης έχει την ικανότητα να εργαστεί και σε ποιό ποσοστό. Έτσι, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του (κλινική εικόνα και εργαστηριακές εξετάσεις) αποφαίνεται για το ποσοστό ανικανότητας προς εργασία. Όταν αυτό το ποσοστό είναι 67% και άνω, τότε ο πολίτης δεν είναι ικανός προς εργασία και δικαιούται να λάβει είτε σύνταξη αναπηρίας, από τον ασφαλιστικό του φορέα, είτε επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια, είτε (σε κάποιες λίγες περιπτώσεις)και τα δύο.
  Επομένως δεν αφορά την επιτροπή πώς χάσατε την υγεία σας, ούτε η οικογενειακή σας κατάσταση, ούτε οι δυσκολία ανεύρεσης εργασίας.
  Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να διαπιστώσει αν είστε ικανός προς εργασία και σε αυτό θα επικεντρώσει την προσοχή της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. καλισπερα ειμαι 26 χρονων απο τα 16 επα8α ατυχημα και για 5 χρονια δεν περπατουσα. ημουν 2 χρονια στο καροτσι και 3 με πατεριτσες πριν 5 χρονια εβαλα ενα ειδικο παπουτσι και περπαταω.. τα τελευταια 2 χρονια περνω επιδωμα απο την προνοια 626ευρω καθε 2 μηνες.. οσω ζει ο πατερας μου και η μανα μου καλα να νε θα με βοηθανε αλλα εγω θελω να γινω ανεκσαρτιτος θελω να κανω μια δικια μου δουλεια για να μπορεσω να φτιακσω τι δικια μου ζωη και να προχωρισω...σκεφτομε να ανοικσω ενοικιαστηριο μοτοποδιλατον αλλα δεν κσερω ποσ να κσεκινισω απο τι στιγμι που δεν μμπορω να παρω καποιο δανειο εστω για αρχει.. μπορειτε να μου πειτε αν μπορω να απευθεινθω καπου να μου πουν τι μπορω να κανω??? και το δευτερο που σκεφτομε ειναι οτι κοντα στο χωριο που μενω υπαρχει ενα εργοστασιο της δεη οπου εκει εχει καποιον που δουλεβει στην εισοδο και εκει πιστεβω οτι θα μπορουσα να δουλεπσω που θα πρεπει να ρωτησω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ. Εγγραφείτε ως νέος άνεργος και ζητήστε να μιλήσετε με εργασιακό σύμβουλο. Μπορεί να σας ενημερώσει για τις επιλογές που έχετε, καθώς και για τα προγράμματα επιδότησης νέων επαγγελματιών. Επίσης ως νέος άνεργος κάτω των 29 ετών, με δύο μήνες κάρτα ανεργίας, μπορείτε να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά, στο ΙΚΑ. Δείτε την ανάρτησή μας με τίτλο: "Επιδόματα ανεργίας και Ασφάλιση ανέργων".

   Τελευταία έχουν βγει διάφορες προκηρύξεις για τη ΔΕΗ. Μπείτε στην ιστοσελίδα: www.dikaiologitika.gr και ψάξτε το.

   Διαγραφή
 75. εχω χοιρουργηθει απο κρανιοφαριγγιομα..εχω καει μετα γ κνιφε γ αφερεση υπολιματος....μετα ομως μ εμφανιστηκε παλι...ειμ 21 εχω χαμιλη οξυτιτα κ δν εχω εργαστη...εχω ποσοστο 67 της 100 αναπηρια περα τ προνι;κου επειδοματος δικαιουμε συταξη....αλλα δν εχω ουτε 1 ενσιμο ....εερωτηση.....μπορω ν παρω συνταξη ή ππρεπει ν μς ριιξουν στν καιαδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι συντάξεις αναπηρίας δίδονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, σε πολίτες οι οποίοι έχουν καταβάλει εισφορές σε αυτούς, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν έχετε εργαστεί ποτέ, σημαίνει ότι δεν έχετε πληρώσει ποτέ εισφορές. Επομένως δεν δικαιούστε να πάρετε σύνταξη αναπηρίας από κάποιον ασφαλιστικό φορέα.
   Μπορείτε να διεκδικήσετε μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, όταν επανεξεταστείτε από τα ΚΕΠΑ, διεκδικώντας έτσι, περισσότερα χρήματα.

   Διαγραφή
 76. ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!! Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80 ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΎΧΗΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΗΤΟΣ ΣΤΟ ΚΡΕΑΒΑΤΙ... ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΥΤΑ ΤΑ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΓΑ ΚΑΙ 2 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 600 ΕΥΡΟ ΤΟ ΔΊΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ... ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΑ ΤΟΥ ΤΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΩΡΑ Η ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Προς το παρόν ισχύει ότι ίσχυε, δηλαδή θα παίρνει κανονικά ότι έπαιρνε. Ακούγεται ότι αυτό θα αλλάξει, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τί και πότε. Όταν ψηφιστεί νέος νόμος, θα γνωρίζουμε περισσότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΘΩΣ Κ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ ΖΑΚΧΑΡΟΥ!ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΟΦΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ Κ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ, ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΟΡΑΣΗ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΡΟΥ Κ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν η σύνταξη που λαμβάνει είναι έως 340€/μήνα, τότε δικαιούται επίδομα βαριάς αναπηρίας, ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ και πάρει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
   Στην περίπτωσή σας, θα πρέπει να κάνετε αίτηση να έρθει κάποιο μέλος της Επιτροπής στο σπίτι σας, ή να πάτε τη γιαγιά σας στην εξέταση με φορείο, όταν σας ορίσουν ημερομηνία.
   Δείτε αν τηρεί τις προϋποθέσεις για το επίδομα της πρόνοιας, πριν υποβληθείτε στην ταλαιπωρία.

   Διαγραφή
 79. Αρχικά Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη βοήθεια που προσφέρετε και στη συνέχεια να σας ρωτήσω το εξής.

  Πάσχω από τη σπανιότατη νόσο της Βλεννοπολυσακχαρίδωσης και μου έχει δοθεί απο τα ΚΕΠΑ το ποσοστό αναπηρίας 75%. Προς το παρών είμαι άνεργη και λαμβάνω το επίδομα της Πρόνοιας. Εφόσον βρώ εργασία στον ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση, θα δικαιούμαι το συγκεκριμένο επίδομα? Μου είπαν πως ως ελεύθερος επαγγελματίας σιγουρα το δικαιούμαι. Ως ιδιωτικός υπάλληλος?

  Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά δεν μπορείτε να εργάζεστε και ταυτόχρονα να λαμβάνετε το επίδομα της πρόνοιας. Όμως εξαιρούνται κάποιες ασθένειες. Επειδή η δική σας όντως είναι σπάνια, θα πρέπει να ρωτήσετε στα γραφεία της πρόνοιας της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 80. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΑ ΠΑΝ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΗ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ! ΕΧΕΙ ΛΗΞΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 28-2-2012 ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ . ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΞΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ . ΑΠΟ ΤΙΣ 10-11-2012 ΜΕΧΡΙ 18-12-2012 ΧΡΙΑΣΤΙΚΕ ΝΑ ΝΟΣΕΙΛΕΥΤΩ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΘΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΣΩ ΤΑ ΝΟΣΙΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΕΥΘΙΝΗ ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΑΘΙΣΤΕΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ. ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο του ασφαλιστικού σας φορέα και να ζητήσετε να σας ανανεώσουν το βιβλιάριό σας για μερικούς μήνες, μέχρι να εξεταστείτε από τα ΚΕΠΑ.
   Καλό θα είναι να έχετε μαζί σας το αποδεικτικό της κατάθεσης των δικαιολογητικών σας από τα ΚΕΠΑ.

   Διαγραφή
 81. καλημερα σας .λοιπον.ο πατερας μου εχει κομενο ποδι απο το γονατο και κατω ειχε 80 της εκατο αναπηρια και ειναι με ψευτικο ποδι ,με κομενη την συνταξη και περνωντας απο επιτροπη πριν μερες σημερα του ηρθε η αποφαση οτι εχει 57 της εκατο ,τωρα εγω τι πρεπει αν κανω να κανω ενσταση η τον συμφερει αν ειναι 57 της εκατο λογο συνταξης θα αλαξει αυτο παρακαλω δωστε μου τα φωρα σας σας ευχαριστω εκτων προτερων..!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άμεσα να υποβάλετε ένσταση και να ζητήσετε να εξεταστεί από τη Β' βάθμια Επιτροπή. Με ποσοστό αναπηρίας 57% δεν θα του συνεχιστεί η σύνταξη αναπηρίας, διότι πρέπει να έχει 67% και άνω. Εν τω μεταξύ, αναμένεται απόφαση, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν μόνιμες αναπηρίες, θα τους αναγνωριστεί η αναπηρία, εφ' όρου ζωής και δεν θα χρειάζεται να εξετάζονται συνεχώς από τα ΚΕΠΑ.
   Αν του κόψουν τώρα το ποσοστό αναπηρίας του κάτω του 67%, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακτήσει αργότερα...
   Καλή δύναμη!

   Διαγραφή
 82. Γεια σας θα ηθελα να ρωτησω ο γιος μας εχει παρει 50% πιστοποιηση αναπηριας, χαρακτηριζεται ατομο με αναπηρια και ατομο με ειδικες αναγκες? Υποψιν νοσηλευεται καθε μηνα καιχρηζει εγχυσεις φαρμακου εδω και 4χρονια και εφ ορου ζωης. .ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου ένα άτομο να χαρακτηριστεί ΑμΕΑ, πρέπει να έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
   Εάν έχει εξεταστεί από ΚΕΠΑ και του έχει δοθεί αυτό το ποσοστό (50%), τότε θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη φορά που θα περάσει από την επιτροπή, θα καταθέσετε όσες εξετάσεις, νοσηλίες, γνωματεύσεις κλπ, θα έχετε συγκεντρώσει, ώστε να διεκδικήσετε ποσοστό 67% και άνω, για το γιό σας. Έτσι θα μπορεί να έχει όλες τις παροχές που δικαιούνται τα ΑμΕΑ.
   Εάν δεν έχει εξεταστεί από ΚΕΠΑ και αυτό το ποσοστό είναι ανεπίσημο, τότε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά του για να πάρει γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ. Μόνο αυτή είναι αναγνωρισμένη και επίσημη.

   Διαγραφή
 83. Είμαι δημόσιος υπάλληλος, διορισμένη από το 2003, έχω 1 παιδί και διαγνώσθηκα προ μηνών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Έχω επίσης 900 ένσημα ΙΚΑ.

  1) Πότε μπορώ να βγω σε αναπηρική σύνταξη ;
  2) Πότε με συμφέρει να βγω σε αναπηρική σύνταξη;
  3) Θα παίρνω πλήρη σύνταξη και πόσο θα είναι αυτή (ο μισθός μου είναι 1400 ευρώ);
  3) Με ποιο τρόπο θα βγω στη σύνταξη;

  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να πάρετε σύντ;αξη αναπηρίας από το ΙΚΑ, πρέπει να έχετε 1500 ένσημα, εκ των οποίων τα 500 τα τελευταία 5 έτη ΚΑΙ να πάρετε ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, άνω του 67%.
   Όταν αποκτήσετε αυτές τις δύο προϋποθέσεις, τότε θα μιλήσουμε για όλα τα άλλα.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ.
   Εγώ όμως εννοούσα αν μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρίας από το δημόσιο αφού εδώ και 10 χρόνια δουλεύω στο δημόσιο.
   Θα περιμένω την απάντησή σας.
   Και πάλι σας ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  3. Για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας.
   Ο κάθε ασφαλιστικός φορέας έχει τις δικές του διατάξεις, οι οποίες τελευταία τροποποιούνται διαρκώς.

   Διαγραφή
 84. γεια σας. σας παρακαλω,θα ηθελα να μου απαντησετε γιατι δεν ξερω ακριβως τι να κανω...... ειμαι αμεα λογω λεμφωματος hodgin. ειμαι 29 ετων,κοπελα. επερνα για 2 χρονια,αν δε κανω λαθοσ,επιδομα απο τη προνια 300ε τον μηνα περιπου. ανα 2μηνο. το ποσοστο αναπηριας ειναι 67%. με καλεσαν απο την επιτροπη για το καθιερομενο ελεγχο για να δουμε αν μπορω και φετος να το παρω. το θεμα ειναι οτι σε 4 μηνες μπορει να με παρουν σε δουλεια.δε μπορω να παιρνω επιδομα και να εργαζομαι???ξερω ατομο που εργαζοταν και επερνε ακριβως ιδια περιπτωση με εμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά δεν μπορεί κάποιος να εργάζεται και ταυτόχρονα να λαμβάνει το επίδομα της πρόνοιας. Υπάρχουν κάποιες ασθένειες, όμως, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα (πχ. πάσχοντες από HIV).
   Απευθυνθείτε στα γραφεία της πρόνοιας της περιοχής σας, για να σας ενημερώσουν αν η ασθένειά σας μπορεί να επιδοτηθεί παράλληλα με εργασία.

   Διαγραφή
 85. καλησπερα σας. θα ηθελα να ρωτησω τι χρειαζεται για να περασει ο πατερας μου επιτροπη. παιρνει εδω και 2 χρονια το επιδομα της προνοιας με ποσοστο αναπηριας 67/100. σε λιγες μερες ληγει το χαρτι της προηγουμενης αποφασης.εχει εμμεση ασφαλεια οαεε.ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά του σε γραφείο του ΚΕΠΑ της περιοχής που διαμένει, ή σε όποιο γραφείο του ΚΕΠΑ επιθυμεί. Εκεί θα του δώσουν και τη λίστα με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει. Κατόπιν θα έρθει στη διεύθυνσή του επιστολή με την οποία θα τον ενημερώνουν για την ημερομηνία που θα εξεταστεί από την επιτροπή. Μόλις πάρει στα χέρια του την απόφαση και το ποσοστό είναι άνω του 67%, τότε καταθέτει τα δικαιολογητικά του στην πρόνοια, για συνέχιση του επιδόματός του. Αν το ποσοστό είναι κάτω του 67%, να καταθέσει ένσταση, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου από Β΄βάθμια επιτροπή.
   Με ποσοστό μικρότερο του 67%, δεν δικαιούται επίδομα από την πρόνοια.

   Διαγραφή
 86. καλημερα σας. εχω ποσοστο αναπηριας 67%. παιρνω επιδομα απο τη προνια (περασα απο επιτροπη ικα). παραληλα δουλευω. ενα χρονο γινεται αυτο. δεν ειχα ιδοποιησει οταν βρηκα δουλεια. ειναι παρανομο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. καλησπερα!θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμε επιδομα απο την προνοια με πιστοποιητικο απο το δρομοκαιτειο οτι πασχω απο χρονια καταθλιπτικη συνδρομη.ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να λάβετε επίδομα από την πρόνοια, θα πρέπει να συντρέχουν βασικά δύο λόγοι :
   α. Να έχετε απόφαση των ΚΕΠΑ η οποία να σας δίνει ποσοστό αναπηρίας
   άνω του 67%.
   β. Να έχετε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€

   Δείτε για περισσότερες λεπτομέρειες τη σχετική ανάρτησή μας που αναφέρεται στα Επιδόματα πρόνοιας.

   Διαγραφή
 88. καλησπερα σας.ειμαι 59 χρονων ανεργη(δεν εχω κανενα ενσημο)και μηδενικη φορολογικη δηλωση.πασχω απο χρονια καταθληπτικη συνδρομη.δικαιουμε επιδομα της προνοιας;;αυτο τον καιρο φιλοξενουμε απο συγγενεις.δεν εχω εισοδημα κανενα.ευχαριστω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Εαν καποιος γνωματευθει απο το ΚΕΠΑ με 50% αναπηρια κ παιρνει την μιση συνταξη, δικαιουται να εργαζεται, κ αν ναι ποσες ωρες; Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρειαζόμαστε επιπλέον πληροφορίες για να σας απαντήσουμε.
   Από ποιόν φορέα συνταξιοδοτείστε, πόσο καιρό λαμβάνετε σύνταξη, τι είδους σύνταξη (αναπηρίας, γήρατος, άλλο)αν είχατε το ποσοστό αυτό όταν συνταξιοδοτηθήκατε και για ποιό λόγο λαμβάνετε τη μισή σύνταξη.

   Διαγραφή
 90. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχουν αλλάξει τα κλιμάκια παροχών ποσοστού αναπηρίας για ασθενείς Οικογενή Μεσογειακού Πυρετού. Μέχρι τώρα είχαμε 67%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δείτε τη σημερινή μας ανάρτηση, η οποία αναφέρετε στον πίνακα προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας.

   Διαγραφή
 91. pernw epidoma pronias ligei to martio prepi na katathesw kenourgia gnwmateysh ala eklisa radevou k moupan ton aprilio na paw se giatro ti nakanw na paw ta xrtia ta palia ina perimenw na valw sthn etysh ta kenourgia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφ' όσον η προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής λήγει το Μάρτη, δεν μπορείτε να καταθέσετε την παλιά γνωμάτευση. Επομένως πρέπει να καταθέσετε την νέα γνωμάτευση των ΚΕΠΑ. Αυτό ίσως πάρει χρόνο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος.

   Διαγραφή
 92. Γειά σας! Είμαι 25 χρόνων με ΙΚΑ και πάσχω από διπολική διαταραχή (διάγνωση Ιδιωτικού ψυχιάτρου) με εφ' όρου ζωής φαρμακευτική αγωγή (DNA-ικό πρόβλημα). Έχουμε μεγάλο οικογενειακό εισόδημα. Γενικά ποια προνόμια - δικαιώματα έχω; (π.χ. δεν έχω πάει ακόμα στρατό).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην ανάρτησή μας στις 16-02-2013, αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιώματα που έχετε.
   Όμως, προκειμένου να τα διεκδικήσετε, χρειάζεστε απόφαση από τα ΚΕΠΑ και όχι διάγνωση ιδιώτη ψυχιάτρου.

   Διαγραφή
 93. Καλησπερα.Μεχρι τον ποηγουμενο μηνα επαιρνα το επιδομα της προνοιας με 67% κ ανω ανικανοτητα εργασιας.Πριν απο ενα χρονο ομως περασα επιτροπη για να συνταξιοδοτηθει ο πατερας μου κ με εβγαλαν με 75% αλλα με εκριναν ικανη για να δουλεψω. Μπορω να καταθεσω αυτο το χαρτι στην προνοια? θα συνεχιστει το επιδομα μου? Στα κεπα μου ειπαν πωσ δεν υπαρχει λογος να ξαναπερασω επιτροπη εφοσον με εχουν περασει μεχρι το 2016 κ οτι θα το δεχτουν στην προνοια γιατι γραφει για καθε νομιμη χρηση πανω. Αλλα δεν γνωριζω αρκει το ποσοστο αναπηριας ή θελουν κ ανικανοτητα εργασιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά σας απάντησαν στα ΚΕΠΑ. Δεν χρειάζεστε κάτι άλλο για την πρόνοια. Αρκεί το ποσοστό σας να είναι άνω του 67%.

   Διαγραφή
 94. θελω να με ενημερωσετε εαν γνωριζεται σχετικα με την εισαγωγη στην τριτοβαθμια εκπαιδευση με ποσοστο αναπηριας 80%.Ειμαι ειδη κατοχος πτυχιου ΑΕΙ κ δεν αναφερομαι στο περι 3% ποσοστο εισαχθεντων χωρις πανελλαδικες εξετασεις.Ευχαριστω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι σαφές το ερώτημά σας, αλλά παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερα να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας. Εκεί θα σας ενημερώσουν για το αν μπορείτε να ξαναμπείτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

   Διαγραφή
 95. Ειμαι συνταξιούχος ήδη και μου αναγνωρίστηκε ποσοστό αναπηρίας 80%.
  Αυτό εξασφαλίζει απαλλαγή από τα χαράτσια της ΔΕΗ ή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας;
  Επίσης, μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο με προνομιακούς όρους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Στις 16/02/2013 έχουμε αναρτήσει όλα τα δικαιώματα των ΑμΕΑ.
  Έχετε έκπτωση φόρου και απαλλάσσεστε από το Χαράτσι, εάν έχετε χαμηλό ετήσιο εισόδημα.
  Αυτοκίνητο δικαιούστε μόνο εφ' όσον η αναπηρία σας είναι κινητική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. καλή σας ημέρα.έχω διαγνωσμένη ΣΚΠ με αρκετά συμπτώματα και υποτροπές& μόλις πήρα τα αποτελέσματα του ΚΕΠΑ και μου έβγαλαν ποσοστό αναπηρίας 55%.θα ήθελα να ρωτήσω αν με αυτό το ποσοστό δικαιούμε κάτι η αξίζει να πάω σε 2βάθμια επιτροπή και εάν πηγαίνοντας σε 2βαθμια υπάρχει κίνδυνος να χάσω και αυτό το 55%.Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με το ποσοστό αυτό δε δικαιούστε κάτι. Άμεσα να υποβάλετε ένσταση για να εξεταστείτε από Β΄βάθμια Επιτροπή. Δεν θα χάσετε το ποσοστό αυτό, αλλά μπορεί να το ανεβάσετε στο 67%. Μόνο με 67% θα μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των ΑμΕΑ.

   Διαγραφή
 98. Σας ευχαριστώ πολύ΄για την άμεση απάντηση σας.γνωρίζετε εάν στην 2βάθμια είναι τα πράγματα πιο ελλαστικά η πιο αυστηρά και αν επίσης πάω και την ημέρα που θα περάσω επιτροπη δεν είμαι σε ποτροπη και είμαι καλα δεν θα αλλάξει το ποσοστό της πρωτοβάθμειας?συγνώμη αν σας κούρασα.ευχαριστώ και πάλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Επιτροπή θα σας αξιολογήσει βάσει της χρονιότητας της κατάστασής σας και όχι αν βρίσκεστε ή όχι σε υποτροπή.
   Δυστυχώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε την απόφασή της.
   Εσείς προσκομίστε, αν έχετε νέες εξετάσεις ή γνωματεύσεις και έχετε υπομονή μέχρι την απόφαση.
   Το σημαντικό είναι να τους αποδείξετε ότι δεν είστε ικανός προς εργασία. Για το λόγο αυτό σκεφτείτε και συγκεντρώστε ότι δικαιολογητικά μπορείτε.

   Διαγραφή
 99. Γεια σας .Ειμαι 46 χρονων και πασχω απο τα 15 μου ,απο αγκυλοποιητικη σπονδυλοαρθιτιδα .αν και παιρνω ακομα επιδομα προνοιας ,θα ηθελα να σας ρωτησω ,απο τα κεπα τι ποσοστο αναπηριας δινουν .θα σας γραψω ακριβως την γνωμασευση του γιατρου μου ,και αν μπορειτε μου απανταται..ΛΟΙΠΟΝ. η γνωμασευση λεει.Ο ασθενης παρακολουθηται στην ρευματολογικη κλινικη καβαλας .πασχη απο αγκυλοποιητικη σπονδυλοαρθιτιδα .Η Νοσος αφορα τις ιερολαγονιες αρθρωσεις και ολες της μοιρες της σπονδυλικης στηλης οι οποιες εχουν υποστει λογω τηςχρονιοτητας της νοσου σοβαρες ακτινολογικες δομικες αλλοιωσεις με την μορφη της δικην bamboo γενικευμενης συνδεσμοφυτωσης.
  Η νοσος δημιουργει εντονο αλγος και περιορισμο της λειτουργικοτητας του ασθενους.Λογω της απωλειας αποκρισης στην θεραπεια απο ετων με αντι-TNFα αγωγη εγινε προσφατα αλλαγη του βιολογικου παραγοντα και ο ασθενης λαμβανει πλεον Adalimymab (HUMIRA) Yποδοριως ανα 14-ημερο.Επισης και η γνωματευση του ψυχιατρου μου ,που λεει.Ο ανωτερω ασθενης παρακολουθειται συνεχως στο Κ.Ψ.Υ.με συμπτωματα χρονιας μετατραυματικης διαταραχης (οπου
  οι ανακλησεις των τραυματικων γεγονοτων σε συνθηκες σκοτους βιωνονται με παραισθητικο και παρανοειδη τροπο),μειζονος καταθλιψης ,κρισεων πανικου, αγοροφοβιας στο εδαφος διαταραχης προσωπικοτητας με μεταιχμιακα και δραματικα χαρακτηριστικα.Η κατασταση του χαρακτηριζεται χρονια και ανθεκτικη στην φαρμακευτικη αγωγη. Λαμβανη Φ.Α. με Risperidone 3m /την ημερα, caps Cymbalta 120m/την ημερα tb Trittiko 50m/την ημερα td Lexotanil 18m/ την ημερα...Συγνωμη για ολο αυτο το κατεβατο αλλα ηθελα να σας τα γραψω αναλητικα για να μου πητε ακριβως αν ξερεται κατι...Σας ευχαριστω πολυ περιμενω απαντηση σας .......!!!!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λυπούμαστε που μπήκατε στον κόπο να αντιγράψετε τις γνωματεύσεις των ιατρών που σας παρακολουθούν.
   Εμείς είμαστε Κοινωνικοί Λειτουργοί, ως εκ τούτου δεν έχουμε γνώσεις ιατρικής.
   Η επιτροπή των ΚΕΠΑ, απαρτίζεται από ιατρούς. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις ζητούν να επανέλθει για εξέταση ο ασθενής, επειδή χρειάζεται η εκτίμηση ειδικευμένου ιατρού, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή απουσιάζει από την Επιτροπή.
   Πρόσφατα αναρτήσαμε τον Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας. Μπορείτε να ανατρέξετε εκεί και να δείτε κάποια πράγματα.
   Δεν είναι δυνατόν, όμως, σε καμία περίπτωση να προδικάσουμε ή να μαντέψουμε την απόφαση που θα σας δώσει η Επιτροπή των ΚΕΠΑ, κατά την επόμενη επανεξέτασή σας.

   Διαγραφή
 100. Γειά σας και πάλι .Είμαι ο 46 χρόνος μς την αγκυλοποιητική...
  Αυτή την φορά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ξέρεται πότε θα υπάρχη ρεθματολόγος στα ΚΕΠΑ και αν αύτο θα είναι σύντομα... Ευχαριστώ πολύ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μας ζητάτε πληροφορίες που δεν έχουμε, διότι δεν είμαστε η Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

   Διαγραφή
 101. Μια φίλη μου παίρνει άδεια 6 ημερών για το πρόβλημα που έχει στο χέρι της. Έχει ένα παιδάκι που έχει aspenger και παίρνει και 22 μέρες άδεια από το παιδάκι. Της είπαν πως μπορεί ακόμα να πάρει και 2 ώρες την ημέρα(επ' άποιρον) άδεια,να φεύγει δηλαδή πιο νωρίς 2 ώρες κάθε μέρα.
  Μπορεί να γίνει αυτό; Σας παρακαλώ αν γνωρίζετε απαντήστε μου. Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συστήστε στη φίλη σας να απευθυνθεί στον ασφαλιστικό της φορέα και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

   Διαγραφή
 102. καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω δυο πραγματακια!τι εννοουν οταν λενε οτι για ν κανω την αιτηση αξιολογησησ αναπηρων χρειαζεται παραπεμπτικο ασφαλιστικου φορεα. κ δευτερον η γιαγια μου για την οποια ενδιαφερομαι αδυνατει να κανει εξουσιοδοτηση,κ λενε οτι χρειαζεται καποιοσ να οριστει δικαστικοσ υποστηρικτησ η να προσκομισει καποιο αλλο νομιμο εγγραφο.τι ειδουσ νομιμου εγγραφου ασ πουμε χρειαζεται?ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αναφέρονται στον ασφαλιστικό φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται η γιαγιά σας. Αν ανήκει σε κάποιον από τους ασφ. φορείς του ΕΟΠΠΥ ή της πρόνοιας, δε χρειάζεται να προσκομίσει κάποιο παραπεμπτικό.
   Νόμιμο έγγραφο μπορεί να είναι, εκτός της εξουσιοδότησης, το πληρεξούσιο, ή απόφαση δικαστιρίου για δικαστική συμπαράσταση. Αν η γιαγιά σας, αδυνατεί να μεταβεί οπουδήποτε, αλλά έχει επίγνωση της πραγματικότητας, τότε μπορείτε να καλέσετε αστυνομικό στο απίτι και να σας κάνει εξουσιοδότηση. Αν όχι, τότε μόνο απόφαση δικαστικής συμπαράστασης μπορεί να λύσει το πρόβλημα, αν και είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.

   Διαγραφή
 103. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κάποιος με νεφροκτομή και με αναπηρία 67% ο οποίος παίρνει επίδομα από την πρόνοια, μπορεί να εργασθεί με ένσυμα,και αν κατατάσεται στους ΑΜΕΑ και δικαιούτε τις παροχές των ΑΜΕΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑμΕΑ θεωρείτε οποιοσδήποτε έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
   Όταν κάποιος λαμβάνει επίδομα πρόνοιας, μπορεί να εργαστεί με ένσημα, ΜΟΝΟ σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς περιορισμένης Ευθύνης(Κοι.Σ.Π.Ε.). Διαφορετικά, μπορεί να εργαστεί, αλλά θα διακοπεί το επίδομα πρόνοιας.

   Διαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...