Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Τομείς εκπαίδευσης σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πατρών και το ΤΕΙ Αθηνών, λειτουργεί τα τρία τελευταία χρόνια ως πλαίσιο εργαστηριακής και εξαμηνιαίας πρακτικής άσκησης σπουδαστών του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

Με βάση τις αρχές και τη δεοντολογία του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, εφαρμόζοντας τις μεθόδους της κοινωνικής εργασίας, με στόχο τη σταδιακή προετοιμασία τους για τη μελλοντική άσκηση του επαγγέλματος.

Οι τομείς εκπαίδευσης των σπουδαστών, όσον αφορά στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΚΛΙΜΑΚΑ, συνοψίζονται ως εξής:

Κοινωνική Εργασία με Άτομα (ΚΕΑ): Ανάθεση προσώπων αναφοράς, παρατήρηση ενοίκων, μελέτη ιστορικού, καταγραφή και αξιολόγηση θεραπευτικών στόχων, εξατομικευμένη ενασχόληση με ένοικους

Κοινωνική Εργασία με Ομάδα (ΚΕΟ): Παρατήρηση, συμμετοχή σε ομάδες ενημέρωσης και απασχόλησης, οργάνωση και συντονισμός ομάδων με συγκεκριμένη θεματολογία

Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια (ΚΕΜΟ): Εκπαίδευση σε τρόπους προσέγγισης, χειρισμού και επικοινωνίας με οικογενειακό-υποστηρικτικό περιβάλλον ενοίκων, συμμετοχή σε επισκέψεις και συναντήσεις με μέλη οικογένειας

Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα (ΚΕΚ): Επαφή με φορείς και υπηρεσίες, συμμετοχή σε εξωτερικές δραστηριότητες ενοίκων, οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης

Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
• Διαμόρφωση και συμπλήρωση κοινωνικού ιστορικού

• Σύνταξη αιτήσεων προς υπηρεσίες

• Σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων για εξατομικευμένες περιπτώσεις

• Διεκπεραίωση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων ενοίκων (ενημέρωση, επαφή με υπηρεσίες, καταγραφή και συγκέντρωση δικαιολογητικών)

• Οργάνωση και τήρηση αρχείου κοινωνικού λειτουργού

• Ενημέρωση και συνεργασία με λοιπό προσωπικό δομής

• Ανάθεση εργασιών εξαμήνου (ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μελέτη και καταγραφή συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, παρουσίαση στο πλαίσιο της σπουδαστικής ομάδας)

• Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΚΛΙΜΑΚΑ (μέσω του συστήματος της τηλεκπαίδευσης) καθώς και άλλων φορέων (ημερίδες, σεμινάρια) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...