Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΑΕΔ : Οικογενειακό επίδομα 2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3868/58 "Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ", το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.
Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί, που λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών, από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1346/83).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος που υποβάλλονταο μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου, θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών.
Τελευταία ημερομηνία λήξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2010, ορίζεται η 31-01-2011.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδότησης, ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη ανικανότητα για εργασία.
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:
α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
β) να είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
γ) να είναι άγαμα
δ) να διαμένουν στην Ελλάδα η σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, κατά περίπτωση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ : http://www.oaed.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...