Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας Δ/νση Ασφάλισης
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:


• παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
• Υ.Α. 30659/31-3-1989
• Υ.Α. 32827/2-11-1993

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν
ποινή στερητική της ελευθερίας τους.

Δεν είναι δικαιούχοι:

  • Τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας 
          μικρότερη των δύο μηνών.
  • Τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο 
          της καταβολής χρηματικής εγγύησης.
  • Τα άτομα για τα οποία έχουν αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού
          των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές

          Κοινωνική Υπηρεσία.
  • Οι σύμφωνα με το άρθρο 88 και 90 του Ποινικού Κώδικα υπότροποι και 
          καθ’ έξιν εγκληματίες, αντίστοιχα.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας
Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου,
η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του,
μέσα σε δύο μήνες από την λήξη της ποινής.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο
καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα
συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2010 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.097,58 €)
όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.
Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .

2) Δελτίο ανεργίας θεωρημένο ανά μήνα για όλο το χρονικό διάστημα.

3) Αποφυλακιστήριο.

4) Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή Φυλακών.

Για κάθε πληροφορία, απευθύνεστε στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 από τις Περιφερειακές Ενότητες (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ...