Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Υπ. Εργασίας: Νέα εγκύκλιος για την Απασχόληση συνταξιούχων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, αναρτήθηκε στο http://et.diavgeia.gov.gr η εγκύκλιος
του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.20685/1190),
 που αφορά στην απασχόληση των συνταξιούχων, και συγκεκριμένα, στην αντικατάσταση
του άρθρου 63 του Νόμου 2676/1999. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως συνταξιούχοι
αναπηρίας που εργάζονται και κερδίζουν περισσότερα απ’ όσα θα κέρδιζε υγιής
απασχολούμενος, θα υποστούν πλήρη περικοπή της σύνταξης.


Πιο αναλυτικά, οι περιορισμοί στη λήψη σύνταξης στην περίπτωση συνταξιούχων
αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται,
έχουν ως εξής:

Όσοι κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει
υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, προβλέπεται
η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών.

Διευκρινίζεται, ότι όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Νόμου 612/1977
ή με τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, θεωρούνται συνταξιούχοι αναπηρίας,
παρόλο που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος, καθώς η συνταξιοδότησή τους
έχει ως αιτία την αναπηρία.

Οι συνταξιούχοι οφείλουν να δηλώσουν την ανάληψη εργασίας ή αυτοαπασχόλησης
στο συνταξιοδοτικό τους φορέα. Για τις επικουρικές συντάξεις η δήλωση αφορά
συνταξιούχους κάτω των 55 ετών και συνταξιούχους αναπηρίας.

Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης της απασχόλησης γίνεται καταλογισμός
των συντάξεων που εισπράχθηκαν με πρόστιμο το νόμιμο τόκο υπερημερίας
για τουλάχιστον δύο συντάξεις, ακόμη κι αν το διάστημα απασχόλησης ήταν μικρότερο.

Σημείωση: Στην εγκύκλιο αναφέρονται και τα εξαιρούμενα πρόσωπα από τη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, δεν έχουν εφαρμογή στους
επιζώντες των συζύγων, στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, και στους πολύτεκνους
των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Λεπτομέρειες για την εγκύκλιο:

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στο http://et.diavgeia.gov.gr/: 4ΙΦΝΛ-2
Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ.80000/οικ.20685/1190
Θέμα: Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999
Τελικός Υπογράφων: Αναπληρωτής Υπουργός – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
Ημερομηνία Απόφασης: 09/11/2010
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/12/2010
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...