Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΟΕΕ (Οργανισμός Εργατικής Εστίας) : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011

Επειδή το Πρόγραμμα της Εργατικής Εστίας διαφέρει σε κάποια σημεία, με το αντίστοιχο του Ε.Ο.Τ., σας το παραθέτουμε αναλυτικά.

Γενικές πληροφορίες (Κοινωνικός Τουρισμός)


Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος χωρίς εξαιρέσεις για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. Α με Α με αναπηρία 67% και άνω κ.λ.π.):

1. Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα : 17.000 € ,
2. Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα : 25.000 €
3. Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα : 33.000 €
4. Δικαιούχοι (Τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα : 41.000 € - ΟΧΙ πολύτεκνοι)
5. Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα : 50.000 €

Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα (ατομικό στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων ή το οικογενειακό για τις λοιπές περιπτώσεις, από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.
Σας διευκρινίζουμε ότι το όριο εισοδήματος, που ισχύει κατά περίπτωση για την χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι και το 2006.

Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.
Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την απογραφή πολύτεκνων δικαιούχων (από 3 παιδιά και άνω) να συμπληρώνεται οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ» και να καταχωρούνται μόνο τα παιδιά άνω των πέντε (5) ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθμό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήματος είναι 50.000 €.

Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά για το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι όλα τα μέλη δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.
Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και οι έγγαμοι που δεν έχουν ασφαλιστικά προστατευόμενα τέκνα και ο, η σύζυγος δεν είναι δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε.
Σε περίπτωση διάστασης ενός ζευγαριού, που όμως στο εκκαθαριστικό είναι ακόμα μαζί, να πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, διαφορετικά να υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του Δηλωθέντος εισοδήματος να περιλαμβάνονται κάθε μορφής εισοδήματα όπως:

1. Μισθωτές Υπηρεσίες
2. Έσοδα από Ακίνητα (ενοίκια)
3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (τόκοι από καταθέσεις, αποζημιώσεις κ.λ.π.).
4. Έσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλματα
5. Διαφορά Τεκμηρίων
6. Έσοδα από Γεωργικές Επιχειρήσεις
7. Κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο σχετικό εκκαθαριστικό.

Εξαιρούνται τα Ακαθάριστα έσοδα ατομικής επιχείρησης τα οποία δεν υπολογίζονται ως εισόδημα.

Στις περιπτώσεις εκκαθαριστικών που αναφέρουν «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» θα λμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό αναφέρεται δύο φορές «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ή «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και το ποσό είναι το ίδιο θα υπολογίζεται μόνο μία φορά.

Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών:


Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2011, είναι οι εξής:

Όσοι δικαιούχοι πήραν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 ή εισιτήρια Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2010 ή εισιτήρια Κρουαζιέρας έτους 2010 δεν δικαιούνται να λάβουν Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 ή εισιτήρια Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2011, ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση ή μη αυτών.
Δικαιούνται όμως να λάβουν από τις λοιπές παροχές του προγράμματος έτους 2011 α) τριήμερη ή τετραήμερη εκδρομή εαρινής ή φθινοπωρινής περιόδου (αφορά δικαιούχους Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης), κ΄ Δελτία θεάματος χειμερινής και θερινής περιόδου ή β) Δελτία Αγοράς Βιβλίων κ΄ Δελτία θεάματος χειμερινής και θερινής περιόδου.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι για τους οποίους εγκρίθηκαν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 και δεν θα τα παραλάβουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος (8/1/2011) δεν δικαιούνται να λάβουν τις ανωτέρω παροχές το έτος 2011.

Εξαιρούνται οι κατωτέρω κατηγορίες δικαιούχων:

α. Οι καταβάλλοντες εισφορές υπέρ του Οργανισμού πολύτεκνοι, οι οποίοι προστατεύουν ασφαλιστικά (στο βιβλιάριο του ασφαλιστικού τους ταμείου) 3 παιδιά και άνω δικαιούνται ή Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτηρίων Εκδρομικού Προγράμματος Θερινής Περιόδου, ανεξάρτητα αν έλαβαν κάποια από αυτές τις παροχές το έτος 2010.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που σε ένα ζευγάρι δεν είναι και οι δύο δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε και ο δικαιούχος σύζυγος δεν προστατεύει στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο τα τέκνα του δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία και δεν δικαιούται των παραπάνω παροχών κάθε έτος, άσχετα αν έχει από τρία (3) τέκνα και άνω, πάρα μόνο όπως και οι λοιποί δικαιούχοι ανά έτος δηλαδή χρόνο παρά χρόνο.

β. Τα Α.με.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον(67% και άνω), δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, ανεξάρτητα αν έλαβαν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το έτος 2010 και δεν δικαιούνται εισιτήρια του Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2011. Διευκρινίζεται ότι, εάν συμμετείχαν στο θερινό εκδρομικό πρόγραμμα ή στην κρουαζιέρα το έτος 2010, δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το έτος 2011. Α.μεΑ. δικαιούχοι των παροχών που συμμετέχουν στα εκδρομικά προγράμματα, Δ.Α.Β. και θεατρικό πρόγραμμα δικαιούνται εισιτήρια, όπως και οι λοιποί δικαιούχοι (χρόνο παρά χρόνο).
Ειδικότερα, για τα Άτομα με Αναπηρίες χορηγείται Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού για τον συνοδό τους, μόνο στη περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και όχι από άλλο φορέα (π.χ. Νομαρχία, Δημόσιο Νοσοκομείο οικογενειακό γιατρό κ.λ.π.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για μεμονωμένα Α.μεΑ. α)παραπληγικούς - κινητικά αναπήρους, β) νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση Δ.Κ.Τ. για συνοδό αυτών.

Επισημαίνεται ότι τα άμεσα ασφαλισμένα μεμονωμένα Α.με.Α μπορούν να επιλέγουν όποιο συνοδό επιθυμούν, χωρίς να σφραγίζεται το βιβλιάριο του/της συνοδού.
Μεμονομένα Α.με.Α νοούνται τα άτομα χωρίς οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα στην οικογένεια για να τα συνοδέψουν είτε τα ενήλικα άτομα της οικογενείας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος μας .

Το προστατευόμενο τέκνο μιας οικογένειας δικαιούχων (έμμεσα ασφαλισμένο), που είναι 67% ΑμεΑ, ανεξαρτήτου ηλικίας, δικαιούται Δ.Κ.Τ. 2011 για το ίδιο και για τον άμεσα ασφαλισμένο αυτού γονέα ως συνοδό, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ανάγκη συνοδείας ή όχι και μόνο στην περίπτωση που ο γονέας δεν δικαιούται Δ.Κ.Τ. έτους 2011. Διευκρινίζεται ότι κάθε δικαιούχος παροχών του Οργανισμού, που έχει προστατευόμενο μέλος Α.μεΑ., δικαιούται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτήρια θερινής περιόδου τη μία χρονιά για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του και την άλλη χρονιά μόνο Δ.Κ.Τ. για το προστατευόμενο μέλος αυτού Α.μεΑ. και τον ίδιο ως συνοδό.
Δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού κάθε χρόνο (όπως ορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού π.χ. Α.μεΑ., πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.) με προστατευόμενο μέλος, που είναι Α.μεΑ., δεν δικαιούνται επιπλέον Δ.Κ.Τ. για το μέλος αυτό.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι όσα ΑμεΑ είναι δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. ή από τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται να λάβουν από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας την παροχή αυτή, σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις σας, στις αριθμ. 67/25-11-2005, 48/18-10-2006, 44/9-10-2007, 55/20-10-2008 και 64/20-12-2009 Συνεδριάσεις σας.

γ. Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Ε. και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών δικαιούνται ή Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 2011 ή εισιτηρία Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2011, ανεξάρτητα αν έλαβαν το έτος 2010.
Στην περίπτωση α) που τα προστατευόμενα τέκνα ασφαλίζονται από το δικαιούχο γονέα οι παροχές χορηγούνται βάσει των ηλιακών προϋποθέσεων που έχουν καθορισθεί μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους κ.λ.π., β) που τα τέκνα της ως άνω κατηγορίας είναι ασφαλισμένα από τον έτερο γονέα, που δεν είναι ή ήταν δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε δικαιούνται τις ανωτέρω παροχές για το έτος 2011 μόνο εφόσον είναι μέχρι 18 ετών .
Επισημαίνεται ότι μονογονεϊκές οικογένειες για τη λήψη παροχών από τον Ο.Ε.Ε νοούνται οι οικογένειες στις οποίες υπάρχει ΜΟΝΟ ένας γονέας εν ζωή όπως χήρες, χήροι, άγαμοι πατέρες ή περιπτώσεις αφανείας και σε καμία περίπτωση οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς.


Για αναλυτικότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον ΟΕΕ, ή στην ιστοσελίδα
του φορέα : http://www.oee.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...