Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑΗ Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:


Ι. Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου
παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ
παροχή και ισόβια σύνταξη) του Γ’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν
σε 364.283 οικογένειες την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ως εξής:

Α) Στους επιδοματούχους που απογράφηκαν μέχρι 13 Μαϊου 2011 και έχουν
ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., το οικογενειακό επίδομα θα
καταβληθεί με πίστωση του λογαριασμού τους (νέος τρόπος πληρωμής)

Β) Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν
λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία,
το επίδομα θα καταβληθεί με εντολές πληρωμής την ΑΤΕ bank μέσω
συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.

Οι παραπάνω επιδοματούχοι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα να
απογραφούν καταθέτοντας το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει
σταλεί από τον ΟΓΑ, στο κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ.
που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα τους, επειδή η πληρωμή
το επόμενο δίμηνο θα γίνει αποκλειστικά με πίστωση του τραπεζικο 
λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛ.ΤΑ που θα έχουν επιλέξει.

ΙΙ. Σε εφαρμογή του Ν.3918/2011 άρ. 42 και 43 η πληρωμή
των επιδομάτων Γ΄ διμήνου θα γίνει με τα νέα ποσά, όπως αυτά
διαμορφώθηκαν μετά την ισχύ των παραπάνω διατάξεων:
1. Το επίδομα τρίτου παιδιού: από 178,81 ευρώ το μήνα καθορίστηκε
     στα 177,00 ευρώ
2. Το επίδομα στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:
α) Για δικαιούχους με περισσότερα από δύο επιδοτούμενα παιδιά,
    από 44,68 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί στα 44,00 ευρώ το μήνα
    για κάθε παιδί
β) Για δικαιούχους με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά, από 102,85 ευρώ
     κατώτατο συνολικό μηνιαίο ποσό, καθορίστηκε στα 44,00 ευρώ
     το μήνα για κάθε παιδί.
3. Η ισόβια σύνταξη από 102,85 ευρώ το μήνα καθορίστηκε στα 102,00
     ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν από 2-3-2011 για τις πολύτεκνες οικογένειες και
την ισόβια σύνταξη και από 1-1-2011 για τις τρίτενες οικογένειες.
Επειδή οι παραπάνω διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ, στα δύο (2)
προηγούμενα δίμηνα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ποσά επιδομάτων,
τα οποία θα συμψηφιστούν με τις πληρωμές του τρέχοντος διμήνου
(6 Ιουνίου), με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των δικαιούχων να
καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί με μια μικρή μείωση ενώ
σε ορισμένους να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό του τρέχοντος
διμήνου.

Για περιισότερες πληροφορίες μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα του ΟΓΑ : http://www.oga.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...