Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Αυτοκτονία & Οικονομική Κρίση


Η Οικονομική κρίση, εκτός των άλλων, έχει άμεση σχέση με την αύξηση 
των αυτοκτονιών, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Παρακάτω σας παραθέτουμε κάποια στοιχεία που αναρτήθηκαν στο blog 
της Αυτοκτονίας που έχει δημιουργήσει η ΚΛΙΜΑΚΑ μέσα από τη Γραμμή 
Παρέμβασης για την Αυτοκτονία (1018). 
Η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία λειτουργεί σε 24ωρη βάση,
με αστική χρέωση. Η διεύθυνση του blog της Αυτοκτονίας είναι: 
www.suicidehelp-klimaka.blogspot.com

"   1% αύξηση της ανεργίας σχετίζεται με 0,79% αύξηση των θανάτων από 
    αυτοκτονία ατόμων κάτω των 65 ετών
 Η άνοδος της ανεργίας σε ποσοστό 1% συνεπάγεται αύξηση του δείκτη 
    θνησιμότητας κατά 1,5 ανά 100.000 άτομα στην Ευρω-παϊκή Ένωση.
 Το άτομο χωρίς εργασία είναι 2-3 φορές περισσότερο πιθανό να αυτοκτονήσει 
    απ’ ό,τι ένας εργαζόμενος.
 3% αύξηση της ανεργίας συνδέεται με 4,5% αύξηση των αυτοκτονιών 
    στο γενικό πληθυσμό.
 Οι ανύπαντροι άντρες μέσης ηλικίας είναι ο πιο ευάλωτος πληθυσμός 
    στην αυτοκτονικότητα.
Νέα σε ηλικία άτομα, που δεν εργάζονται, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο 
    στο να εκδηλώσουν κάποια ψυχική ασθένεια σε σχέση με άτομα που 
    έχουν εργασία.
 Τα άτομα με μεγάλα χρέη κινδυνεύουν 2-3 φορές περισσότερο να 
    εκδηλώσουν μείζονα κατάθλιψη, ή κάποια άλλη ψυχική ασθένεια, 
    συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό ενώ η αδυναμία αποπληρωμής 
    των χρεών είναι πιθανό να οδηγήσει σε αυτοκτονικό ιδεασμό.
 Η υπερχρέωση μπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα 
    για την αυτοκτονία.
 Η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνει ο σύγχρονος εργαζόμενος αυξάνει 
    κατά 33% την πιθανότητα εμφάνισης κάποιας ψυχικής διαταραχής."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...