Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Σύσταση τριμελών επιτροπών για το ειδικό τέλος ακινήτων

Με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζεται ότι τριμελείς επιτροπές που θα συσταθούν σε κάθε εφορία και θα αποτελούνται από έναν εφοριακό, έναν κοινωνικό λειτουργό του δήμου και έναν αστυνομικό, θα κρίνουν ποιες οικογένειες ή φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να εξοφλήσουν το ειδικό τέλος των ακινήτων.
Οι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους θα προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, στην παλαιότητα ή στην τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2012. Μετά, οι δήμοι θα αποστείλουν τα νέα στοιχεία ώστε να γίνουν οι αλλαγές από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος του 2012. Στις περιπτώσεις όπου προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ΔΕΗ ή ο ιδιώτης πάροχος δεν θα διακόπτει το ρεύμα εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του χρήστη. Ακόμη, όταν ο κύριος του ακινήτου, για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος, ζει υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων.

Η εφαρμογή του μειωμένου τέλους (0,5 ευρώ ανά τ.μ.) επεκτείνεται στους φορολογουμένους που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία. Ο χρόνος έκδοσης εντολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους αυξάνεται από 40 σε 80 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού. Ωστόσο, από την εγκύκλιο απουσιάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία μένει να καθοριστούν.
Σε περίπτωση ενοικίου, αν ο μισθωτής δεν έχει εξοφλήσει τον λογαριασμό, ο οποίος ενσωματώνει και το τέλος ακινήτων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πληρώσει στην εφορία μόνο το τέλος, λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση.
(Πηγή: http://www.express.gr)

Το Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών αντέδρασε έντονα όσον αφορά στη συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών στις τριμελείς αυτές επιτροπές, επισημαίνοντας:  "Οι κοινωνικοί λειτουργοί δεσμευόμαστε ηθικά και επαγγελματικά στην κατεύθυνση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλλαγής (βλ. Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας). Η πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως η ηλεκτροδότηση είναι βασικό αναφαίρετο και καθολικό δικαίωμα του πληθυσμού.
Μέσω της πρόσφατης εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την είσπραξη φόρων μέσω της ΔΕΗ, οι κοινωνικοί λειτουργοί καλούμαστε να νομιμοποιήσουμε τις πολιτικές των περικοπών αλλά και τις πλέον απάνθρωπες εισπρακτικές τακτικές που αξιοποιεί η κυβέρνηση. Ως γνωστόν το συγκεκριμένο χαράτσι αφορά έναν απάνθρωπο εκβιασμό, όπου στην ουσία ο πληθυσμός εκβιάζεται να πληρώσει χρήματα που δεν χρωστά και ταυτόχρονα απειλείται με την διακοπή ηλεκτροδότησης. Πιο συγκεκριμένα οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα υποδεικνύονται από τον εκάστοτε Δήμο μαζί με υπάλληλο της εφορίας και αστυνομικό θα συμμετάσχουν στην επιτροπή ώστε να προτείνουν και βεβαίως να ελέγχουν για το ποιος έχει λίγο περισσότερο εισόδημα ή δεν είναι 100% κλινήρης ώστε να σταματήσει η ηλεκτροδότηση του σπιτιού του..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...