Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Νέες κυρώσεις για την άνιση αμοιβή των γυναικών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 16,4% λιγότερο από τους άνδρες, ενώ ο ρυθμός της προόδου είναι εξαιρετικά αργός και σε ορισμένα κράτη μέλη, μάλιστα,  το χάσμα αμοιβών έχει διευρυνθεί. 
Οι αιτίες στις οποίες οφείλονται οι χρόνιες μεγάλες διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων είναι περίπλοκες και συχνά αλληλοσυνδεόμενες. 
Περιλαμβάνουν άμεσες και έμμεσες διακρίσεις καθώς και κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες όπως ο επαγγελματικός και ο εξαιρετικά οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας, η υποτίμηση της εργασίας των γυναικών, η ανισότητα ως προς την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής καθώς και οι παραδόσεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν, μεταξύ άλλων, στην επιλογή εκπαιδευτικής οδού.

Να βελτιώσει την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων στους εργοδότες, καλεί με ψήφισμά του την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

"Μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια προφανώς αναποτελεσματικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη έχουν κάνει μόνο μικρές αλλαγές στη νομοθεσία τους για την αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται στους εργοδότες", δήλωσε η εισηγήτρια του ΕΚ, Edit Bauer (ΕΛΚ, Σλοβακία), πριν από την ψηφοφορία.

Στο κείμενο που εγκρίθηκε, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταπολεμήσει τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα εθνικά προγράμματα, ζητώντας παράλληλα από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία στην ανάπτυξη νέων ιδεών.
Το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα εμφανίζεται στην Αυστρία, την Κύπρο, τη Τσεχία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία, ενώ μικρότερο είναι στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία (στοιχεία της Eurostat).

Η ευρωπαϊκή οδηγία για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2008, περιελάμβανε αποτρεπτικές κυρώσεις, ωστόσο, σύμφωνα με προκαταρτικές μελέτες εμπειρογνωμόνων, έχουν σημειωθεί ελάχιστες έως καθόλου αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών και δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στους εργοδότες.

Δεδομένου ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος μέχρι σήμερα στο ζήτημα αυτό, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ισχύουσα νομοθεσία "με τα κατάλληλα είδη κυρώσεων αποτελεσματικού, αναλογικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα" για τους εργοδότες που την παραβιάζουν. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν ποινές, διοικητικά πρόστιμα και αποκλεισμό από δημόσιες παροχές και επιδοτήσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...