Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ποιοι είναι οι νέοι 400.000 δικαιούχοι για την δωρεάν περίθαλψη

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 29 έως 55 ετών. 

 Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια.
Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα,να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι

β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Με το νέο καθεστώς, ο αριθμός των απαιτούμενων ενσήμων θα μειωθεί από 600 σε 300 πράγμα που σημαίνει ότι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα δικαιούται ένας 35άρης μακροχρόνια άνεργος ακόμη και αν έχει δουλέψει τρία χρόνια στη ζωή του (900 ένσημα) αντί για τέσσερα που απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

Ο νέος πίνακας με τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων διαμορφώνεται ως εξής:


 
Ηλικία
Ένσημα με το ισχύον καθεστώς
Ένσημα με το νεό καθεστώς
29
600
300
30
700
400
31
800
500
32
900
600
33
1000
700
34
1100
800
35
1200
900
36
1300
1000
37
1400
1100
38
1500
1200
39
1600
1300
40
1700
1400
41
1800
1500
42
1900
1600
43
2000
1700
44
2100
1800
45
2200
1900
46
2300
2000
47
2400
2100
48
2500
2200
49
2600
2300
50
2700
2400
51
2800
2500
52
2900
2600
53
3000
2700
54
3000
2700

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...