Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Επίδομα και κάρτα ανεργίας για ΑμεΑ. Προϋποθέσεις- Δικαιολογητικά  Ποια τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας / βεβαιώσεων ανεργίας ΑμεΑ;

Το Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρέπει να προσκομίσει: 

α) γνωμάτευση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου (απαιτείται ποσοστό 50% και άνω). Η βεβαίωση δεν πρέπει να αναφέρει ανίκανος για εργασία.
β) εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή, αν το ΑμεΑ δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.
γ) χρειάζεται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του.

Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να πληροί ένα ΑμεΑ για να έχει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας;

Για το ταμείο ανεργίας οι προϋποθέσεις είναι ίδιες εκείνες που ισχύουν κοινούς ανέργους. Παραθέτουμε τις κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες που θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για την έγκριση του επιδόματος ανεργίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


Α1
Κοινοί Άνεργοι
125 στο 14μήνο
Α2
Συμβασιούχοι Δημόσιου Τομέα που επιδοτούνται ως κοινοί άνεργοι
125 στο 14μήνο
Α3
Εκπαιδευτικοί
125 στο 14μήνο
Α4
Οικοδόμοι
100 στο 14μήνο
Α5
Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου
100 στο 12μήνο
Α6
Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου μιας σεζόν
100 στο 14μήνο
Α7
Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχιακά
100 στο 14μήνο
Α8
Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχικά μιας σεζόν
100 στο 14μήνο
Α9
Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω επίσχεσης
125 στο 14μήνο
Α10
Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω διακοπής λειτουργίας επιχ/σης
125 στο 14μήνο
Α11
Άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω απόλυσης από μεταφερόμενες ή συγχωνευόμενες επιχ/σεις
180 στο 14μήνο

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

Για την βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του Οργανισμού:

1. Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη).
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.
4. Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Την Αστυνομική του Ταυτότητα.
6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, η Υπηρεσία μας σας δίνει Βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση.
8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...