Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Κοινωνικό Κράτος

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του, διοργανώνει στις 27-29 Μαίου 2010 Επιστημονικό Θεματικό Συνέδριο με θέμα: "Κοινωνικό Κράτος: Κοινωνική Εργασία στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας".

Σκοπός του συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου αποκεντρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προβάλλει ως επιτακτική αναγκαιότητα, στο πλαίσιο της επερχόμενης μεταρρύθμισης του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αναπτύσσονται σε Εισηγήσεις, Στρογγυλά Τραπέζια, Ειδικές Συνεδρίες και Εργαστήρια Κοινωνικής Εργασίας και αφορούν:

• Οικονομική Κρίση, Κοινωνικό Κράτος και Δίκτυα Κοινωνικής Φροντίδας

• Θεσμικό πλαίσιο και ο ρόλος του τοπικού και περιφερειακού κράτους στην κοινωνική προστασία και φροντίδα

• Καλές πρακτικές άσκησης κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής εργασίας και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

• Κοινωνική Εργασία στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για την παιδική προστασία και την οικογένεια, τους ηλικιωμένους, τα άτομα που πλήττονται από τις διαδικασίες ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (Μετανάστες ή Μειονότητες), τα άτομα με αναπηρίες και την ψυχική υγεία

• Κοινωνική Εργασία στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού

• Παρουσίαση θέσεων των κρατικών φορέων και των συλλογικών πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων για τις κοινωνικές υπηρεσίες του δικτύου κοινωνικής φροντίδας στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Έναρξη: Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010, 9:00 π.μ.
Λήξη: Σάββατο, 29 Μαΐου 2010, 8:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Αθήνα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
• ΜΕΛΗ:  60 €

• ΜΗ ΜΕΛΗ-ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  75 €

• ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 30 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...