Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων

Το σύστημα της ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών, όπως παρουσιάζεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Θεωρούμε ότι θα έχει ενδιαφέρον σε τι βαθμό και με ποιον τρόπο θα προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα ώστε να απορρέουν τα οφέλη του συγκεκριμένου συστήματος. Είδωμεν...
Η φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθε για το 2009 σε 5 δις Ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 40% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς αυτά. Το ύψος της δαπάνης οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατευθυνόμενη, η προκλητή, η παράνομη συνταγογράφηση, η εικονική χρήση συνταγών ή η χρήση τους για άλλους σκοπούς.
Το μερίδιο των παραπάνω στη δαπάνη ισοδυναμεί με το 20-25% του συνόλου της. Ο έλεγχός τους μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αναμένεται να προκαλέσει εξοικονομήσεις της τάξεως του 1 δις. Ευρώ κατά έτος.

Οι σκοποί της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι:
•Η υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την εκκαθάριση των
συνταγών και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης,
•Η υποστήριξη της παρακολούθησης της συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης
και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης,
•Η υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των
δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των Φορέων και
Κλάδων Ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άμεσα Οφέλη της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Για τον ασθενή:
•Μείωση σφαλμάτων στις συνταγές που σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ σημειώνονται στο 60% περίπου των συνταγών.
•Εξάλειψη των «ουρών» στο ΙΚΑ για τα χρόνια νοσήματα.
•Εξάλειψη πολλαπλών ιατρικών επισκέψεων.
• Κατάργηση διαδικασιών έγκρισης συνταγών.

Για τον ιατρό:
•Δυνατότητα επιλογής φαρμάκων από μία βάση δεδομένων, προσφέροντας αξιοπιστία.
•Εξάλειψη της παρακολούθησης των συνταγογραφικών συνηθειών των ιατρών από ορισμένα φαρμακεία.
•Εξοικονόμηση 100 ωρών εργασίας ανά ιατρό το έτος.

Για τον φαρμακοποιό:
•Άμεση οικονομική εκκαθάριση των συνταγών που έχει εκτελέσει.
Για τον ΦΚΑ:
•Άμεση οικονομική εκκαθάριση των συνταγών.
•Παρακολούθηση νομιμότητας στην καταχώριση και εκτέλεση συνταγών.
•Εξάλειψη της χειρόγραφης συνταγής, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα
2,3 Ευρώ ανά συνταγή.
•Αξιόπιστα στοιχεία κατανάλωσης για τη ρύθμιση των επιστροφών (REBATE) από
τις φαρμακευτικές εταιρείες.
•Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων και
καταλογισμός των ευθυνών λόγω ζημίας που προκύπτει στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς.

Για την Πολιτική Ηγεσία:
•Δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, ελέγχου διαδικασιών και λήψης στρατηγικών αποφάσεων βελτιστοποίησης συστήματος.
Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση λειτουργεί ήδη στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία, αλλά και στις ΗΠΑ.
Στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται μείωση της τάξεως του 20-25% επί του συνόλου φαρμακευτικής δαπάνης (περίπου 1 δις Ευρώ το χρόνο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...