Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Αναπηρίας & Κοινωνικής Εργασίας
ΚΕ.Π.Α.

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές
επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους
Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες
Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της
Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις
αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863 του 2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση
Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ,
 για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά
στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων
των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου,
καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η
πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:
α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές
και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται
γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία
τα άτομα με αναπηρία.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από
Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει
σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης,
άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης
αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές
πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται
οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα
βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.
Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις
γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας.

Στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. θα εξετασθούν:

α) Νέες υποθέσεις, όπου για πρώτη φορά κρίνονται οι
    ενδιαφερόμενοι από Επιτροπές Αναπηρίας,
β) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά
    αλλά δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση μέχρι 31/8/2011 και δεν
    έχει εκδοθεί Γνωμάτευση.
γ) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου έχει αποσταλεί από τον ασφαλιστικό
    φορέα ο σχετικός φάκελος προς την Υγειονομική Επιτροπή αλλά
    δεν διεκπεραιώθηκε η εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή.
    (πχ παρατάσεις συντάξεων Αναπηρίας)

H διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση
Αξιολόγησης, με όλα τα Δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται
στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α
της επιλογής του.

Εφόσον τα Δικαιολογητικά του (Φάκελος) κριθούν από Ιατρό
Προελέγχου ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση Αίτησης και
παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης Αίτησης.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από
την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α και επιστρέφονται όλα τα Δικαιολογητικά.
Ο Ιατρός Προελέγχου υποδεικνύει στον αιτούντα τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά.

Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, μέσω
Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα
προσέλευσης του στην Υγειονομική Επιτροπή.
Μετά λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α,
όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, την Γνωμάτευση της
Υγειονομικής Επιτροπής
Χρησιμοποιεί την Γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α γιά κάθε Νόμιμη
χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που
ισχύει η Γνωμάτευση.


1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΚΕ.Π.Α, η οποία
συμπληρώνεται από τον ίδιο στο σημείο υποβολής:
2. Οδηγίες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση της
αίτησης από τον ενδιαφερόμενο:

3. Διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α ανά την Ελλάδα:http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/kepa_addresses.xls


Πηγή: ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.:  http://www.ika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...