Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων.


Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των 
ασφαλισμένων, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες 
των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι:

1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο
(σημειώνεται ότι ισχύουν οι απαιτήσεις για θεώρηση της συνταγής
όταν η αξία της υπερβαίνει τα 150€, συνταγή ναρκωτικών και της
καταχώρησης στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου).
2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων.
3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο.
4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται).

Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή του
φαρμάκου μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει
αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.


Για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ισχύουν οι αναγραφόμενες 
στο Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσότητες και τιμές 
αποζημίωσης . 
Η διάρκεια χορήγησης ορίζεται σε ένα μήνα για όλα τα υλικά, εκτός των οστομικών 
υλικών και τους καθετήρες των παραπληγικών, που ορίζεται σε τρεις μήνες και των 
επιθεμάτων που ορίζεται σε δύο μήνες.
Για την αποζημίωση του χορηγούμενου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
απαιτείται:
1. Έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και καταχώρηση
στο βιβλιάριο υγείας (όπως οι συνταγές φαρμάκων).
2. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό.
3. Απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για την αγορά
των υλικών, όπου θα πρέπει να σημειώνεται η περιγραφή των υλικών, η ποσότητα 
και η αξία ανά τεμάχιο και επί των οποίων θα πρέπει να έχουν επικολληθεί 
οι αυτοκόλλητοι γραμμωτοί κώδικες που υποχρεωτικά φέρουν τα υλικά.
4. Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου δικαιούχου απαιτείται επιπλέον:
1.Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής
2.Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής εμπορευμάτων από το χρήστη υλικών ή από συγγενή 
πρώτου βαθμού συγγένειας.
3. Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του
πληρεξούσιου δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε τον ΕΟΠΥΥ στην ηλεκτρονική του διεύθυνση :  www.eopyy.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...