Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Μέσω ΚΕΠ η έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για 7 επαγγέλματα υγείας

Από τα ΚΕΠ θα χορηγείται στο εξής μία σειρά εγγράφων, τα οποία δίνονταν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, όπως προβλέπει κοινή αποφαση των υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υγείας.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση άδειας άσκησης των επαγγελμάτων του οπτικού, του κοινωνικού λειτουργού, του οδοντοτεχνίτη, του ψυχολόγου, του φυσικοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή και του αισθητικού, απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα έντυπα επισυνάπτονται στην εν λόγω απόφαση.

Οι διοικητικές διαδικασίες για τα ανωτέρω επαγγέλματα εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ με βάση τα έντυπα που καθιερώνονται με την απόφαση.


Πηγή: www.iatronet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...