Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Γραμμή Ενημέρωσης & Υποστήριξης Αστέγων από την ΚΛΙΜΑΚΑ

1 0 5 2 0
Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης & Υποστήριξης Αστέγων
Η ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων διευρύνοντας τις δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης αλλα και αποτύπωσης του φαινομένου της έλλειψης στέγης, θέτει σε εφαρμογή, με την ευγενική χορηγία της wind, τον πενταψήφιο αριθμό 10520. Στόχος της γραμμής είναι αφενός η ενημέρωση πολιτών που διαβιούν εκτός στέγης ή βρίσκονται σε κίνδυνο απώλειας στέγης για τις υπάρχουσες υπηρεσίες (στέγασης, σίτισης, ιατροφραμακευτικής φροντίδας, κοινωνικοπρονοιακών, νομικών ή εργασιακών θεμάτων κ.λ.π) και αφετέρου η αριθμητική αποτύπωση σε εθνικό επίπεδο του πληθυσμού των αστέγων καθώς και η χαρτογράφηση των περιοχών όπου διαβιούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...