Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Πώς απαλλάσσονται οι ανάπηροι από το ΕΕΤΗΔΕ χαράτσι.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και την διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί για την απαλλαγή των αναπήρων από το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ) προβλέπει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα, ο υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας.
Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. υγειονομικές επιτροπές).
Η αναπηρία πρέπει να υφίσταται κατά την 17-9-2011 ή 31-3-2012, αντίστοιχα και δεν συνδέεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Αναφορικά με τα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΠΑ, και λόγω του ότι τα κέντρα αυτά λειτούργησαν και εξέδωσαν απόφαση από το έτος 2012, προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός του ΕΕΤΗΔΕ με μειωμένο συντελεστή (0,5) λόγω αναπηρίας και για το έτος 2012, απαιτείται συμπληρωματικά γνωμάτευση γιατρού από δημόσιο νοσοκομείο, στην οποία να πιστοποιείται ότι η αναπηρία υφίσταται τουλάχιστον από την 17η Σεπτεμβρίου του έτους 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...